Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Извештаји о јавним набавкама

Извештаји о јавним набавкама за 2016. годину:

1. квартал
2. квартал
3. квартал
4. квартал

Извештаји о јавним набавкама за 2015. годину:

1. квартал

Извештаји о јавним набавкама за 2014. годину:

1. квартал
2. квартал
3. квартал
4. квартал

Извештаји о јавним набавкама за 2013. годину:

1. квартал
2. квартал
3. квартал
4. квартал

Извештаји о јавним набавкама за 2012. годину:

1. квартал
2. квартал
3. квартал
4. квартал

Извештаји о јавним набавкама за 2011. годину:

1. квартал
2. квартал
3. квартал
4. квартал