Инструмент за анализу интелектуалне својине – IPscore®

IPscore® може помоћи малим и средњим предузећима да процене вредност својих патената и патентног портфолија. Европски завод за патенте је откупио права за овај програм од Данског завода за патенте.

Уз помоћ IPscore® може се извршити процена:

  • појединачних патената
  • патентираних технологија
  • истраживачко-развојних пројеката
  • идеја и предлога пројеката

IPscore® се састоји од:

  • 40 фактора
  • дефинисаних скала који помажу при одговарању
  • економских показатеља
  • извештаја и база података

Више о IPscore® можете погледати на линку:

http://www.epo.org/patents/patent-information/business/valuation/ipscore.html