Обуке које пружа Едукативно-информативни центар

Едукативно-информативни центар пружа обуке о читавом спектру права интелектуалне својине за полазнике са различитим нивоом знања. Редовне најављене обуке можете погледати у рубрици „Најава догађаја“, док тематске обуке такође организујемо након пријављивања одређеног броја заинтересованих особа, као и на захтев одређене институције или привредног друштва. Просторије у којима се обуке одржавају су у потпуности осавремењене и опремљене свим потребним техничким средствима за одржавање обука.

Обуке које Едукативно-информативни центар пружа деле се на основне и специјализоване.

ОСНОВНЕ ОБУКЕ

ОСНОВЕ О ПРАВИМА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Шта је интелектуална својина?
Врсте права
Значај заштите

ПАТЕНТИ

Услови за заштиту проналаска патентом
Састављање патентне пријаве (основни делови пријаве)
Патентни систем: национална и међународна заштита
Структура патентног документа: библиографски подаци, опис и патентни захтеви

ЖИГОВИ

Појам жига и врсте жигова: реч, лого, комбинација речи и логотипа итд.
Индивидуални, колективни жигови, жигови гаранције
Зашто је важно регистровати жиг?
Како одредити знак који се штити жигом?
Поступак заштите
Функција жига у рекламирању
“Жигови за извознике”
Лиценцирање као инструмент за истовремено стицање препознатљивости и новчаних средстава

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Појам индустријског дизајна
Дводимензионални и тродимензионални дизајн
Значај заштите
Услови за заштиту
Улога индустријског дизајна у повећању конкурентности у савременој економији

АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА

Појам ауторског и сродних права
Услови за заштиту и трајање заштите
Значај заштите ауторских и сродних права
Активност аутора у заштити свог права

ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Појам ознаке географског порекла
Поступак заштите
Карактеристике и значај заштите ознака географског порекла

"МЕКА" ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Поверљиве информације, know-how и пословне тајне
Уговорне обавезе за чување поверљивих информација
Значај заштите „меке“ интелектуалне својине

ЗНАЧАЈ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ

Врсте права и трајање заштите
Зашто је потребно управљати интелектуалном својином
Интелектуална својина као конкурентно средство


СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ОБУКЕ

РАДИОНИЦЕ О ПРЕТРАЖИВАЊУ БАЗА ПОДАТАКА

Претраживање патентне документацијe
Претраживање жигова
Претраживање индустријског дизајна

УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ

Стратегије за управљање интелектуалном својином
Процена вредности интелектуалне својине
Лиценца и франшиза
Патентни тролови
Унакрсно лиценцирање и патентни пулови

ВРЕДНОВАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Рачуноводствени приступи за вредновање патената
Вредност жигова за пословање
Интелектуална својина као инструмент за финансирање

ПОВРЕДА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Борба против кривотворења и пиратерије
Шта може носилац права да учини и коме се може обратити
Поступци за остваривање права (кривични, грађански, управни поступак)

Предавања су пропраћена презентацијама уз мноштво примера из праксе. Уколико желите да се пријавите на неку од наведених обука, можете се регистровати директно кликом на неки од најављених семинара у „Најави догађаја“ или послати упит за одређену обуку на адресу .