НАРУЧИВАЊЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ПРИРУЧНИКА

Како можете добити примерак Приручника за наставу о патентима?

Приручник за наставу о патентима је бесплатан и може се добити у електронској или штампаној верзији.

Преузимање електронске верзије

Да бисте преузели електронску верзију потребно је да унесете неколико података о Вама, као и о Вашем плану за употребу Приручника. Молимо Вас да у ту сврху попуните овај упитник.

Након достављања Ваших података, бићете у могућности да преузимате припремљене модуле.

Штампана верзија

Предавачко особље на универзитетима може од Завода за интелектуалну својину Републике Србије наручити бесплатну штампану верзију. Молимо Вас да нам се обратите на адресу уз навођење Ваше адресе и кратког објашњења о томе, како намеравате да користите Приручник (нпр. коју годину студената подучавате и сл).