Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Публикације других институција

На овој страници можете пронаћи електронска издања других институција у којима је обрађена тема интелектуалне својине.

ПОДРШКА ЗА УСПЕХ

Брошура Националне агенције за регионални развој

Ово издање Националне агенције за регионални развој обухвата све идентификоване мере подршке за мала и средња предузећа у Србији, које пружају разне институције за подршку привреди. Мере су подељене по природи активности и програма, те се сврставају у субвенције, кредите, факторинг, обуке, менторинг, консалтинг, релевантне пројекте и друго.