Дијагностика ИС

Дијагностика је процена свих фактора интелектуалне својине било ког предузећа, стављањем ИС у одговарајући контекст и узимајући у обзир многе параметре. Дизајнирана је, пре свега, за сва технолошка и производна предузећа која желе да процене своју снагу у области ИС и да је користе за свој развој. Од 2018. године услугу Дијагностике Завод пружа, осим за мала и средња предузећа, и за научно-истраживачке организације, институте, факултете и истраживачке центре који учествују у националним или међународним истраживачким или иновационим пројектима, а који желе да сагледају могућност заштите резултата конкретног истраживачког пројекта кроз права интелектуалне својине у циљу трансфера технологије у привреду или друге начине искоришћавања резултата истраживања.

Зашто користити услугу Дијагностике ИС?

Користећи услугу дијагностике интелектуалне својине, предузећа стичу јасан увид у своју снагу и слабости у вези са интелектуалном својином. Потенцијал ИС ставља се у контекст пословања и разматра се из стратешке перспективе. Анализа дијагностике интелектуалне својине пружа предузећу водич за развој стратегије ИС и њено укључивање у стратегију на корпоративном нивоу.

Услуга Дијагностике интелектуалне својине је потпуно бесплатна за сва предузећа у Србији.

Желим Дијагностику интелектуалне својине у својој компанији, коме да се обратим?

Уколико желите да извршите Дијагностику интелектуалне својине у Вашој компанији, јавите нам се на број телефона 0112025835 или нас контактирајте путем електронске поште info.eic@zis.gov.rs.

Интелектуална својина на националном нивоу

Интелектуална својина (ИС) је један од најважнијих економских фактора. У условима глобализације њен значај константно расте. Државе је виде као оруђе за подстицање иновација и унапређење конкурентности својих привреда на глобалном нивоу. Оне су такође свесне да она доприноси очувању послова и игра улогу у стварању богатства нације. Међутим, потребно је да предузећа схвате какве им користи доноси интелектуална својина и да развијају своје пословање ефикасним коришћењем интелектуалне својине.

Како предузећа гледају на интелектуалну својину?

Када је реч о коришћењу интелектуалне својине у пословању, предузећа имају тенденцију да размишљају превасходно о патентима, жиговима и дизајну. Међутим, интелектуална својина је много више од овога. Она такође обухвата процесе, информације о добављачима или тржишту и изнад свега, сазнање да предузеће поседује и искоришћава ИС у својим свакодневним пословним активностима и одлукама. У свету интелектуалне својине ови елементи се сматрају за „know-how“, пословне тајне и поверљиве информације, и они се, такође, могу штитити. Све су то извори стварања вредности и стога су од стратешког значаја за предузеће. Оно мора да препозна ове изворе и да се потруди да их заштити, чиме ће спречити конкуренцију да их користи без његовог одобрења.

Заштитом интелектуалне својине чува се власништво над проналасцима, креацијама и „know-how“, и спречава могућа повреда права. Што је још важније, предузеће које поседује ова права, стиче могућност да оствари профит од свог иновативног капацитета и креативности, и охрабрује се за упуштање у даље иновативне пројекте.

Користи за предузеће

Предузећа могу да имају користи од ове услуге на различите начине. На првом месту, дијагностика интелектуалне својине даје искрену дијагнозу тренутног стања у компанији имајући у виду потребе у вези са индустријском својином, на основу објективне и квалификоване анализе. Изузев прегледа постојеће ИС, ова услуга пружа могућност клијентима да сагледају будућност на основу разумевања конкурентске предности коју може генерисати индустријска својина. У том смислу, наглашавајући истовремено димензију заштите као и друге аспекте коришћења индустријске својине (технички, правни, праћење информација, лиценце и партнерства, реализација вредности од добара ИС...), предузећима се даје подршка у одлучивању како ће и где искористити своју интелектуалну својину. Такође, анализа посредством дијагностике интелектуалне својине обавештава предузеће о уоченим могућностима у погледу развоја ИС, које би оно требало да искористи, као и о кључним играчима и трошковима у области ИС који су битни за предузеће.

Методе интелектуалне својине

Програм дијагностике интелектуалне својине изводе експерти Завода за интелектуалну својину. Цео процес се одвија ефикасно и подразумева четири корака:

1) припрему за посету предузећа,
2) посету предузећа,
3) писање извештаја,
4) испоруку дијагностике интелектуалне својине.

Оно на шта се фокусирамо при посетама предузећима су производи, услуге, процеси, технологија, истраживање и развој, иновације, добављачи, подизвођачи, дистрибутери, организација, људски ресурси, обуке, финансијска ситуација, као и информације о запосленима у компанији који су задужени за питања индустријске својине. Након посете компанији, наши експерти направиће прегледан извештај о ситуацији и потенцијалу компаније у погледу ИС, као и о њеном конкурентном и стратешком положају заснованом на аспектима интелектуалне својине. Ми такође пратимо праксу компаније у питањима интелектуалне својине у виду подршке овом процесу.

Тајност

Све поверљиве информације пружене од стране вашег предузећа биће чуване у најстрожој тајности и заштићене су клаузулом о поверљивости података.
Пријавите се за Дијагностику интелектуалне својине путем електронске поште: