Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЖИГОВИ И ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Базе података

- Регистар жигова садржи библиографске податке o пријавама и регистрованим жиговима као и приказе пријављених знакова и регистрованих жигова. Почев од 2008. године у електронски регистар жигова укључени су и подаци о променама које се односе на пријаве и регистроване жигове.

Регистар жигова не садржи податке о жиговима који су међународно регистровани за територију Републике Србије посредством Мадридског аранжмана и Мадридског протокола.

- Националнa база индустријског дизајна садржи податке о предметима регистрованим од 1944.г. до данас.

- Међународне базе за жигове и индустријски дизајн и то:
ROMARIN база Мадридски систем за међународну регистрацију жигова
Hague Express база - Хашки систем за међународну регистрацију индустријског дизајна

 

Пошаљите нам свој коментар

О евентуалним недостацима у националним базама молимо да обавестите Завод на адресу: