Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЛИНКОВИ

ЗНАЧАЈНИ ЛИНКОВИ

1. БАЗЕ ПОДАТАКА

Базе података за патенте:

- Међународна класификација патената (МКП)
- Национална база патентне документације MIMOSA
- Сервер објављених патентних докумената
- esp@cenet

Базе података за жигове и дизајне:

- Национална база жигова и индустријских дизајна
- ROMARIN
- Hague Express

2. МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

WIPO World Intellectual Property Organisation
http://www.wipo.int/

EPO European Patent Office

EUIPO European Union Intellectual Property Office
https://euipo.europa.eu/

EAPO Eurasian Patent Organization
http://www.eapo.org/

3. НАЦИОНАЛНИ ЗАВОДИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Аустралија Department of Industry, Science and Tourism IP Australia
http://www.ipaustralia.gov.au/

Аустрија Austrian Patent Office
http://www.patentamt.at/

Грчка Greek Industrial Property Organisation
http://www.obi.gr/

Велика Британија United Kigdom Patent Office
http://www.patent.gov.uk/

Јапан Japanese Patent Office
http://www.jpo.go.jp/

Немачка German Patent and Trademark Office
http://www.dpma.de/

Италија Italian Patent and Trademark Office
http://www.uibm.gov.it/

Русија Russian Agency for Patents and Trademarks
http://www.rupto.ru/

САД United States Department of Commerce Patent and Trademark Office
http://www.uspto.gov/

Турска Turkish Patent Institute
http://www.turkpatent.gov.tr/

Украјина Ukraine Industrial Property Office
http://www.sdip.gov.ua/

Француска Institut National de la Propriete Industrielle
http://www.inpi.fr/

Чешка Czesh Republic Industrial Property Office
http://isdvapl.upv.cz/

Швајцарска Swiss Federal Institute of Intellectual Property Office
http://www.ige.ch/

Шпанија Oficina Espanola de Patentes y Marcas
http://www.oepm.es/

4. ЗАВОДИ СУСЕДНИХ ЗЕМАЛјА

Босна и Херцеговина - Институт за интелектуалну својину БиХ
http://www.ipr.gov.ba/

Бугарска Patent Office of the Republic of Bulgaria
http://www.bpo.bg/

Мађарска - Hungarian Patent Office
http://www.hpo.hu/

Румунија - State Office for Inventions and Trademarks - Romania
http://www.osim.ro/

Северна Македонија - Industrial Property protection Office (FRY of Macedonia)
http://www.ippo.gov.mk/

Словенија - Slovenian Intellectual Property Office (SIPO)
http://www.uil-sipo.si/

Хрватска - Државни Завод за Интелектуално Власништво Републике Хрватске

Црна Гора - Завод за интелектуалну својину Црне Горе
http://www.ziscg.me/

5. ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ АУТОРСКИМ И СРОДНИМ ПРАВИМА

CISAC Међународна конфедерација друштава аутора и композитора
http://www.cisac.org/

IFPI Међународна федерација произвођача фонограма
http://www.ifpi.org/

MPA Асоцијација филмских продуцената
http://www.mpaa.org/

IFRRO Међународна федерација репрографских колективних организација
http://www.ifrro.org/

FIM Међународна федерација интерпретатора музике
http://www.fim-musicians.com/

BSA Међународна алијанса произвођача пословног софтвера
http://www.bsa.org/

AGICOA Међународна асоцијација за колективно управљање у области аудиовизуелних дела
http://www.agicoa.org/

UNESCO Организација УН за науку и културу
http://www.unesco.org/culture/copyright

6. ДРУГЕ ЗНАЧАЈНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

SBAN - Serbian Business Angels Network (Мрежа пословних анђела Србије)
http://www.sban.eu/

OECD - Директорат за науку, технологију и индустрију
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34797_1_1_1_1_1,00.html

SLING Project - Serving Life-science Information for the Next Generation
http://www.sling-diffusion.eu/

7. КОРИСНИ ЛИНКОВИ У ВЕЗИ СА ПАТЕНТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И УСЛУГАМА

ЕПО Колекција линкова за патентне информације и услуге на интернету
www.epo.org/topics/ip-webguide