Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Студије о интелектуалној својини

Студије о интелектуалној својини у издању Завода за интелектуалну својину

ДОПРИНОС ДЕЛАТНОСТИ ЗАСНОВАНИХ НА АУТОРСКОМ ПРАВУ ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ

Ово је прва студија у Србији израђена у складу са WIPO методологијом, која је развијена да би се утврдио економски допринос делатности заснованих на ауторском праву са циљем да се постигне највећи могући степен упоредивости између националних студија у овој области. Израду студије иницирао је Завод за интелектуалну својину Републике Србије уз финансијску подршку Светске организације за интелектуалну својину (WIPO). Истраживање је спроведено у периоду од јуна 2013. до априла 2014. године.

МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Студија „Мала и средња предузећа и интелектуална својина“ пружа стање у привреди у погледу инвестиција и релевантних прописа који утичу на успешно пословање, а са посебним освртом на МСП и њихово коришћење права интелектуалне својине по индустријским секторима.

УКЉУЧИВАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ФОРМУЛИСАЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ

Главни циљ израде ове студије био је да се детаљно сагледа постојећи иновациони систем у Србији, као и да се предложи обим у којем би било потребно укључити интелектуалну својину у иновациони систем. У оквиру истраживања, извршено је мапирање иновационог система у Србији уз идентификацију његових кључних институција и актера.
Студија је на енглеском језику. Верзија на српском језику биће ускоро доступна.

АНАЛИЗА ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ У СРБИЈИ

Студија „Анализа иновационе делатности у Србији" даје увид у постојеће стање у погледу иновационих делатности у нашој земљи, уз анализу стратетегије научног и технолошког развоја и партнерства за национални иновациони систем. Иновациони потенцијал разматран је у односу на седам националних приоритета у области истраживања и развоја.

СПОРОВИ У ОБЛАСТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И СУДОВИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Ова студија обухвата анализу актуелних изазова у решавању датих спорова, као и процену могућности за увођење специјализованих судова за спорове у области права интелектуалне својине. На основу налаза, студија пружа препоруке за Завод за интелектуалну својину и судове у Србији у циљу успостављања ефикасног и професионалног начина решавања спорова који укључују права интелектуалне својине.

ПРИРУЧНИК О РЕСУРСИМА ЗА НАСТАВУ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И ТУРСКОЈ

Најважнији фактор успеха система интелектуалне својине у једној држави представља успостављање разумевања улоге интелектуалне својине у иновацијама у области пољопривреде, индустрије и науке, њеног доприноса за образовни, друштвени и културни напредак, као и њеног значаја за раст трговине и привреде. Стога је важно да се обезбеди ефикасност система интелектуалне својине у свим релевантним нивоима образовања. Овај приручник у издању Queen Mary Универзитета у Лондону доступан је само на енглеском језику.

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2011-2015. ГОДИНЕ

Стратегија развоја интелектуалне својине одређује правце, мере и циљеве краткорочног, средњорочног и дугорочног развоја система интелектуалне својине у Републици Србији, како би он био компатибилнији са развојним интересима земље.