Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Општи преглед права интелектуалне својине


Главна сврха права интелектуалне својине је подстицање иновација и креативности кроз омогућавање да проналазачи и креативци добију праведну награду за свој рад и да могу да живе од резултата свог рада, а такође и да се заштите улагања у репутацију бренда кроз права жига.

Различита права штите различите врсте интелектуалне својине. Патентом се штите проналасци, брендови се штите жиговима и ознакама географског порекла, индустријским дизајном се штити спољашњи изглед производа,а креативна дела, попут филмова, телевизијских програма, песама, књижевних и других писаних дела или представе, штите се ауторским и сродним правима.

Права интелектуалне својине омогућавају својим носиоцима да спрече друге да копирају или користе њихова права без дозволе. Права интелектуалне својине дају могућност искључивог коришћења а носиоци могу да остваре и приход убирањем накнада за коришћење своје интелектуалне својине од стране других лица. Ови приходи могу помоћи у финансирању даљег истраживања и развоја а тиме и подржати раст предузећа. Овај вид економске сигурности, подстиче компаније да улажу у развој иновација, креација, брендираних производа и услуга од којих ми - као друштво, али и наша животна средина, могу имати користи.

Права интелектуалне својине су флексибилна. Иако компанијама омогућавају фер накнаду за уложено време, енергију и средстава у развијање еколошки прихватљивих решења, она такође омогућавају да се искоришћавају иновације под некомерцијалним условима или по моделу отворених иновација ако тако желе. Ако проналазач жели да његов проналазак остане у јавном домену, заштићена права интелектуалне својине могу осигурати да трећа страна не може проналазак да комерцијално искоришћава без пристанка носиоца права.

Већина права интелектулне својине трају одређено време и одобравају се се само када су испуњени одређени услови. Постоје и одређена правила која омогућавају коришћење различитих права интелектуалне својине, под одређеним и ограниченим околностима, а да претходно није потребно добити дозволу носиоца права. Ова правила помажу у одржавању равнотеже између интереса иноватора и стваралаца са једне стране, и интереса јавности како би сви имали користи од интелектуалне својине.

Промовисање разумевања, да то што је потребно за стварање зелене будућности има смисла и за пословање, један је од најбржих начина за промену понашања и увођења нових зелених технологија.

Права интелектуалне својине подстичу иновације и креативност у свим областима, укључујући развој еколошки прихватљивих технологија, производа и услуга.