Мисија

Мисија Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину Републике Србије је пружање низа услуга у свим областима интелектуалне својине и јачање иновационих капацитета, а на тај начин пружање подршке Републици Србији у развоју конкурентне и динамичне привреде засноване на знању.

Визија

Влада Републике Србије, њена пословна заједница и друштво у целини разумеју и уважавају значај интелектуалне својине и потврђују њену истинску важност у привреди данашњице и будућности.

Вредности

Све активности Едукативно информативног центра руководе се следећим принципима:

  • транспарентност,
  • непристрасност,
  • отвореност,
  • интегритет.

Циљеви

• Стварање тима стручњака у области интелектуалне својину у оквиру Завода за интелектуалну својину Републике Србије, који ће бити оријентисан на пружање услуга;
• Развој инфраструктуре у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије која ће бити у стању да пружи неопходну подршку развоју услуга из области интелектуалне својине;
• Јачање мреже заинтересованих страна у области интелектуалне својине у Србији при чему ће Завод за интелектуалну својину представљати националну референцу у области едукације и информисања у области интелектуалне својине.
There is a technical problem at this moment!