Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Јавне набавке у 2013. години

ЈН 01/2013: јавна набавка мале вредности – набавка услуга израде и штампања 4200 омота за списе пријава у боји
- конкурсна документација
- одлука о избору најповољније понуде
ЈН 02/2013: јавна набавка мале вредности наруџбеницом – набавка услуга рециклаже (ремонта) и пуњења тонера за штампаче
- образац понуде
- наруџбеница

ЈН 03/2013 - јавна набавка мале вредности – набавка услуга штампања, обликован у две партије: 1) штампање 16.000 примерака флајера, 300 примерака постера „Седам смртних грехова проналазача“ и 3.000 примерака образаца за исправу о патенту; 2) штампање 4 броја билтена Центра за едукацију и информисање у тиражу од по 1.000 комада
- конкурсна документација
-
одлука о избору најповољније понуде

ЈН 04/2013: јавна набавка - куповина авиокарата
- конкурсна документација
- одлука о обустави поступка
ЈН 05/2013: јавна набавка мале вредности - куповина канцеларијског материјала
- конкурсна документација
- одлука о избору најповољније понуде
ЈН 06/2013 - јавна набавка мале вредности – набавка услуге сервиса рачунарске опреме и штампача, обликован у две партије: 1) сервис рачунарске опреме и 2) сервис штампача.
- конкурсна документација
- одлука о избору најповољније понуде
- закључак о исправци одлуке
ЈН 07/2013: јавна набавка мале вредности – куповина рачунарске и мрежне опреме, обликован у две партије: 1) рачунари, монитори и рачунарска опрема и 2) мрежна опрема
- конкурсна документација
- додатна објашњења
- одлука о избору најповољније понуде

ЈН 08/2013: јавна набавка мале вредности - услуга штампања Извештаја о раду Завода за интелектуалну својину за 2012. годину
- конкурсна документација
- позив за подношење понуде
- појашњење - додатне информације
- одговор понуђачу бр. 2
- обавештење о продужењу рока
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору

ЈН 11/2013: јавна набавка мале вредности - Услуге штампања корица за списe предмета Завода за интелектуалну својину за 2014. годину
- конкурсна документација
- позив за подношење понуде
- одлука о обустави поступка
- обавештење о обустави поступка

Јавне набавке у 2014. години

ЈН 01/2014: јавна набавка мале вредности – набавка услуга израде и штампања
- допис за достављање
- позив за подношење понуде
- конкурсна документација