Zavod za intelektualnu svojinu | Vesti http://www.zis.gov.rs/ Vesti zavoda za intelektualnu svojinu. Zavod za intelektualnu svojinu <![CDATA[ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЖИГОВИМА]]>, 20.10.2016. Thu, 20 Oct 2016 00:00:00 e

У периоду од 21. октобра до 09. новембра 2016. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о жиговима.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Заводу за интелектуалну својину, на e-mail: zis@zis.gov.rs и mbozic@zis.gov.rs или поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, са назнаком „За Закон о изменама и допунама Закона о жиговима”.

Одбор за привреду и финансије Владе је, на седници одржаној 19. октобра 2016. године, утврдио Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о жиговима.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за питања система заштите жига: предузетници и правна лица, као и њихова удружења, представници произвођача и пружалаца услуга, трговаца и потрошача, адвокати, заступници уписани у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину, државни органи и други.


Програм јавне расправе можете погледати овде.
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о жиговима можете погледати овде.
Образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о жиговима можете погледати овде.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1782
<![CDATA[Sеминар „Улога интелектуалне својине у брендирању пољопривредних производа“]]>, 18.10.2016. Tue, 18 Oct 2016 00:00:00 e Одржан семинар „Улога интелектуалне својине у брендирању пољопривредних производа“ у Привредној комори Србије

У сарадњи са Заводом за интелектуалну својину Републике Србије, у Привредној комори Србије 18. октобра 2016.г одржан је семинар „Улога интелектуалне својине у брендирању пољопривредних производа.“ Семинару је присуствовало око тридесет учесника, међу којима су у највећем броју, били привредници. У оквиру својих презентација и одговора на питања учесника, предавачи из Завода су објаснили функционалну везу између интелектуалне својине и брендирања код производње и пласмана пољопривредних производа. Посебно је скренута пажња на укључивање стратегије заштите интелектуалне својине од самог почетка развоја новог производа имајући у виду задовољавање услова новости за поједина права интелектуалне својине као и регулисање власништва над правима која настају у сарадњи са другим лицима.

У оквиру презентације о знаковима разликовања, истакнуте су њихове правне и економске функције. Идентификација, рзликовање, означавање порекла, квалитета производа и рекламна функција, носиоцу ових права могу обезбедити вредност репутације која се развија током времена и обувата скуп вредности и атрибута који је снажно подржан кроз поверење потрошача. Приказани су примери знакова и индустријског дизајна који се могу заштитити, као и они који не испуњаву услове за заштиту, као и најчешће грешке приликом подношења пријаве. Слушаоци су такође имали прилику и да се упознају са новином у раду Завода – електронским подношењем пријаве, коју подносиоци све више користе.

Презентација “Патентна заштита у области прехрамбених технологија” је изазвала велику пажњу слушалаца. Поред основних услова за заштиту патентом, било је речи и о најчешћим дилемама и изазовима са којима се сусрећу подносиоци пријава за признање патента у овој области. Објашњено је уз примере како треба описти проналазак који за свој предмет заштите има поступак у области прехрамбених технологија и значај добро састављених делова патентне пријаве.

Последњи део семинара био је посвећен представљањем успешних примера из праксе: Баскет доо Голубинци (жигови) и Фрушкогорски липов мед (ознаке географског порекла), Институт за земљиште (патент). На основу њихових искуства, учесници семинара су сазнали да од права интелектуалне својине до стицања добити, пут није нимало лак, али је могућ. Пажљивим одабримом предмета заштите, правовременим подношењем пријаве за признање права и ефикасним коришћењем права, може се доћи до успешног бренда.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1784
<![CDATA[ОТВОРЕНА ВРАТА]]>, 13.10.2016. Thu, 13 Oct 2016 00:00:00 e бити одржана у четвртак, 20. октобра, са почетком у 12 часова.
За више информација о Отвореним вратима и могућностима пријављивања молимо Вас да кликнете овде. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=904
<![CDATA[СИНДИКАЛНА СТРАНИЦА НА САЈТУ ЗАВОДА]]>, 30.09.2016. Fri, 30 Sep 2016 00:00:00 e
Садржају синдикалне странице можете приступити преко банера СИНДИКАТ или линка /синдикат.1123.html. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1781
<![CDATA[ ЕФИКАСНА ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – ВАЖНА СТАНИЦА НА ЕВРОПСКОМ ПУТУ СРБИЈЕ]]>, 15.09.2016. Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 e
Скуп је најпре поздравила помоћница министра трговине, туризма и телекомуникација, Лидија Стојановић. У обраћању је истакла чињеницу да су у оквиру области интелектуалне својине кључне три компоненте. То су усклађивање са правним оквиром Европске уније, потом ефикасно спровођење права, као и подизање свести о штетности кривотворења и пиратерије. Помоћница министра је напоменула да је неопходно да домаћи и страни привредници препознају тежњу државе да на најбољи и најефикаснији могући начин заштити њихова права. У свему томе, сарадња са Заводом за интелектуалну својину, која је на дневном нивоу, од изузетног је значаја.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, истакао је да је циљ конференције упућивање поруке јавности да постоји спремност да се поступци у овом домену успешно спроводе од стране свих релевантних чинилаца на републичком и покрајинском нивоу. Имајући у виду да су у надлежности секретаријата за привреду и туризам инспекцијски послови који се односе на ауторско и сродна права, Ђоковић је у више наврата истакао значај ефикасног спровођења права за целовити напредак Србије. С тим у вези, успостављена је сарадња са осталим органима надлежним за спровођење права. Задатак свих органа је да, не само међусобном сарадњом, већ и сарадњом са стручном јавношћу и привредницима, продубе свест о томе колико је опсежан потенцијал интелектуалне својине.

В. д. директора Завода, Владимир Марић, у поздравном говору најпре је цитирао Теслине речи: „Један од највећих проблема са којим се свет суочава је проналажење пута и начина да се заштити интелектуална својина. Што се више развијамо, ова потреба се снажније намеће. Требало би поставити коначан циљ да дођемо до прописа који би били бар толико прецизни, колико је то случај код власништва над опипљивим стварима.“ Имајући у виду комплексност нормативних активности у овој области, као и велики број Директива, истакао је добре резултате које Србија остварује у заштити права интелектуалне својине, о чему сведоче и добре оцене Европске комисије. Наиме, преговорачка позиција Републике Србије за Поглавље 7 - интелектуалну својина, послата је на неформалне консултације са Бриселом. Осврнувши се на излагања својих претходника у вези са спречавањем кривотворења и пиратерије, додао је да је марту 2016. године, Република Србија потписала Римску декларацију о јачању борбе против кривотворења. Присутне је упознао са статистичким анализама које се тичу штетности пиратерије и кривотворења, као и о утицају креативних индустрија на БДП, продуктивност запослених (пре свега младих и жена) у овом сектору, развој других привредних грана и сл. На крају је закључио да су ефикасно и квалитетно решавање спорова из ове области, кажњавање оних који се баве кривотворењем и пиратеријом, као и доследно испуњавање обавеза од стране корисника према ауторима и њиховим организацијама, највећи изазови који стоје пред нама.

У оквиру стручног панела Конференције, представници Завода и тржишне инспекције су говорили о услугама Завода и о прописима и пракси тржишне инспекције. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1776
<![CDATA[ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОМ ПРАВИЛНИКУ]]>, 14.09.2016. Wed, 14 Sep 2016 00:00:00 e
Правилник је објављен у Службеном гласнику РС бр. 73/2016 од 31. августа 2016. године.

- Правилник је доступан на овом линку
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1778
<![CDATA[МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ У ЦЕЉУ]]>, 08.09.2016. Thu, 08 Sep 2016 00:00:00 e Наступ на заједничком штанду са заводима за интелектуалну својину Словеније и Мађарске реализује се у оквиру билатералног плана сарадње са Европским заводом за патенте у циљу подизања свести привредника о значају европског патентног система и других права интелектуалне својине a за постизање боље конкурентне позиције на тржишту. За сва питања у вези са заштитом права интелектуалне својине у Републици Србији посетиоци сајма могу се обратити стручњацима који ће представљати Завод. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1772 <![CDATA[ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАГРАДE СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ]]>, 15.08.2016. Mon, 15 Aug 2016 00:00:00 e Ово такмичење се организује са циљем промовисања значаја заштите интелектуалне својине за развој савремене економије и друштва, као и поводим обележавања 96. годишњице Завода за интелектуалну својину Републике Србије. Такмичење организује Завод за интелектуалну својину под покровитељством Светске организације за интелектуалну својину.

Поводом обележавања јубилеја Завода за интелектуалну својину Републике Србије позивамо вас да узмете учешће у такмичењу за доделу WIPO награда у следећим категоријама:

1. Проналазач или група проналазача за патент (WIPO Medal for Inventors)
2. Правна лица за регистрован индустријски дизајн (WIPO IP Enterprise Trophy)
3. Аутор или група аутора за истакнуте радове у области друштвено-хуманистичких наука (WIPO Medal for Creativity)
4. Ученик или групa ученика средње школе за проналазак (WIPO Schoolchildren’s Trophy).

Ове престижне награде ће бити додељене на прослави јубилеја Завода 15. новембра 2016. године.  

- овде преузмите цео позив за конкурс (у PDF формату)
- овде преузмите образац пријаве за конкурс за прве две категорије такмичења (у DOC формату)

Пријаве са назнаком „За награду Светске организације за интелектуалну својину” можете слати на доле наведену адресу НАЈКАСНИЈЕ до дана 14. октобра 2016. године.

Завод за интелектуалну својину
Кнегиње Љубице 5
11000 Београд
за Снежану Лазић или
на email: slazic@zis.gov.rs. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1770
<![CDATA[КОНКУРС ЗА ЕВРОПСКУ НАГРАДУ EUROPEAN INVENTOR AWARD 2017 ЗА НАЈБОЉЕГ ПРОНАЛАЗАЧА]]>, 02.08.2016. Tue, 02 Aug 2016 00:00:00 e

Награда се додељује за европске патенте који су у важности макар на једној територији земаља чланица Европске патентне организације, који су комерцијализовани или имају значајан тржишни потенцијал и значајан допринос економји и друштву као што су нпр. отварање нових радних места, побољшање квалитета живота и/или заштита животне средине. Детаљне информације о условима такмичења можете преузети на следећем линку:http://www.epo.org/news-issues/european-inventor/nominate/rules.html.

Уколико проналазак испуњава све услове конкурса молимо вас да све неопходне податке доставите у електронској форми најдаље до 10. октобра ове године на начин прописан условима конкурса на електронску адресу Завода за интелектуалну својину: zis@zis.gov.rs.

Предлоге за најбољег проналазача или проналазак можете достављати и директним подношењем пријаве за такмичење Европском заводу за патенте до 12. октобра ове године на следећем линку: http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html.


Како је протекла додела награде за најбољег проналазача
под називом European Inventor Award 2016 можете видети на следећем линку:
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/stream.html.


Такође, материјал о номинованим проналазачима и финалистима за ову награду у 2016. години можете преузети на следећим линковима:
-
категорија индустрије
-
категорија истраживања
-
категорија малих и средњих предузећа
-
категорија животних достигнућа
-
сви финалисти такмичења за доделу награде за 2016. годину (youtube) ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1768
<![CDATA[СРБИЈА УЧЕСТВОВАЛА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ "BELT AND ROAD" У КИНИ]]>, 25.07.2016. Mon, 25 Jul 2016 00:00:00 e Иницијатива има за циљ да промовише уређен и слободан проток економских добара између тих земаља, ефикасно и лако размештање економских ресурса и чвршће повезивање националних тржишта, све то кроз интензивнију сарадњу азијског, европског и афричког континета. Описана иницијатива отвара нове могућности за земље које се налазе дуж “Каиша и пута” да се удруже са Кином у правцу заједничког економског развоја. Своје место у том великом пројекту има и интелектуална својина као важна полуга економског напретка у савременом свету.

У оквиру описане иницијативе је у Пекингу, у Народној Републици Кини, 21. и 22. јула 2016. године одржана Конференција на високом нивоу о интелектуалној својини за земље које се налазе дуж “Каиша и пута”. Конференција на висoком нивоу организована је од стране Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), Државног завода за интелектуалну својину Народне Републике Кине (SIPO), Државне администрације за индустрију и трговину (SAIC), Националне државне администрације за ауторско право Кине (NCAC), Министарства трговине Народне Републике Кине (MOFCOM) и Пекиншке градске Владе. Циљ Конференције је био да се примене предлози из “Каиш и пут иницијативе”, да се размене искуства земаља у погледу заштите интелектуалне својине и да се начини један корак даље у унапређењу међусобне сарадње када је реч о спровођењу права интелектуалне својине.

Скуп су отворили господин Ванг Јонг, државни секретар Народне Републике Кине и господин Френсис Гари, генерални директор Светске организације за интелектуалну својину.

Високој конференцији је присуствовало више од 300 учесника, од тога 120 гостију из иностранства из 50 различитих земаља, амбасадора, директора националних завода за интелектуалну својину и многи други. Републику Србију представљао је в.д. директора Завода за интелектуалну својину, мр Владимир Марић.

Дана 21.7.2016. године, представник Републике Србије, мр Владимир Марић, на предлог Државног завода за интелектуалну својину Народне Републике Кине, председавао је трећом тачком дневног реда под називом: Развој ефективне инфраструктуре и капацитета за динамични систем заштите интелектуалне својине: искуства и најбоља пракса.

Наредног дана, у оквиру дискусије која је вођена о могућим облицима сарадње између земаља дуж “Каиша и пута”, када је реч о спровођењу права интелектуалне својине, мр Владимир Марић имао је запажено излагање које се односило на најважније активности у правцу јачања државних капацитета ради ефикасније заштите интелектуалне својине. Вршилац дужности директора Завода за интелектуалну својину упознао је присутне са кључним резултатима које је Србија постигла у последњих неколико година у области заштите интелектуалне својине и даљим плановима наше земље када је реч о овој области.

Након заседања Мр Владимир Марић примљен је од стране господина Ванг Хонга, Генералног директора Пекиншког завода за интелектуалну својину, који му је у име господина Чанг Гуија, Директора Државног завода за интелектуалну својину Народне Републике Кине и у своје лично име, изразио захвалност на председавању трећом тачком дневног реда и на успешном излагању у другом делу Конференције. Генерални директор Пекиншког завода за интелектуалну својину навео је да Народна Република Кина изузетно цени учешће Србије на Високој конференцији у Пекингу и допринос који је том приликом дала.

Мр Владимир Марић се захвалио на указаној части, изразио захвалност што је Србији пружена могућност да учествује на тако значајном скупу и изразио наду да ће се сарадња Републике Србије и Народне Републике Кине и у будућности наставити.

Скуп је завршен усвајањем “Заједничке иницијативе за јачање сарадње између земаља дуж Каиша и пута на пољу интелектуалне својине”.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1764
<![CDATA[НОВИ БРОЈ БИЛТЕНА ЕИЦ]]>, 22.07.2016. Fri, 22 Jul 2016 00:00:00 e Нови број можете преузети овде.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1711
<![CDATA[ПРЕДАВАЊА О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У SOCIETE GENERALE БАНЦИ]]>, 15.07.2016. Fri, 15 Jul 2016 00:00:00 e Слушаоцима је најпре представљен систем заштите права интелектуалне својине и њен значај за пословање. Како су аудиторијум чинили представници развојних и иновативних привредних субјеката, у оквиру првог предавања, представљена је заштита патентом и индустријским дизајном.

Другим предавањем “Жиг – драгоцени ресурс вашег капитала”, поред основних напомена о жигу, обухваћен је економски аспект жига. На примерима из праксе, посебно на основу досадашње пружене услуге Дијагностика интелектуалне својине у више од 200 фирми, слушаоци су могли да стекну увид у начине ефикасног коришћња интелектуалне својине у циљу повећања капитала. Извозно оријентисани привредни субјекти могли су да се информишу о начину и поступцима међународне заштите, али и да на студијама случајева открију негативне последице које могу настати на пословање, услед пропуштања адекватне међународне заштите.

Ово је било прво предавање за представнике банкарског сектора у Србији. Имајући у виду исказану жељу организатора за даљом сарадњом, семинар је испунио очекивања.]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1761
<![CDATA[РОЂЕНДАН ВЕЛИКОГ СРПСКОГ НАУЧНИКА]]>, 10.07.2016. Sun, 10 Jul 2016 00:00:00 e Никола Тесла је рођен у селу Смиљан 1856. године. Школовао се у Бечу, Будимпешти и Прагу. Јула 1884. бродом „Сатурнија“ стигао је у Њујорк. Постаје Едисонов сарадник, ког напушта и 1885. оснива Друштво за лучно осветљење у држави Њу Џерзи. За годину дана добија признање за седам патената на пољу лучних лампи. Када се обратио финансијерима да му помогну у развоју електромотора за наизменичну струју, они су га одбили. У пролеће 1887. године оснива Теслино електрично друштво. Тада је пред банкарима извео оглед са јајетом и добио њихову новчану подршку. Успео је да произведе прве индукционе моторе и генераторе за наизменичну струју. Тесла потом пријављује још тридесет седам патената који се односе на његов полифазни систем за произвођење, преношење, расподелу и коришћење електричне енергије.

Тесла се бавио науком чији резултат су патенти на основу којих су настали производи, држао је предавања, објављивао научне радове и како је сам изјавио 1907. за „Њујорк Тајмс”: „А то је истина о свим мојим открићима, изумима и научним резултатима које сам објавио, да никад нисам проналазио оно што је непосредна потреба налагала него оно што сам ја сматрао да бих најрадије пронашао, без обзира на време.“

Прву пријаву за проналазак под називом „Електрична лучна лампа“ (Еlectric-arc lamp) поднео је америчком патентном заводу 30. марта 1885. за који му је 9. фебруара 1886. одобрен патент под бројем US 335,786.

Тесла је своје прво предавање одржао 16. маја 1888. године на Америчком институту за електротехнику Колумбија универзитета (American Institute of Electrical Engineering, Columbia University), када је демонстрирао рад свог првог мотора на наизменичну струју, чиме је отпочела ера нове електро технологије када је решен основни проблем технологије преноса електричне енергије великих снага.

Теслин полифазни систем је у мањем обиму примењен за пренос струје до рудника Телурајд у Колораду и за осветљење Светске изложбе у Чикагу након чега је највећу промоцију доживео на Нијагариним водопадима приликом изградње, тада највеће хидроцентрале на свету, која је пуштена у рад 1897. године.

Тесла је своја истраживања наставио истражујући наизменичне струје високих фрекфенција. Па је тако у периоду од 1891. до 1896. подносио пријаве које су се односиле на варнични осцилатор са резонантним трансформатором, као и производе који су претстављали пратеће уређаје као што су кондензатори и прекидачи. Бави се и проучавањем дејства струја на разређене гасове користећи Круксове, Ленардове и цеви које је сам конструисао. Добио је и прве ренгенске снимке костију делова тела; шаке, лобање, лакта и колена. На предавањима у академији у Њујорку презентовао је своје радиолошке уређаје и указао на чињеницу штетности рендгенских зрака.

Тесла поставља темеље даљинског управљања још 1892. године. Пријављује патенте из области радиотехнике а 1. јула 1898. пријављује патент којим штити „Поступак и уређај за управљање механизмом за покретање бродова или возила“ (Мethod of and apparatus for controlling mechanism of moving vessels or vehicles). Пријављени проналазак је био одбијен 13. септембра 1898. да би након додатних објашњења коначно био прихваћен 8. новембра 1898. и заведен под бројем US 684,934. Патентни испитивач није одобрио право док се није уверио у функционисање модела брода који је већ постојао. Експеримент је изведен у Њујорку где је моделом брода даљински управљано. Брод је јавно приказан на предавању које је Тесла под називом „О вештини телеаутоматике“ одржао 13. маја 1899. пред члановима и гостима Комерцијалног клуба у Чикагу.

Патенте из радиотехнике и своје замисли о бежичном преносу енергије пријављује од 1900. до 1902. године. У периоду 1901-1905. године градио је велику експерименталну станицу - централу са високим антенским торњем на Лонг Ајленду крај Њујорка, са идејом да реализује свој "Светски радио систем". Овај пројекат никада није завршио.

Каснијих година (1909-1922) бавио се проналасцима из области машинства: турбинама, пумпама, брзиномерима. Последњу пријаву Тесла је поднео 9. септембра 1921. за проналазак под називом „Поступак транспорта ваздухом“ (Method of aerial transportation) за коју је право остварио 3. јануара 1928. године које је заведено под бројем US 1,655,113.

Јуна 1888. године потписује уговор са компанијом „Вестингхаус“ што је омогућило развој и широку примену неизменичне струје. Прва хидроцентрала на Нијагари почиње да ради 15. априла 1895., а прва наизменична струја пренета је на растојање од 22 миље, од Нијагаре до града Бафала, 16. новембра 1896. године. Своју истраживачку лабораторију у Колорадо Спрингсу подиже 1899. и истражује бежични пренос електричне енергије. Уз помоћ спонзора 1902. подиже на острву Лонг Ајленд велику светску радио станицу јачине триста киловата да би остварио идеју светског бежичног система за пренос енергије, информација, музике и слике.

Од свог доласка у Америку живео је и радио у хотелима Метрополитен, Кућа Астор, Кућа Хофман, Герлах, Валдорф Асторија (од 1897-1918.), Менхетн, Св. Реџис (од 1918-1923.), Маргвери, Пенсилванија (од 1925-1930.), Гувернер Клинтон и хотелу Њујоркер (од 1933. до 1943), на углу 34. улице и 8. авеније. Од 1908. па до 1926. остварио је мноштво радова и патената у облику механике флуида и турбо-машина. За своје велике заслуге добио је јединицу за густину магнетног флукса у Међународном систему јединица под називом тесла (Т), што је највеће признање које може бити додељено једном научнику. На месецу се налази кратер који је добио име по Николи Тесли, пречника 26 километара.

Као Србин у Америци био је члан и почасни председник Српског православног савеза Србобран (1914.) и члан Српског друштва Отаџбина (1915). Био је кум Српске црквене општине у Гери на освећењу храма Светог Саве 1938. и председник Српске црквено-школске општине Свети Сава у Њујорку, у чијој цркви му је одржано опело (1943). У Америци је живело и неколико даљњих потомака породице Николе Тесле, јер су његове сестре Марица Косановић, Милка Глумчић и Ангелина Трбојевић имале десеторо деце, петоро унучади и петоро праунучади. Најпознатији од њих је Вилијам Трбојевић, Ангелинин син, рођен 1930., који живи у Њујорку под именом Вилијам Тербо и његов брат Јован Трбојевић, рођен 1937, који живи у Чикагу.

Умро је на православни Божић 7. јануара 1943. на 33. спрату хотела "Њујоркер", у Њујорку, на углу 34. улице и 8. авеније, у апартману који су чиниле соба 3327 и суседна 3328. Теслина урна донесена је у Србију и од 1957. налази се у Теслином музеју у Београду.

У свету данас постоји четрдесет спомен-обележја посвећених Николи Тесли и још стотину назива са његовим именом, која су добиле улице, школе, факултети, институти, клубови, чак и радио станице. У САД српски геније има спомен-плочу на згради хотела „Њујоркер“ у којем је живео. Његова соба број 3327 претворена је 2014. у музеј. Има још седам споменика у САД и један у Канади. Џејн Алкорн, председница Теслиног научног центра из Њујорка и градске власти Њујорка су 2014. одлучиле да реновирају Теслину лабораторију на Лонг Ајладну и претворе је у амерички Музеј „Никола Тесла“.

Десети јул када је рођен српски геније слави се у Србији као Дан науке, а као Дан Николе Тесле слави се у Филаделфији, Нијагари, Лесковцу, Чикагу, Њујорку, Загребу, Смиљану, Прагу, Москви, Братислави, Бечу, Будимпешти, Перту и селу Јабука код Панчева. Предложено је у УН да његов рођендан постане Светски дан науке.

- за више детаља о животу и раду Николе Тесле посетите нашу страницу "Чувени српски проналазачи и научници"
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1759
<![CDATA[НОВИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ]]>, 01.07.2016. Fri, 01 Jul 2016 00:00:00 e Од 1. јула 2016. године примењују се нови динарски износи републичких административних такси које се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине. Нове износе можете погледати овде.


]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1757
<![CDATA[ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА ИНОВАЦИЈАМА]]>, 29.06.2016. Wed, 29 Jun 2016 00:00:00 e На првом делу семинара одржане су презентације о иновацијама и пословном моделу и програмима подршке иновацијама у Србији и Европској унији. Други део семинара био је посвећен упознавању са системом интелектуалне својине у Србији и на међународном нивоу. Предавање је обухватило процедуре подношења и регистровања свих права интелектуалне својине, уз практичну вежбу на реалном примеру из праксе. Међу предавачима су били стручњаци Факултета за економију, финансије и администрацију, Фонда за иновациону делатност и Завода за интелектуалну својину. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1755 <![CDATA[СРБИЈА СПРЕМНА ЗА ОТВАРАЊЕ ПОГЛАВЉА 7]]>, 24.06.2016. Fri, 24 Jun 2016 00:00:00 e ПКС је активан партнер у приступним преговорима са ЕУ, учествује у раду 27 преговарачких група и прати 29 поглавља која утичу на привредне токове, објаснила је Душанка Калезић, саветница председника ПКС, задужена за европске интеграције. Центар за европске интеграције ПКС од прошле године организује серију конференција са циљем да се привредницима представе поглавља и прописи који ће се одразити на њихово пословање, нарочито након уласка у ЕУ, подсећа Калезић.

„Систем закона које доноси Србија, међународних прописа које смо ратификовали треба адекватано да штити интересе креативних људи, наших аутора, носилаца сродних права, како би пре свега био награђен креативан рад и створили се економски и други друштвени улови за економски развој“, рекао је Владимир Марић, шеф Преговарачке групе о Поглављу 7 и в.д. директора Завода за интелектуалну својину.

Указује на начелан став Европске комисије да је Србија спремна за отварање преговора у области интелектуалне својине, што је како је оценио, велики комплимент и резултат огромног рада. „На нама је доследна примена тих прописа, адекватна заштита интелектуалне својине, борба против пиратерије“, нагласио је Марић.

На конференцији коју је организовала ПКС у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину, привредници су упознати са садржајем Поглавља 7, ауторским и сродним правима, правом индустријске својине, што је веома важно за привреднике посебно у регистровању патената, добијања жига и заштите дизајна. Представљен је и поступак добијања патента код производње бpашна од већ проклијалог семена, начин добијања географске ознаке порекла, која је значајна јер штити производе и поједине бpендове карактеристичне за одређене регионе.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1753
<![CDATA[СЕМИНАР У ИНСТИТУТУ ВИНЧА]]>, 17.06.2016. Fri, 17 Jun 2016 00:00:00 e
Током семинара учесницима је представљен национални и међународни систем патентне заштите, начин састављања патентних пријава из области материјала којима се штити како производ и поступак добијања и примен. На крају семинара учесници су имали прилику да се упознају и са претраживањем патентне документације у бази Espacenet – како доћи до релевантног патентног документа. Семинар који су држали стручњаци Завода за интелектуалну својину подржан је од стране научног већа Института Винча. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1749
<![CDATA[ОКОНЧАН СЕМИНАР О ПАТЕНТИМА У ОБЛАСТИ ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ]]>, 02.06.2016. Thu, 02 Jun 2016 00:00:00 e Семинар намењен јавности, отворио је в.д. директора Завода мр Владимир Марић који је истакао значај окупљања представника привреде и науке за подстицање патентне заштите у Европи. Господин Марић је у уводном излагању навео да је, прехрамбена индустрија послодавац број један, као и да 57% од укупног броја патената у пројектима технолошког развоја у Србији припада области биотехнологије и пољопривреде. Господин Марић се у оквиру уводног излагања захвалио на свесрдној подршци Европског завода за патенте на реализацији семинара и истакао значај непрестаног усавршавања запослених у Заводу за интелектуалну својину.

Господин Нилс Стивенсборг, представник Европског завода за патенте, изразио је задовољство због квалитетне сарадње са Заводом за интелектуалну својину која се огледа и у реализацији већ трећег по реду семинара сличне врсте и представио је организацију и услуге које пружа Европски завод за патенте.

На округлом столу се окупило око четрдесет учесника. О поступку признања патента у Европском заводу за патенте и код нас, начину класификовања проналазака и пракси претраживања и испитивања патентних пријава у области прехрамбене технологије са посебним освртом на функционалну храну, говорили су патентни испитивачи из Европског завода за патенте, госпођа Доминика Барач и господин Франсоа Кози, и госпођа Јелена Томић Кесер, начелник Одељења за хемију и хемијску технологију Завода за интелектуалну својину.

Округли сто је модерирала госпођа Мирјана Пешић, доцент на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду и оснивач Удружења прехрамбених технолога, и истакла значај патентне заштите за афирмацију рада научника као и за сарадњу привреде и науке.

У оквиру панел дискусије представљена су искуства привреде и науке у реализацији и примени патената у области прехрамбене технологије.

Домаћи патент којим је заштићен поступак за производњу брашна од проклијалих житарица представио је господин Бошко Павловић, проналазач и директор фирме Bread Line d.o.o. из Земуна. Брашно произведено по патентираном поступку је на тржишту Србије, земаља региона, Италије и Румуније.

Другом презентацијом су представљена искуства Института за прехрамбене технологије у Новом Саду на примеру патента за хлеб са ланеним семеном и биљном мешавином за побољшање метаболизма и регулисање телесне тежине. Наведени патент је представила проналазач и научни сарадник др Оливера Шимурина, технолошки координатор за пекарске, фине пекарске производе и замрзнута теста, и истакла отвореност Института за прехрамбене технологије у Новом Саду за сарадњу са привредом.

Последњу презентацију у оквиру панел дискусије је одржао господин Иван Смајловић, потпредседник Истраживачко–развојног сектора и главни технолог и суоснивач SG Isotech d.o.o. из Панчева. Господин Смајловић је носилац патента за поступак утврђивања аутентичности и географског порекла вина, алкохолних пића, меда и осталих прехрамбених производа који садрже алкохол или ферментабилне шећере. Овај патент је заштићен на територији Србије, САД и Русије, и постао је део стандардне процедуре у Србији за проверу аутентичности вина и алкохолних пића.

У оквиру округлог стола је дискутовано о могућностима реализације патената научноистраживачких установа у привреди.

Помоћник директора Завода за интелектуалну својину је у завршници округлог стола истакла потребу за квалитетном припремом патентне пријаве за остваривање патентне заштите, потребу за коришћењем патентне документације за претраживање стања технике као и коришћење расположивих домаћих и страних фондова за реализацију иновација. У циљу избегавања патентних спорова и/или проналажења партнера за реализацију истраживачких и развојних активности, г-ђа Јелић је указала на значај провере правног статуса регистрованих патената у релевантној области развоја.

На крају семинара господин Нилс Стивенсборг се захвалио свим учесницима на издвојеном времену, пажњи и активном учешћу у дискусији.

Агенду семинара можете преузети овде.

Пакет са презентацијама са семинара у ZIP формату можете преузети овде.

Пакет садржи следеће презентације:
- Европски завод за патенте, Г-дин Нилс Стивенсборг, експерт Европске патентне академије, Европски завод за патенте
- Пракса Европског патентног завода у области прехрамбене технологије
Г-дин Франсоа Кози, патентни испитивач, Европски завод за патенте
- Пракса Завода за интелектуалну својину у области прехрамбене технологије
Г-ђа Јелена Томић Кесер, начелник Одељења за хемију и хемијску технологију, Завод за интелектуалну својину
- Патентирање у области прехрамбене технологије у Европском патентном заводу: бројке и чињенице, Г-ђа Доминика Барáч и Франсоа Кози, патентни испитивачи, Европски завод за патенте
- Искуство фирме Bread Line d.o.o Земун, Г-дин Бошко Павловић, Директор
- Искуства Института за прехрамбене технологије Нови Сад, Др Оливера Шимурина, Научни сарадник
- Искуства SG Isotech d.o.o. Панчево, Г-дин Иван Смајловић, Главни технолог, потпредседник Истраживачко– развојног сектора и суоснивач
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1746
<![CDATA[ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ НА 5. СИМПОЗИЈУМУ ДРУШТВА ГЕНЕТИЧАРА СРБИЈЕ]]>, 30.05.2016. Mon, 30 May 2016 00:00:00 e
Током двосатног округлог стола су од стране представника Завода за интелектуалну својину представљени облици права интелектуалне својине којима се могу штитити резултати истраживача. Посебан акценат стављен је на представљање система патентне заштите. Од стране професора са Пољопривредног факултета у Београду, који је био и модератор округлог стола, представљен је и најновији Правилник о вредновању резлултата научно-истраживачких резултата којим је патентној заштити дат већи значај у самом поступку вредновања за напредовање у одређена звања у академској заједници.

Учесници из Института за кукуруз Земун Поље, НС Семе, Института за земљиште, пољопривредних и других факултета и института имали су бројна питања у вези са патентном заштитом. За додатне информације у области патентне заштите за оплемењивање живих организама учесници су позвани да се за њихове институције организују посебне радионице по специфичним областима у вези са патентним системом, састављањем патентних пријава специфичним у датој области и претраживањем патентне документације.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1742
<![CDATA[СЕМИНАР "ОСНОВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНОВАЦИЈАМА" НА ФЕФИ]]>, 30.05.2016. Mon, 30 May 2016 00:00:00 e Семинар је заједнички организован од стране три партнера на пројекту, у оквиру активности развоја курсева за целоживотно учење.

Увод у иновације, пословни модел и програме подршке иновацијама у Србији и ЕУ дали су представници ФЕФА и Фонда за иновациону делатност, док је трећу тему, „Увод у права интелектуалне својине - значај заштите интелектуалне својине у развоју иновативних решења“ презентовао представник Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину. Учесницима је на крају предавања дата вежба кроз коју су могли да препознају сва права интелектуалне својине погодна за заштиту пре пласмана новог производа на тржиштре.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1744
<![CDATA[ОБАВЕШТЕЊЕ О КООРДИНАЦИОНОМ ТЕЛУ ЗА ЕФИКАСНУ ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ]]>, 26.05.2016. Thu, 26 May 2016 00:00:00 e Овом одлуком је за руководиоца Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине именована проф. др Вера Дондур, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. За заменика руководиоца Координационог тела именован је мр Владимир Марић, вршилац дужности директора Завода за интелектуалну својину. За чланове координационог тела именовани су Татјана Рајовић, вршилац дужности помоћника директора Управе царина и Микаило Тијанић, шеф Одсека за сузбијање криминала у области интелектуалне својине, Служба за борбу против организованог криминала у Министарству унутрашњих послова. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1740 <![CDATA[ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ У НОВОМ САДУ]]>, 12.05.2016. Thu, 12 May 2016 00:00:00 e
Поред Завода за интелектуалну својину Републике Србије, на овогодишњем сајму ће бити присутни и заводи Босне и Херцеговине, Мађарске, Словеније и Црне Горе. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1738
<![CDATA[ПОЗИВ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА]]>, 28.04.2016. Thu, 28 Apr 2016 00:00:00 e Позивају се сва заинтересована лица да закључно са 25.5.2016. године поднесу пријаве за полагање стручног испита Заводу за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице бр. 5.

Пријава мора да садржи: име и презиме, занимање и пребивалиште кандидата; доказ о завршеном факултету; доказ о распорђивању на послове индустријске својине и о периоду у коме је кандидат био распоређен на тим пословима и доказ овлашћене институције о познавању једног светског језика .

Усмени део испита за кандидате који положе писмени део испита одржаће се 6.6.2016. године, са почетком у 10 часова.

Програм посебног стручног испита објављен је у ”Службеном листу СРЈ” бр. 48/95 и налази се на службеном сајту Завода за интелектуалну својину. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1735
<![CDATA[ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ]]>, 26.04.2016. Tue, 26 Apr 2016 00:00:00 e Идеја која се крије иза овогодишње поруке је брига о култури у савременом дигиталном добу. Начин на који креативност данас утиче на културу умногоме је другачији у односу на период од пре двадесетак година, дела се другачије стварају и преузимају под окриљем константног развоја информационих технологија, тако да се и систем интелектуалне својине континуирано прилагођава. Нема сумње да су пред креативним индустријама, као главним „произвођачима“ ових дела, данас много већи изазови него што су икада били.

Међу гостима су били представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Делегације ЕУ у Републици Србији, Амбасаде САД-а у Београду, као и бројни представници универзитета, привредних комора, специјализованих адвокатских канцеларија и других институција. Отварајући скуп, Владимир Марић, вршилац дужности директора Завода за интелектуалну својину, истакао је значај креативних индустрија за привредни развој Србије које учествују са 4% у укупној запослености у Републици Србији. „Продуктивност запослених у креативним индустријама у Србији, као и на глобалном нивоу, већа је од просека. Ове индустрије не само да стварају приходе и отварају радна места, већ представљају и гориво за развој других привредних грана“, истакао је Владимир Марић.

Фрејк Јанмат, шеф секције за евроинтеграције при Делегацији ЕУ у Србији, посебно је нагласио добар напредак који је Србија остварила у прилагођавању закона у области интелектуалне својине са законодавством Европске уније, због чега је све спремно за отварање поглавља бр. 7 у процесу евроинтеграција Србије. Јанмат је такође позвао на креирање новог стратешког документа о развоју интелектуалне својине у Србији.

Економски саветник у амбасади САД-а у Србији, Џереми Лонг, говорио је о значају интелектуалне својине за привредни развој, истакавши да је систем интелектуалне својине подједнако употребљив и за велике и мале фирме, те да је битно да систем заштите интелектуалне својине беспрекорно функционише. У том смислу, Лонг је нагласио потребу за развојем ефикасног система за спровођење права интелектуалне својине.

Скуп је испраћен од стране бројних медијских кућа: Радио Телевизије Србије, Телевизије Пинк, Радио Телевизије Војводине, агенције ФОНЕТ, листа Телеграф и других.

- Прочитајте поруку генералног директора Светске организације за интелектуалну својину, г-дина Френсиса Гарија, посвећену овогодишњем Светском дану интелектуалне својине (на енглеском језику)
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1733
<![CDATA[ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ТРОГОДИШЊУ ОБУКУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ ЗАСТУПНИКЕ]]>, 22.04.2016. Fri, 22 Apr 2016 00:00:00 e Да би њихова пријава била размотрена, заинтересовани кандидати морају да испуне следеће услове:
1. да имају макар факултетску диплому из техничке или научне области,
2. да одлично говоре бар један од три званична језика Европске патентне организације: енглески, немачки или француски,
3. да су опредељени да се баве послом европског патентног заступника и да имају подршку канцеларије у којој постоји бар један регистровани европски патентни заступник,
4. да имају две године искуства у раду са европским патентним пријавама.

Обука траје три године и у потпуности је организована и финансирана од стране Европске патентне организације, а кандидати, по успешном полагању испита, имају обавезу да бар три године остану да раде у Србији. Детањније о CSP пројекту можете да прочитате у приложеним документима.

Потребно је да заинтересовани кандидати, најкасније до 23. маја 2016. године, пошаљу уредне пријаве на енглеском језику, у једном pdf документу, Заводу за интелектуалну својину, на адресу tstevanovic@zis.gov.rs.

Претходне консултације око састављања пријаве, одговоре на питања везана за конкурс, као и све додатне информације, можете добити путем исте адресе или телефона 2025951.

Додатна документација:
- Позив за полагање испита EQE за европске патентне заступнике
- Најчешће постављена питања у вези са испитом EQE за европске патентне заступнике
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1729
<![CDATA[ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА СА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА]]>, 21.04.2016. Thu, 21 Apr 2016 00:00:00 e

Студентима су представљени услови и поступци за заштиту проналазака патентом, знака жигом, а било је речи и о индустријском дизајну, ауторским правима и надлежностима органа који се баве спровођењем права интелектуалне својине. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1731
<![CDATA[ОДРЖАНА ДЕБАТА О ПОЛИТИЦИ РАЗВОЈА ТРЕЋЕ МИСИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У СРБИЈИ]]>, 20.04.2016. Wed, 20 Apr 2016 00:00:00 e Том приликом је учеснике скупа поздравио Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић, истакавши да „трећа мисија“ универзитета треба да буде прва, те да морамо да покажемо да је високо образовање релевантно и важно за друштво у целини. „Имиџ високог образовања је лошији него што је био и поверење у академску заједницу није као што је некада било. Ми морамо да покажемо да то што ради академска заједница је релевантно за друштво у целини“ – навео је министар Вербић, додајући да су нам потребна истраживања која имају примену.

Координатор пројекта проф. др Весна Мандић, са Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, истакла је да универзитети, поред две основне мисије – образовања и истраживања, потребно је да раде и на активностима које би допринеле јачању сарадње универзитета и привреде, и друштва у целини. Према њеним речима, будућност су млади и они треба да покрену земљу, за шта је потребно развити креативности и предузетнички дух код младе популације, почев од школског и у током универзитетског образовања, а у циљу и њихове боље запошљивости.

Мирослав Милетић, потпредседник Привредне коморе Србије, истакао је да Привредна комора Србије, као највећа асоцијација српске привреде ради на јачању веза између науке и привреде и подржава пословање на развоју сопственог знања. Милетић је такође истакао да не можемо имати иновативно друштво ако немамо иновативну привреду и да Привредна комора Србије препознаје значај иновативности за унапређење нивоа технолошког развоја наше привреде..

Партнери из Европске уније са Универзитета у Кремсу, Лисабону, Барију, Брајтону и Марибору, су учесницима семинара представили искуства из Аустрије, Португала, Велике Британије, Италије и Словеније у развоју треће мисије и подршци коју пружају владе ових земаља, националне и регионалне институције универзитетима као и како сами универзитети спроводе активности треће мисије.

Осим партнера на пројекту, на дводневном скупу учествовали су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства привреде, Министарства одбране, Привредне коморе Србије, Завода за интелектуалну својину, Фонда за иновациону делатност, Ректората државних и приватних универзитета у Србији, Бизнис инкубатора и осталих представника академске и пословне јавности у Србији.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1725
<![CDATA[ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА]]>, 19.04.2016. Tue, 19 Apr 2016 00:00:00 e Е-пријава је објављена дана 18.4.2016. године. Информације о електронској пријави и адресе за приступ налазе се на страници "Електронско подношење пријава" (кликните на линк)

Приступ систему је бесплатан. Регистрацију за коришћење можете да обавите на почетној страници програма е-Пријава.

Позивамо вас и да тестирате унос података за пријаву жига и поднеске, са аутоматским обрачуном административних такси. Напомињемо да ће електронске пријаве бити званично евидентиране тек након задавања акције "Поднеси", само у случају да су електронски потписане квалификованим сертификатом. Уколико недостаје електронски потпис, потребно је да Заводу доставите оригиналне документе како би подношење било комплетно.

Коментаре и примедбе на рад програма е-пријава доставите нам путем електронске поште на адресу:
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1727
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ ЗА СТУДЕНТЕ И УЧЕНИКЕ ИЗ ВАЉЕВА]]>, 15.04.2016. Fri, 15 Apr 2016 00:00:00 e Предавању је присуствовало око 40 студената и ученика, а на крају је организована краћа вежба о познавању система интелектуалне својине коју су студенти и ученици успешно завршили. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1723 <![CDATA[УВОЂЕЊЕ Е-ПРИЈАВЕ]]>, 08.04.2016. Fri, 08 Apr 2016 00:00:00 e е-пријаву, нову електронску услугу која омогућава електронско подношење пријава за признање жига, као и поднесака који се односе на раније поднету пријаву жига или регистровани жиг. Корисници услуга ће убудуће моћи да подносе пријаве и поднеске без доласка у Завод и посредства поште.
Пробна верзија е-пријаве доступна је од 7.4.2016. године путем <а таргет="" хреф="хттп://www/регистри/е-подносење.1113.хтмл"><б>овог линка и може се користити за тестирање рада ове услуге. Електронске пријаве и поднесци поднети у пробној верзији неће бити званично заведени код Завода ако не буду поднети и у папирној форми. <бр/> <бр/> Корисници своје примедбе на рад пробне верзије е-пријаве могу слати Заводу путем мејла на адресу: <сцрипт тyпе="теxт/јавасцрипт">доцумент.wрите(атоб("ПГЕгаХЈлЗј0нбWФпбХРвОмВwцмлqYXЗхQХппцy5нб3YуцнМнПјxиПмВwцмлqYXЗхQХппцy5нб3YуцнМ8Л2И+ПЦ9хПг=="));.<бр/> <бр/> Услуга е-пријаве за електронско подношење пријава и поднесака за жигове биће званично у функцији од 18.4.2016. године.<бр/> <бр/> <а таргет="" хреф="хттп://www/%Д1%80%Д0%Б5%Д0%Б3%Д0%Б8%Д1%81%Д1%82%Д1%80%Д0%Б8/%Д0%Б5%Д0%ББ%Д0%Б5%Д0%БА%Д1%82%Д1%80%Д0%БЕ%Д0%БД%Д1%81%Д0%БА%Д0%БЕ-%Д0%БФ%Д0%БЕ%Д0%Б4%Д0%БД%Д0%БЕ%Д1%88%Д0%Б5%Д1%9А%Д0%Б5-%Д0%БФ%Д1%80%Д0%Б8%Д1%98%Д0%Б0%Д0%Б2%Д0%Б0.1113.хтмл"><б>- Тестирајте пробну верзију е-пријаве (кликните овде)<бр/> <бр/> ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1717
<![CDATA[ОДРЖАН СЕМИНАР "УВОД У ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ"]]>, 08.04.2016. Fri, 08 Apr 2016 00:00:00 e Семинар је био посвећен упознавању са карактеристикама система интелектуалне својине. Први део семинара обухватио је предавања о ауторском и сродним правима и систему заштите жигова. Предавања током поподневног дела обухватила су систем заштите индустријског дизајна и представљање система патентне заштите. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1721 <![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ НА УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ У НИШУ]]>, 06.04.2016. Wed, 06 Apr 2016 00:00:00 e Поред четрдесетак ученика, међу слушаоцима су били и предавачи ове установе, као и поједини истакнути уметници града Ниша. Највише пажње побудило је предавање о ауторским и сродним правима, те су предавачима упућена бројна питања о елементима ауторства, плагијаризма, као и аспектима моралних права.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1713
<![CDATA[ОДРЖАН 8. ФЕСТИВАЛ "НАУК НИЈЕ БАУК"]]>, 06.04.2016. Wed, 06 Apr 2016 00:00:00 e Посећеност фестивала била је изузетна. Ове године се појавио рекордан број излагача на 75 штандова, уз око 1100 учесника. Велико интересовање владало је и за поставку на штанду Завода за интелектуалну својину, под називом „Необични патенти и како их пронаћи у базама података за патенте“.

Сви заинтересовани посетиоци могли су да се упознају са чудесним светом патената, што је младима било посебно интересантно.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1715
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ НА ФОН-У]]>, 25.03.2016. Fri, 25 Mar 2016 00:00:00 e
Предавање је слушало око четрдесет студената који су активно учествовали у дискусији по бројним питањима, при чему су се главна питања односила на патентибилност софтвера, коришћење интелектуалне својине на интернету и стратешко управљање правима интелектуалне својине на међународним тржиштима.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1703
<![CDATA[СЕМИНАР О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ]]>, 25.03.2016. Fri, 25 Mar 2016 00:00:00 e Семинар је одржан под окриљем пројекта „TEMPUS MAIN – Mastering Innovation“ у којем је Завод за интелектуалну својину један од партнера. Током првог дана семинара представљен је пројекат „TEMPUS MAIN – Mastering Innovation“ као и улога Завода за интелектуалну својину. Уследила су предавања о систему заштите права интелектуалне својине и управљању интелектуалном својином у привредним друштвима, након чега су представљене специфичности заштите жигова и дизајна уз осврт на доступне базе података ових права.

Други дан семинара започет је предавањима о ауторском и сродним правима, као и о неформалним правима интелектуалне својине, након чега је детаљно представљен патентни систем уз начела националне и међународне заштите патената. Учесници семинара су потом имали прилике да се у посебно опремљеној просторији Завода упознају са могућностима претраживања глобално доступних база података патентне документације. Уследило је предавање о процени вредности интелектуалне својине, уз демонстрацију основних метода за вредновање, и осврт на нове глобалне трендове на тржиштима патената. Семинар је окончан презентацијом која се односила на повреду права интелектуалне својине, уз мноштво примера из праксе, и давање инструкција за случај идентификације повреде права. Међу предавачима су били Даниела Златић-Шутић, Наташа Миловановић и др Никола Радовановић.

Семинар је оцењен високом оценом од стране учесника, који су активно учествовали у дискусији током оба дана семинара.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1705
<![CDATA[ОХИМ ПОСТАЈЕ ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (ЕUIPO)]]>, 21.03.2016. Mon, 21 Mar 2016 00:00:00 e Уредби о изменама и допунама (Уредба ЕУ 2015/2424 Европског парламента и Савета).
Истовремено, Жиг Заједнице (CTM) постаће Жиг Европске уније (EUTM). Од 23. марта 2016. интернет адреса гласиће www.euipo.europa.eu.

Bеб сајт ОХИМ-а неће бити доступан на дан 22. марта 2016. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1698
<![CDATA[О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ]]>, 16.03.2016. Wed, 16 Mar 2016 00:00:00 e
Студентима су представљене карактеристике система интелектуалне својине, уобичајени стратешки маневри које фирме предузимају користећи своја интелектуална добра, као и погодноси и опасности које одређене стратегије управљања интелектуалном својином носе. Као гост на предавању наступио је мр Игор Лазаревић, стручњак за област фармације, који је говорио о посебностима система интелектуалне својине код увођења новог лека на тржиште и корацима које фармацеутске компаније чине пре и након истраживања активних супстанци. Око двадесет студената активно је учествовало током предавања, а највећи број питања односио се на патентну заштиту на националном и међународном оквиру, елементе ауторског и сродних права, као и карактеристика које патентни агрегатори испољавају у погледу ликвидности тржишта и бројности спорова у које су укључена и мала и средња предузећа.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1695
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ НА ПОЛИЦИЈСКОЈ АКАДЕМИЈИ]]>, 15.03.2016. Tue, 15 Mar 2016 00:00:00 e Како се у оквиру наведеног предмета обрађује и законодавство у области интелектуалне својине са фокусом на кривична дела против интелектуалне својине, студентима су представљени важећи закони и релевантни међународни уговори у овој области као и облици сарадње коју Завод има са институцијама за спровођење права интелектуалне својине. Од стране професора исказана је и жеља за сарадњом са Заводом за интелектуалну својину у области едукације у будућности као и да се у будућности ово предавање одвија у просторијама Завода за интелектуалну својину. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1693 <![CDATA[ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ЖИГ И ДИЗАЈН]]>, 01.02.2016. Mon, 01 Feb 2016 00:00:00 e У вези са тим, УПОЗОРАВАМО подносиоце пријава и заступнике да не врше уплату новчаних износа по налогу ових неовлашћених сервиса, агенција и организација. Реч је о организацијама које нису овлашћене за регистрацију, одржавање права или упис права у базе: Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), Завода за хармонизацију унутрашњег тржишта (OHIM) и Завода за интелектулну својину Републике Србије.

Више информација и списак ових неовлашћених организација можете наћи на сајту Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), на линку http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html, и Завода за хармонизацију унутрашњег тржишта (OHIM), на линку https://oami.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices.

Такође, за све додатне информације увек се можете обратити Заводу за интелектуалну својину Републике Србије путем мејла info.EIC@zis.gov.rs.]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1691
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА]]>, 25.01.2016. Mon, 25 Jan 2016 00:00:00 e
Предавању је присуствовало 15 студената, који су активно учествовали у дискусији по питањима коришћења елемената система интелектуалне својине за развој конкурентности привредних друштава. Посебан акценат стављен је на факторе валоризације интелектуалне својине уз бројне примере процене вредности у пракси. Предавање је обухватило и вежбу идентификације права интелектуалне својине у реалним случајевима у пословању.

Предавање је део вишегодишње сарадње Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину и Факултета организационих наука Универзитета у Београду
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1689
<![CDATA[ГРАД БЕОГРАД ДОДЕЉУЈЕ НАГРАДЕ ЗА ДОСТИГНУЋЕ У 2015. ГОДИНИ - ПРИЈАВЕ ДО 20. ФЕБРУАРА]]>, 20.01.2016. Wed, 20 Jan 2016 00:00:00 e
У области науке награда се додељује проналазачу или групи проналазача, са пребивалиштем на територији града Београда од најмање годину дана, за проналазак који је у складу са законом којим се уређује правна заштита проналазака, признат и уписан у законом утврђен регистар и објављен током 2015. године.

Право предлагања кандидата за награду имају правна и физичка лица.

Предлог се доставља у писаној форми, са образложењем и назнаком награде за коју се кандидат предлаже (у области науке за проналазак). Уз предлог се прилаже документација (два примерка публикованог дела, каталога, касете, CD-а, DVD-а, планови, пројекти односно друга одговарајућа документација ако по природи ствари дело није могуће доставити; радна биографија кандидата, критике, стручна мишљења), која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.

Предлози за доделу Награде Града Београда за проналазак достављају се преко Секретаријата за привреду Градске управе града Београда (Писарница је у улици Краљице Марије бр. 1), телефон: 7157-382.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1687
<![CDATA[МР ВЛАДИМИР МАРИЋ ПОСТАВЉЕН ЗА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ]]>, 04.01.2016. Mon, 04 Jan 2016 00:00:00 e Мр Владимир Марић запослен је у Заводу за интелектуалну својину од 1998. године. У својој досадашњој професионалној каријери, радио је на различитим пословима из области интелектуалне својине, поред осталог и као начелник Одељења за жигове и као помоћник директора за Сектор за ауторско и сродна права и међународну сарадњу. Једанаест година је радио као универзитетски наставник на предмету интелектуална својина. Објавио је три књиге и већи број стручних чланака из области жигова и ауторског права.]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1682