Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање патената

Међународна класификација патената (МКП) представља хијерархијски систем независних симбола за класификацију проналазака према њиховим техничким карактеристикама. МКП дели читаву област технике на осам секција са преко 70000 симбола.

ПАТЕНТИ

Текст Међународне класификације патената (МКП) на српском и енглеском језику можете погледати овде:

Међународна класификација патената - МКП (верзијe: 2021.01, 2020.01, 2019.01, 2018.01, 2017.01, 2016.01, 2015.01, 2014.01, 2013.01, 2012.01, 2011.01, 2010.01)

Међународна класификација патената - МКП (старије верзије: 2010.01, 2009.01, 2008.04)

Текст Међународне класификације патената (МКП) на енглеском језику можете погледати и овде:

Међународна класификација патената - МКП (WIPO web site)