ПРИЧЕ ИЗ СРПСКИХ КОМПАНИЈА

 

Заштитом робног знака и индустријског дизајна постајете озбиљан и поуздан пословни партнер - FOODLAND

“Остварени резултат након регистрације жига и индустријског дизајна огледа се у озбиљности компаније да своју интелектуалну својину заштити правовремено и осигура поредак на тржишту ослањањем на ту заштиту. Многе компаније које партнерски учествују у сарадњи траже да у портфолију једне фирме буде правно обезбеђена заштита. На основу тога често траже да им се доставe копије исправе о жигу и индустријском дизајну.

Правно лице Foodland d.o.o, је заштитило своје знакове жигом, а тегле и боце индустријским дизајном. Разлог за то је што се заштитом осигурава јединственост и препознатљивост на тржишту. Тиме се превентивно делује на конкуренцију у смислу заштите копирања брендова „Foodland“ и „Бакина Тајна“. Имали смо проблем са неовлашћеним економским искоришћавањем нашег знака/производа, али захваљујући правовременом реаговању спречили смо настанак штете. Наиме, такав производ који се појавио у једном тренутку на нашем тржишту у малопродајним објектима је врло брзо био повучен, након достављања опомене и копије испаве о жигу. Поред тога што штитимо своју интелектуалну својину, старамо се и о спречавању њеног неовлашћеног искоришћавања, али поштујемо и туђу интелектуалну својину.

Наш бренд „Бакина тајна“ стоји раме уз раме са најпознатијим светским брендовима у области прехрамбених производа, а наш нови дизајн флаша и теглица је јединствен и као такав чини наше производе атрактивним и привлачним, повећава њихову тржишну вредност и свакодневно осваја нове потрошаче. Тиме нису само отворени нови дистрибутивни канали, већ и комуникациони канал у којем је наш знак кључна реч за тајну саткану од сласти, доброг укуса и традиционалних рецепата.”

Милош Капор, дипл. правник у Правном сектору Foodland-а

http://www.foodland.rs/

Заштитом знака и писмом упозорења може се избећи настанак штете - МЕТАЛКА МАЈУР

"Металка Мајур је заштитила знак жигом да би спречила могућност да конкуренција пласира производе под знаком Металке Мајур и неовлашћено користи овај знак у промотивне, рекламне и остале пропагандне сврхе.

Пре шест месеци су се на тржишту (у два малопродајна објекта) појавиле копије наших производа. Дописом смо се обратили правном лицу код кога су уочени ови производи. У допису смо објаснили да Металка Мајур има искључиво право на знаку Металка Мајур и тражили смо да ове производе повуче из продаје. Након пријема нашег дописа, правно лице је то учинило. На основу исправе о жигу, успели смо, без губитка новца и времена, да спречимо настанак ненадокнадиве штете.


Регистрацијом жига обезбеђује се сигурност да је потрошач купио оригиналан производ, тј. добар и постојан квалитет. Жиг је својеврсна гаранација да ће производ испунити очекивања потрошача у погледу перформанси производа. То купца мотивише да и у следећој куповини купи производе обележене заштићеним знаком Металка Мајур, јер по томе лако и једноставно препознаје гарантовани квалитет.

Имајући у виду да у културу интелектуалне својине спада и праћење знакова којима конкуренција и пословни партнери обележевају своје производе, претраживање базе жигова (бесплатно доступне базе на сајту Завода) спада у редовне пословне активности нашег привредног душтва.”

Дејан Миленковић, заменик генералног директора, Металка Мајур д.о.о.

http://www.metalka-majur.com/

"Медено срце" препознају и купци у иностранству - ПИОНИР

“Привредно друштво за производњу чоколаде, бомбона и пецива „ПИОНИР“ д.о.о. је преко 90 година присутно на тржишту као произвођач кондиторских производа. О заштити интелектуалне својине је још 1995. почео озбиљно да размишља. Пре тога је имао заштићен веома мали број знакова. Разлог за покретање поступка за заштиту је био у томе да се спречи повреда интелектуалне својине од стране другог правног или физичког лица и заштити оригиналност и дизајн паковања и изглед амбалаже, као и самог назива производа.

Заштита оригиналности, односно знака којим се обележава производ мора бити спроведена у земљи и у иностранству, тј. у земљама извоза. Заштита у земљама извоза је једини начин да спречите не само конкуренте, већ и локалне дистрибутере на тим територијама да заштите знак на своје име или да га неовлашћено искоришћавају. “ПИОНИР” је зато правовремено међународно регистовао жигове за земље бивше СФРЈ и земље ЕУ, међу којима су: NEGRO, MEDENO SRCE, PIONIR, KIDY, GALEB mlečna čokolada и др. Захваљујући томе, купци и у земљама извоза, у нашим робним маркама, препознају квалитетне производе насталих од пажљиво бираних састојака, у условима унапређене и савремене технологије. Указано поверење наших купца нас мотивише да задржимо константан ниво квалитета, како би се купци изнова враћали Пионировом Меденом срцу® и другим производима.Препознатљивост наших производа, како у РС, тако и у иностранству, почиње превасходно од самог имена привредног друштва а то је „ПИОНИР“, па је тај назив и његов изглед било прво што смо заштитили. Данас имамо у важности 150 жигова у земљи, од којих су најпознатији и највише продавани: бомбон NEGRO, MEDENO SRCE, ЛЕШНИК ЧОКОЛАДА, чоколада ГАЛЕБ, као и многи други производи. У привредном друштву се води рачуна о самом изгледу бренда па се често врши и редизајн амбалаже како би били атрактивни за купце, уз наравно препознатљив квалитет наших производа.

Након регистрације, имали смо неколико покушаја неовлашћеног коришћења наших жигова и то највише MEDENO SRCE и NEGRO, али смо се одмах обратили надлежним органима (тржишној инспекцији и суду) како би се спречила даља дистрибуција и продаја таквих производа уз обавезно повлачење таквих производа са тржишта.

Претраживање база жигова је нешто без чега се не може замислити пласирање новог производа на тржиште. Наиме, када правна служба добије налог од службе маркетинга за заштиту неког новог производа новог имена, она обавезно уради претрагу – решерш жига. Решерш жига служи да проверимо да ли је већ неко у класи 30 Међународне класификације роба и услуга заштитио знак који је исти или сличан нашем новом знаку. То чинимо да не бисмо непотребно подносили захтев за регистрацију жига и плаћали трошкове.

Морамо да нагласимо да се сегменту заштите интелектуалне својине у нашем привредном друштву поклања изузетна пажња. Наш менаџмент је препознао значење и важност заштите наших брендова. Заштита нам доноси вишеструку корист. Пружа нам као фирми сигурност употребе и пласирања на тржишту, а осим тога наш производ је препознатљив на тржишту широм земље и света те нам наравно многи купци долазе и из тог разлога.”

Дорис Марковић, саветник директора

http://www.pionir.rs/

Подношење захтева тржишној инспекцији - ефикасно и лако предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине - ЗАЈЕЧАРСКО

“Компанија Уједињене српске пиваре Зајечарско д.о.о. жигом преноси купцима различите информације, као што су: јединствена формула, квалитетни састојци, стандардизован поступак. Домаћа пива резултат су искуства, врхунске технологије и добрих рецептура.Један од разлога због којег смо заштитили своје знакове је да би се избегла повреда права од стране трећих лица. Наиме, планирамо да поднесемо захтев за заштиту права тржишној инспекцији за повећани надзор, ради спречавања потенцијалне повреде заштићеног права. На основу података који су садржани у захтеву (опис робе, исправа о жигу, подаци на основу којих може да се препозна наша пошиљка или паковање, узорак, односно, фотографије робе…), тржишна инспекција може веома ефикaсно и лако да предузме мере за заштиту права интелектуалне својине, међу којима је и привремено одузимање робе.

Услуга Завода “Дијагностика интелектуалне својине” позитивно се одразила на пословање компаније, у смислу да је већа свест код запослених о постојећој позицији и потенцијалима брендова компаније, о видовима потенцијалног кршења права интелектуалне својине како би се лакше препознали и како би се благовремене преузеле одговарајуће мере у смислу заштите.”

Бојана Обућина Крчмар
Компанијски правник/Company lawyer
Уједињене српске пиваре Зајечарско д.о.о, Зајечар

Из спора у пословну сарадњу - ГЕГУЛА

“Привредно друштво ГЕГУЛА Д.О.О је имао проблем приликом регистрације жига за знак за који је Завод у поступку испитивања пријаве за признање жига, утврдио да је сличан раније регистрованом жигу JOHNNIE WALKER. Поред тога примили смо писмо упозорења од носиоца овог жига Diageo Brands B.V. због повреде. Озбиљно смо схватили чињенице на које нам је у писму указао, те смо поступили по његовом захтеву. Након тога, на обострано задовољство, закључили смо споразум о сарадњи! Дакле, из једног спора произашло је пословно партнерство. Стога, пре него што неког тужите, размислите да ли се спор може решити мирним путем или можда може прерасти у пословну сарадњу.


Заштитили смо наш редизајнирани робни знак жигом. Знак се састоји из стилизације човека у шумадијској народној ношњи. Препознатљиви су опанци са повијеним врховима, јелек са национално везеном шаром, капа шајкача и бркови који су карактеристични за ,,правог српског сељака". Особа стоји чврсто на ногама и у десној руци држи чокањ и наздравља свим људима добре воље. Знак садржи и слоган ГЕГУЛА - остани на ногама.

Регистрација жига донела нам је сигурност у пословању. Конкуренција нас са респектом прихвата као ,,озбиљне играче." Купци су задовољни (квалитетом и дизајном), а нарочито због тога што знају да купују нешто што је заштићено® и оригинално. Имамо низ предности и погодности код добављача. Сада нас сви организатори сајмова, манифестација и промоција са уважавањем позивају да учествујемо. Имамо много више гостију-посетилаца нашег сајта. Поред тога што смо заштитили свој знак, сходно развоју нових производа, планирамо да поднесемо нове пријаве за признање жига и индустријког дизајна. Затим, у оквиру сајмова које организујемо, који за циљ имају развој прдузетништва и етно вредности у Србији, укључујемо предавања из интелектуалне својине. За сопствене едукативне потребе користимо публикације из ове области којима обилује сајт Завода (посебно књига Тајне интелектуалне својине-водич за мале и средње извознике). Захваљујући услузи Завода Дијагностика интелектуалне својине, сазнали смо и о значају правилног уређивања питања у вези са ауторским правом, за једно правно лице. Тако смо на наш веб сајт http://www.gegula.rs/ ставили ознаку „© 2013 Gegula Etno Centar Сва права задржана“.

Имајући у виду да ГЕГУЛА има добру позицију на домаћем тржишту и значајне купце у региону, ефикасним управљањем интелектуалном својином може се остварити значајна предност у односу на остале конкуренте. Стога, регистрација жига је само први корак. Пажљивим и редовним праћењем сопствене и конкурентске интелуктуалне својине ГЕГУЛА се лакше, еконимичније и квалитетније стара о сопственим интелектуалним ресурсима.”

Милан Јовичић, власник

http://www.gegula.rs/

Жиг – средство за стварање имиџа - ПРОТЕКС

„Правно лице ''ПРОТЕКС'' Д.О.О је заштитило знакове жигом, због могућности да спречи конкуренцију да користи исти или сличан знак и да би коришћењем свог жига градио препознатљивог на тржишту.Имали смо случај коришћења жига који је веома сличан нашем. Да нисмо на време реаговали у спречавању, смањила би нам се продаја и изгубили бисмо углед код дистрибутера и код крајњих купаца. Проблем је у квалитету робе коју је конкуренција паковала. Лошији квалитет њихове робе је увео пометњу код купаца.

За стицање препознатљивог робног имена и имена које одаје поверење код потрошача, потребно је време. Бесмислено је улазити у посао, а не заштитити име или изглед знака којим ће се у пословању користити и којим ће се обележавати производ. Након дужег периода коришћења заштићеног знака, уколико је он постао и бренд, повећава се цена самог производа, као и фирме -носиоца жига, па и самог жига. Ово из разлога јер жиг представља вредност тј. нематеријалну активу привредног субјекта. Зато, након стицања препознатљивости на тржишту, у случају продаје фирме или жига, може се лакше и једностваније доћи до прихода.

Од 2003. године од кад постоји производ, и истовремено тече власништво над жигом истог, до данас смо успели да на терену где се врши продаја, постанемо препознатљиви по визуелном изгледу паковања и стекнемо поверење купаца. То нам много значи из разлога што сад лакше позиционирамо робу у малопродајним објектим у регионима где постојимо дужи низ година, зато што потрошачи већ сами траже нашу робу, више него робу од других сличних произвођача. Самим тим нам се полако и повећава промет, као и маржа. Сад можемо себи да дозволимо да за нијансу будемо скупљи од конкуренције, односно да имамо мало већу зараду по јединици производа.

Повремено, претражујемо базе жигова и индустријског дизајна и то ради праћења нових идеја и дешавања код конкуренције.“

Милош Живановић, власник ПРОТЕКС Д.О.О