Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Систем управљања квалитетом према стандарду ISO 9001:2008 који обухвата процесе признавања патента, признавања малог патента и признавања жига сертификован је 01.11.2011. године. Завод за интелектуалну својину је у процесу ресертификације система за управљање квалитетом.

Сертификацији је претходило успостављање Система у оквиру регионалног ИПА пројекта, који је спровео Дански завода за патенте и жигове (ДКПТО) у периоду од марта до новембра 2010. године, након чега је уследила једногодишња фаза имплементације.

Циљеви квалитета, засновани на мисији и визији Завода, у први план стављају задовољство странака као корисника услуга признавања поменутих права интелектуалне својине уз поштовање одговарајућег законског оквира.

.

Сертификат издат за систем управљања квалитетом према стандарду ISO 9001:2015