Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

MIMOSA

- Програм MIMOSA RS доступан је на следећем линку: MIMOSA_RS_V6_0_7_5.zip
Након преузимања и отпакивања програмског пакета покрените Setup.exe за инсталацију програма. Параметри програма су подешени за приступ националној бази патентне документације.

- Упутство за претраживање националне базе патентне документације помоћу софтвера MIMOSA (pdf)

НАПОМЕНА: Подаци који се налазе у бази података MIMOSA RS покривају период од 1921. године до данас. Подаци у овој бази нису комплетни. Информације и подаци у овој бази служе само у информативнe сврхe, и у сваком тренутку могу бити промењени без претходног обавештења од стране Завода. Свако лице које користи информације из ове базе преузима потпуну одговорност за потенцијалну штету.