Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

26. april 2017. godine - SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

Inovacije unapređuju život

Kao i svake godine, 26. aprila 2017. godine obeležava se Svetski dan intelektualne svojine. Na ovaj način, podiže se svest o značaju uloge koju prava intelektualne svojine (patenti, žigovi, industrijski dizajn, autorska prava) nose u ohrabrivanju inovativnosti i kreativnosti.

Ove godine, u fokusu su načini na koje inovacije čine život zdravijim, bezbednijim i udobnijim, pritom transformišući probleme u napredak. Posebna pažnja posvećena je podršci koju sistem intelektualne svojine pruža za inovativnost putem privlačenja investicija, nagrađivanja stvaralaca, ohrabrivanja razvoja ideja i obezbeđivanja da nova znanja sutra budu dostupna nekim budućim inovatorima.

Ljudi svakodnevno stvaraju neobične nove izume kako bi unapredili svet. Njihovi pronalasci se pojavljuju u najrazličitijim oblicima, od uobičajenih do onih čudesnih: bilbord u Peruu koji skuplja vodu iz vazduha i snabdeva lokalnu zajednicu sa čistom vodom za piće; trodimenzionalni štampač na jednom američkom univerzitetu koji vrši regeneraciju oštećenog ljudskog tkiva; usluga prenosa novca i mikrofinansiranja koja se razvila u Keniji; rešenja obnovljivog snabdevanja energijom pomoću kojih se napajaju frižideri u ruralnim krajevima Indije; baterija od grafena iz Kine koja napaja mobilni telefon u svega nekoliko minuta; savremene tehnologije iz Rusije pomoću kojih ljudi sa invaliditetom lakše obavljaju svakodnevne aktivnosti.

Od novih lekova i materijala do unapređenih biljnih sorti i načina komunikacija, inovacije čine život zdravijim, bezbednijim i udobnijim.

Inovacija predstavlja ljudsku snagu koja ne poznaje granice. Ona pretvara probleme u napredak, razbijajući granice mogućeg i stvarajući nezamisliva nova dostignuća.

Svetski dan intelektualne svojine 2017. godine slavi upravu tu kreativnu silu. Biće istraženi načini na koje su najneobičniji svetski izumi unapredili naše živote i kako nove ideje pomažu u borbi sa globalnim izazovima, poput klimatskih promena, zdravstvenih teškoća, siromaštva i neuhranjenosti.

Analiziraćemo na koje načine sistem intelektualne svojine podržava inovacije privlačenjem investicija, nagrađivanjem stvaralaca, ohrabrivanjem razvoja novih ideja i omogućavajući da nova znanja budu dostupna radi nekih sutrašnjih rešenja.

Tradicionalnu poruku generalnog direktora Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, gospodina Frensisa Garija, povodom Svetskog dana intelektualne svojine, možete pročitati na engleskom jeziku na ovom linku.

Više o Svetskom danu intelektualne svojine možete pročitati na sajtu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, na adresi: http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/.