Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

EUIPO eSearch база


У питању је база тзв. комунитарних жигова (Community trade mark - CTM), који важе на целој територији Европске уније. Захтев за регистрацију комунитарног жига подноси се Заводу за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO). Овај систем заштите жигова је специфичан по томе што је у питању једна процедура коју спроводи EUIPO, а која за резултат има жиг који важи у свим државама чланицама ЕУ.