Надлежни органи за спровођење права интелектуалне својине у Србији

Органи надлежни за спровођење права интелектуалне су:

а) административни:

 • Министарство финансија
  - Управа царина
  - Пореска управа
 • Министарство унутрашњих послова
  - Одсек за сузбијање криминалитета у области интелектуалне својине
 • Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
  - Тржишна инспекција
 • Остали (Министaрство здравља - здравствена и санитарна инспекција; Министарство просвете и науке - просветна инспекција; Министарство за инфраструктуру и енергетику - грађевинска и урбанистичка инспекција; Министарство економије и регионалног развоја - туристичка инспекција; Републичка радиодифузна агенција)

б) судско-тужилачки:

 • судови
 • тужилаштва

Меморандумом о разумевању између Завода за интелектуалну својину и Правосудне академије, уређено је питање координиције активности усмерених на едукацију носилаца правосудних функција и запослених у правосуђу у области зашитите интелектуалне својине у Републици Србији, а у циљу унапређења спровођења права интелектуалне својине и испуњавања препорука ЕУ. Партнерство има за циљ да развије дугорочну сарадњу која се посебно огледа у обезбеђењу стручне подршке ЕИЦ-а Академији ради организовања програма обуке из области интелектуалне својине, а у оквиру програма обуке коју организује Правосудна aкадемија.