Напомена

Ово је званичнa презентација Завода за интелектуалну својину Републике Србије („Завода“) и ауторско право за садржај ове презентације припада Заводу.

Информације и подаци на овој презентацији служе само за информативну сврху, и у сваком тренутку могу бити промењени без претходног обавештења од стране Завода. Свако лице које донесе одлуку, предузме радњу или се од неке радње уздржи на основу информације која се налази на овој презентацији прихвата потпуну одговорност за потенцијалну штету.

Завод нема утицаја на повезане сајтове, нити је одговоран за њихов садржај.

Корисници ове презентације могу да:

  • Истражују садржај презентације;
  • Репродукују, преводе или користе неки већ објављени материјал само уз навођење извора;
  • Умножавају или штампају информације и податке само за личну употребу, а не и за било које комерцијалне сврхе;
  • Убаце у властите сајтове линкове како би омогућили приступ овој презентацији (у случају да такви линкови користе комерцијалне или рекламне банере, отвориће се прозор како би се видела презентација Завода).