Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Класификације за жигове

Листа класа са објашњењима садржи листу класа у којој су општа назначења роба и услуга које припадају одређеној класи, заједно са напоменама којима се утврђују додатни критеријуми за класификовање роба и услуга.
Ова секција пружа детаљан списак роба и услуга разврстаних у класе Међународне класификације роба и услуга.
У овој секцији можете погледати детаљан списак роба и услуга разврстаних у класе Међународне класификације роба и услуга на енглеском и француском језику доступан на сајту организације WIPO.
Овде можете погледати међународну класификацију фигуративних елемената жигова на енглеском и француском језику, која је доступна на сајту организације WIPО.
MGS Manager је апликација WIPO-а које помаже пријавиоцима да саставе спискове роба и услуга, а у циљу подношења националне или међународне пријаве жига широм света.