Спровођење права интелектуалне својине

Спровођење права интелектуалне својине подразумева примену делотворних и сразмерних административних, грађанских мера и казни од стране надлежних органа против оних који су укључени у кривотворење и пиратерију у циљу стварања једнаких услова пословања за носиоце права.

Свако неовлашћено коришћење предмета права интелектуалне својине представља повреду права интелектуалне својине. Надлежни органи за спровођење права интелектуалне својине у Србији деле се на административне и судско-тужилачке. За детаљније информације о подели органа кликните овде.

Информације о одређеним органима за спровођење права

Овде можете пронаћи више информација о одређеним органима за спровођење права у Србији. Молимо Вас да кликнете на један од понуђених органа у наставку:

- УПРАВА ЦАРИНА
- ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА
- ПОРЕСКА УПРАВА
- АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
- ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА