Други корисници

Појединачни подносиоци пријава, проналазачи, заступници и различита удружења представљају битан део система интелектуалне својине. Сви они морају да поседују основна знања о интелектуалној својини, законима из ове области и начину функционисања механизама интелектуалне својине. Због тога је њихова едукација битан фактор у подизању опште свести о значају интелектуалне својине.

ЕИЦ нуди широки спектар услуга информисања и едукације овим корисницима, као подршку процесу заштите одређених права индустријске својине.

Више информација

Пријава за семинар

Одржани семинари