Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ВРЕДНОВАЊЕ ПАТЕНАТА У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА ФИНАНСИЈСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Семинар у организацији Европске патентне академије

19-20. септембар, Словеначки завод за интелектуалну својину, Љубљана, Словенија

Процењује се да нематеријална добра, укључујући интелектуалну својину (ИС), износе и до 80% вредности неке компаније. Патенти и друга добра ИС су више од само правних инструмената – они су постали право оруђе у пословању. Овај семинар истражује приступе и методе који су развијени да би се мерила вредност ИС, са посебним фокусом на разматрање патената и других нематеријалних добара повезаних са технологијом у контексту међународних стандарда финансијског рачуноводства (IFRS). Он обухвата основне правце развоја у приступима процени, методама и практичној примени. Студије случајева користиће се за илустрацију кључних питања. Регистрациона такса од 200 евра по особи покрива документацију семинара као и храну током семинара.

За најновије информације, програм и регистрацију преко компјутера, молимо Вас да посетите страницу:
www.epo.org/event-search (Ref. OS17-2011)

Семинар организује Европска патентна академија у сарадњи са Словеначким заводом за интелектуалну својину.