Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ

- Извештај о извршењу јавних набавки за 2014. годину (pdf)
ЈН 02/2014: јавна набавка мале вредности – Продужење лиценце за коришћење антивирусне заштите
- позив за подношење понуде
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору