Информације за друге кориснике

Отворена врата Завода за интелектуалну својину - информације о патенима и жиговима.

У оквиру патентне документације и специјализоване читаонице поред прегледа објављених и регистрованих права индустријске својине, брошура и публикација из одређених области, можете добити и стручну помоћ приликом претраживања домаћих и иностраних база података (усмени решерш) или попуњавања одговарајућих образаца.

Шта ЕИЦ може учинити за вас?

1. Може пружити одговоре на општа питања из области интелектуалне својине

2. Може вас упутити на одговарајућег стручњака у Заводу

3. Може вам пружити потребне информације телефоном или е-mailom

Шта ЕИЦ не може урадити за вас?

1. Не може саставити за вас пријаву за заштиту одређеног права интелектуалне својине

2. Не може пружити информације о коначном исходу поступка

3. Не може пружити правну помоћ

4. Не може финансирати или продати ваш производ