Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Евиденција ауторских дела и предмета сродних права

ТЕСТ ВЕРЗИЈА


Сходно члану 202. Закона о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС”,бр. 104/09, 99/11, 119/12 и 29/16 – одлука УС) Завод за интелектуалну својину води евиденцију ауторских дела и предмета сродних права.

Претраживање и увид у Е-базу евидентираних и депонованих ауторских дела и предмета сродних права могу извршити сва заинтересована лица на основу следећих критеријума:
• деловодни број предмета;
• врста дела;
• форма дела;
• наслов дела;
• имена, презимена, адресе и држављанства подносиоца пријаве;
• имена, презимена, адресе и држављанства аутора пријаве;
• пуномоћник;
• датум подношења и
• реднои број предмета.

Претрага се врши уношењем једне или више речи у поље за претрагу (прво са леве стране) избором једног од критеријума за претрагу који су понуђени у истом пољу кликом на стрелицу.

Напомена:

Уколико реч садржи слова čćšđž може да се деси да се не појави тражени податак, у том случају потребно је користити слова ccsdz и поновити претрагу.

Свако заинтересовано лице може да поднесе писани захтев и уз доказ о плаћању републичке административне таксе у износу од 1.550,00 динара да захтева од Завода за интелектуалну својину издавање уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција.