Услуге јавне читаонице

У јавној читаоници Завода свакога дана можете добити информације о:

  • правима ИС;
  • поступцима које Завод спроводи за заштиту појединих права ИС;
  • начину састављања пријава за заштиту различитих права ИС;
  • коришћењу патентних информација;
  • доступним базама патентне документације које можете претраживати самостално или уз помоћ стручњака Завода.

Поред горе наведеног, по потреби ћете бити упућени и на друге стручњаке Завода.

Уколико желите информације и консултације у вези са патентима или жиговима, можете се пријавити и за посету Заводу у термину Отворених врата.