O нама

Mисија завода за интелектуалну својину у савременом свету превазилази устаљене надлежности као што су регистровање патената, жигова и дизајна и припрема закона усклађених са међународним конвенцијама. Заводи прерастају у центре одговорне за пружање актуелних технолошких и правних, као и других информација од којих зависи успешна комерцијализација интелектуалне својине. Они имају кључну улогу у подизању општег нивоа знања о интелектуалној својини и њеном значају за социјални и економски развој друштва. Ширење свести о штетности пиратерије и кривотворења спада такође у домен рада савремених завода.

Да би одговорио наведеним захтевима, Завод за интелектуалну својину је иницирао изградњу Едукативно-информативног центра (ЕИЦ) као своје посебне организационе јединице чија надлежност би обухватала наведене функције. Пројекат изградње ЕИЦ у износу од 2,2 милиона евра финансира Европска Унија, док га је кофинансира и спродиЕвропски завод за патенте. Сврха пројекта је асистирање Заводу у мисији подизања опште свести и развоја професионалних способности у области права интелектуалног и индустријског власништва, док је општи циљ давање подршке Србији у испуњавању услова у оквиру процеса стабилизације и придруживања у области интелектуалног власништва.

Визија

Влада Републике Србије, њена пословна заједница и друштво у целини разумеју и уважавају значај интелектуалне својине и потврђују њену истинску важност у привреди данашњице и будућности.