Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Закон гарантује свакоме право на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Информације од јавног значаја су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна. Стога је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у суштини право на приступ службеним документима.

О приступу информацијама од јавног значаја можете прочитати више на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (www.poverenik.rs), или кликом на овај линк.


- Формулар захтева за приступ информацијама од јавног значаја (.doc)

Захтев се може поднети поштом, или лично на писарници Завода за интелектуалну својину, на адреси Кнегиње Љубице 5, 11158 Београд, као и путем факса: 011/311-23-77, 2629-483, или електронске поште: zis@zis.gov.rs

Овлашћено лице за поступање по захтевима од јавног значаја је Биљана Јовичић, e-mail: .