Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О базама података

На страницама у овој секцији налазе се линкови за приступ националним и међународним базама података: регистру патената, регистру малих патената, бази сертификата додатне заштите, регистру жигова, регистру ознака географског порекла, бази података индустријског дизајна и регистру додељених произвођачких кодова и издатих лиценци за оптичке дискове.

Приступом овим базама можете доћи до информација које су битне за Ваше пословање или научни рад.

Напомињемо да су подаци доступни на овом сајту информативног карактера и да у сваком тренутку могу бити промењени без претходног обавештења. Иако Завод за интелектуалну својину редовно ажурира националне базе, корисницима се препоручује да пре покретања било каквог поступка на основу добијених података из националних база потраже савет стручњака.

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НЕ СНОСИ ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДИЦЕ НАСТАЛЕ КОРИШЋЕЊЕМ ПОДАТАКА ПРЕУЗЕТИХ ИЗ БАЗА ПОДАТАКА.

- Регистар и базе података патената
- Регистар жигова
- Регистар ознака географског порекла
- База података индустријских дизајна
- Регистар додељених произвођачких кодова и издатих лиценци за оптичке дискове

Пошаљите нам свој коментар

О евентуалним недостацима у националним базама молимо да обавестите Завод на адресу: