Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Архива вести за 2008. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ О ГАШЕЊУ ДОМЕНА gov.yu

24. децембар 2008.

Завод за интелектуалну својину тражио је и добио сагласност за регистрацију новог домена zis.gov.rs на домену gov.rs. Према томе нова адреса сајта Завода сада гласи

www.zis.gov.rs

У прелазном периоду до коначног укидања старог домена обезбеђени су услови за приступ сајту са обе адресе тј. www.zis.gov.rs као и www.yupat.gov.yu

ДЕТАЉНИЈЕ >>

WIPO НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАР О МЕТОДОЛОГИЈИ, НАЈБОЉИМ РЕШЕЊИМА И ИСКУСТВИМА У РАЗВОЈУ НАЦИОНАЛНИХ СТРАТЕГИЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

19. новембар 2008.

У Београду је 19. и 20.новембра 2008.г, у згради ПКС на Теразијама 23, одржан „Национални семинар о методологији, најбољим решењима и искуствима у развоју националних стратегија интелектуалне својине“, који је организовала Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину и Привредном комором Србије.

Семинар је имао за циљ да прикаже искуства земаља у окружењу у изради и примени националних стратегија интелектуалне својине и да у најширој јавности допринесе стварању свести о оправданости израде Стратегије интелектуалне својине Републике Србије.У том смислу су своја национална искуства изложили директори завода за интелектуалну својину Румуније, Хрватске, бивши директор завода Велике Британије, као и представници завода Малте и Македоније.

ДЕТАЉНИЈЕ >>

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ У 2008.ГОДИНИ РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

6. новембар 2008.

Европски комесар за проширење Оли Рен представио је у Бриселу 5.новембра 2008. године Годишњи извештај о напретку Србије у Процесу стабилизације и придруживања за 2008. годину.

У одељку 4.1.7. Право интелектуалне својине у Извештају стоји следеће:

„Известан напредак учињен је у области права интелектуалне својине. Завод за интелектуалну својину наименован од стране Владе у октобру 2007. за координатора за посао реформе права интелектуалне својине. На овај начин је побољшана сарадња између различитих државних институција. Ојачан је информационо-технолошки систем Завода. Такође је запослено још радника. Међутим, административни капацитет Завода за интелектуалну својину није довољно развијен. Заводу је потребно још квалификованог кадра и континуирано усавршавање. Влада још увек није именовала директора. Финансирање Завода за интелектуалну својину из државног буџета ( који је тренутно у надлежности Министарства финансија) треба да се реши и то у смислу трансформисања у финансијски самосталну агенцију, што би условило и пораст ефикасности рада.

ДЕТАЉНИЈЕ >>

ОГЛАС

6. новембар 2008.

За полагање стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, дизајна и ознака географског порекла...

ДЕТАЉНИЈЕ >>

ПРОМЕНЕ У ПОСТУПАЊУ ЗАВОДА КОД ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ЗА МЕЂУНАРОДНО РЕГИСТРОВАЊЕ ЖИГОВА

20. август 2008.

Наведене промене ступају на снагу 1.9.2008.године

Потреба у изменама у поступању Завода код поднетог захтева за међународно регистровање жигова настала је као последица измена Мадридског Протокола које ступају на снагу 1.9.2008.године. Суштина усвојених измена огледа се у томе да ће се Мадридски Протокол искључиво примењивати у вези са међусобним односима оних земаља уговорница које су потписнице и Протокола и Аранжмана (што је случај и са Републиком Србијом).
Измене Мадридског Протокола имају за последицу поред осталог и промене које се односе на случајеве примене Аранжмана или Протокола на поднети захтев за међународно регистровање жигова.

ДЕТАЉНИЈЕ >>

ОДЛУКА АДМИНИСТРАТИВНОГ САВЕТА ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ којом се позива Република Србија да приступи Конвенцији о европском патен

19. јун 2008.

Административни савет Европске патентне организације на свом 114. састанку донео је одлуку да се Република Србија позове да приступи Европској патентној конвенцији. Ова одлука је донета на основу писма о намерама Р. Србије да приступи Конвенцији које је у име Владе упутила министар за науку, др. Ана Пешикан, 16. новембра 2007. године.

ДЕТАЉНИЈЕ >>

WIPO, ЖЕНЕВА СЛАВИМО ИНОВАТИВНОСТ Порука генералног директора Камила Идриса поводом 26.априла, Светског дана интелектуалне својине

22. април 2008.

Светски дан интелектуалне својине је све популарнији. Од његовог проглашења, пре осам година, све већи број влада и организација придружује се Светској организацији за интелектуалну својину на годишњим прославама 26. априла.

Случајни пролазници могу се запитати шта то чини интелектуалну својину вредном толиког напора. Могу се запитати шта то чини блиским и повезаним ауторска права, патенте, индустријски дизајн или жигове са стварно великим питањима, као што је како зауставити глобално загревање; или какве то везе има са стварима које живот чине срећним, као што ће бити праћење наступа омиљеног атлетичара на Олимпијским играма ове године? Одговор је да без права интелектуалне својине многе нове технологије развијене да се ухвате у коштац са глобалним проблемима, никада не би угледале светло дана, а велики спортски догађаји, који нас забављају и уједињују, не би били емитовани у нашим домовима широм планете.

ДЕТАЉНИЈЕ >>

ОГЛАС

18. април 2008.

За полагање стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, дизајна и ознака географског порекла...

ДЕТАЉНИЈЕ >>

WIPO, ЖЕНЕВА ДО САДА НЕЗАБЕЛЕЖЕН БРОЈ МЕЂУНАРОДНИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА ПОДНЕТИХ У 2007. ГОДИНИ РЕКОРДАН БРОЈ МЕЂУНАРОДНИХ ПРИЈАВА ЖИГОВА У 2007. ГО

21. фебруар 2008.

Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) је у 2007. години забележила рекордан број пријава патената поднетих на основу Уговора о сарадњи у области патената ( PCT ), који је темељ међународног система заштите патената.
Проналазачи из Републике Кореје ( 4. место) и Кине ( 7. место) учврстили су свој положај међу десет најбољих, заједно са САД (1. место), Јапан ( 2. место), Немачка (3. место), Француска (5. место), Велика Британија (6. место), Холандија (8. место), Швајцарска (9. место) и Шведска (10. место). ...

Рекордан број од 39.945 пријава међународних жигова поднесен је Светској организацији за интелектуалну својину (WIPO) у 2007. години на основу Мадридског аранжмана за међународно регистровање жигова, што представља пораст од 9,5% у односу на 2006.

ДЕТАЉНИЈЕ >>

„ ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ У СЛУЖБИ РАЗВОЈА СРБИЈЕ“ ОКРУГЛИ СТО ОДРЖАН У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„ ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ У СЛУЖБИ РАЗВОЈА СРБИЈЕ“ ОКРУГЛИ СТО ОДРЖАН У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

12. фебруар 2008.

Дана 12. фебруара 2008. године у Заводу за интелектуалну својину, Књегиње Љубице 5, одржан је округли сто под називом Завод за интелектуалну својину у служби развоја Србије. Са овим првим округлим столом Завод започиње редовну праксу сусрета који би се традиционално одржавали почетком године, а на којима би се разматрао рад Завода за интелектуалну својину у протеклом једногодишњем периоду, као и анализирали актуелни краткорочни и дугорочни правци развоја Завода са главним циљем јачања улоге Завода у подстицању иновација, спровођењу права интелектуалне својине у нашој земљи, привлачењу страних инвестиција и пласману домаће технологије у иностранству.

ДЕТАЉНИЈЕ >>

Архива

2010 2009 2008 2007 2006