Привреда и институције за подршку привреди

Зашто је неопходна едукација предузетника?

Образовање је кључни предуслов за успостављање система где иновације постају покретач економије и друштва а у складу са Стратегијом одрживог развоја Републике Србије која захтева стварање привреде засноване на знању. Најбољи начин за приближавање основних знања о ИС за пословање је помоћу едукације запослених у институцијама које и иначе дају подршку у пословању привредним друштвима а то су:

  • Привредне коморе
  • Национална агенција за регионални развој
  • Мрежа канцеларија за регионални развој
  • Кластери
  • Друга удружења предузетника

    као и путем директне едукације предузетника, затим посебно прилагођених обука у организацији горе наведених институција, или помоћу услуге Дијагностике интелектуалне својине.