Zavod za intelektualnu svojinu | Vesti http://www.zis.gov.rs/ Vesti zavoda za intelektualnu svojinu. Zavod za intelektualnu svojinu <![CDATA[РАДИОНИЦА О ОЗНАКАМА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА PLAC]]>, 18.12.2014. Thu, 18 Dec 2014 00:00:00 e
Циљ радионице је био објашњење одредаба Уредбе 1151/2012 Европског парламента и Савета од 21.11.2014. године о шемама квалитета за пољопривредне и прехрамбене производе и самог поступка регистрације ознака географског порекла на националном нивоу и на територији ЕУ.

Састанку су, поред предавача, представника пројекта PLAC, присуствовали представници Завода, Министарства надлежног за послове пољопривреде, те представници удружења – овлашћених корисника регистрованих ОГП, и то: Футошког купуса, Сремског кулена, Футошког свежег и киселог купуса, Ариљске малине, Лесковачког домаћег ајвара и Фрушкогорског липовог меда. На радионици су истакнуте разлике између имена порекла (PDO), географске ознаке (PGI) и ознака загарантованог традиционалног специјалитета (TSG). Представљене су све фазе поступка регистрације, како на националном, тако и на међународном нивоу. Истакнут је значај периода пре саме регистрације, у оквиру којег је потребно анализирати све факторе битне за регистрацију и касније ефикасно коришћење ознаке. Затим, приказане су одредбе које се односе на поступак контроле регистрованих производа заштићених ОГП, као и њихова примена у пракси, без којих се не може остварити основна функција овог права интелектуалне својине – заштита квалитета и посебних својстава производа који потиче са одређеног географског подручја. Овлашћени корисници су током радионице износили своја искуства, проблеме са којима се сусрећу, и указали на значај сарадње са свим актерима укњљученим у регистрацију, контролу, како од стране сертификационих тела, тако и од стране надлежних инспекција. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=867
<![CDATA[ОДРЖАН ЕПО СЕМИНАР - НАСТАВА О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ НА ФАКУЛТЕТИМА]]>, 17.12.2014. Wed, 17 Dec 2014 00:00:00 e На отварању семинара, присутне је поздравила директорка Завода, Бранка Тотић. Уследила су предавања реномираних стручњака из међународних институција. Најпре је Клер Хауел, адвокат и виши предавач права из образовне установе Aston Business School говорила о правима интелектуалне својине и њиховим карактеристикама, уз различите практичне примере. Након тога, професор права интелектуалне својине са универзитета Бокони из Милана, Лорен Мандерио, одржао је предавање о увођењу наставе о интелектуалној својини у наставне програме на факултетима који не припадају правној области. Притом су презентовани кључни елементи ЕПО приручника и других наставних материјала, те карактеристике адекватних дидактичких метода за наставу. Испитивач за патенте из Европског завода за патенте, Игор Слембрук, представио је приручник за „напредну“ наставу о облицима интелектуалне својине (IP Advanced) са фокусом на основном модулу о патентима, креирању патентних пријава, Espacenet бази, модулу са студијама случајева из приручника, док је предавање испраћено вежбама које се односе на патенте из овог приручника. Слембрук је потом говорио о елементима припреме прилагођених предавања са приручником за наставу из области интелектуалне својине и типичним питањима студената.

Учесницима су, на крају семинара, додељени сертификати о похађању семинара.

За више информација о Приручницима за наставу молимо Вас да кликнете овде.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=864
<![CDATA[ЕПО СЕМИНАР "ПРАКСА ПРЕТРАЖИВАЊА И ИСПИТИВАЊА У ЕВРОПСКОМ ЗАВОДУ ЗА ПАТЕНТЕ" У БЕОГРАДУ]]>, 17.12.2014. Wed, 17 Dec 2014 00:00:00 e Мирјана Јелић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину, поздравила је учесницике семинара, међу којима је поред патентних заступника из наше земље, било и заинтересованих стручњака из научно-истраживачких и других установа. Европски експерти, Ђовани Арка, руководилац Одељења за патентне заступнике из Европске патентне академија и Мартин Ван Ставерен, директор Аудио-визуелних медија из Европског завода за патенте, одржали су предавања обухваћена програмом, приказали карактеристичне случајеве из праксе и одговарали на бројна питања учесника.

Овде можете преузети презентације са семинара (у pdf формату):
- An Introduction to the EPO
- Amending the Application
- The Patent Search
- Filing Strategies
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=865
<![CDATA[PRAKTIKA INTERN 2015 - СТАЖИРАЊЕ У ЕВРОПСКОМ ЗАВОДУ ЗА ПАТЕНТЕ]]>, 16.12.2014. Tue, 16 Dec 2014 00:00:00 e
Учесници из земаља чланица ослобођени су котизације, али би требало да сами организују и плате свој боравак у Минхену. Уколико поднесу захтев за надокнаду трошкова, већи део трошкова би им био накнадно надокнађен.

За овај семинар, потенцијални учесници се сами пријављују, а не преко Завода за интелектуалну својину.

Семинар ће бити одржан од 16. јуна до 3. јула 2015. године, а рок за пријаву је 30. јануар 2015. године.

За више информација погледајте документ на овом линку
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=863
<![CDATA[СТРУЧНИ СКУП У ХОТЕЛУ CROWNE PLAZA]]>, 15.12.2014. Mon, 15 Dec 2014 00:00:00 e Теме које су представљене на скупу су се односиле на безбедност производа на тржишту, припрему новог Правилника о нутритивним и здравственим изјавама, усклађеност прописа о флашираним водама у Србији и ЕУ са приказом мониторинга флашираних вода, као и на повреду права интелектуалне својине и механизмима за заштиту.

Поред представника Министарства здравља, професора Фармацеутског факултета у Београду, Института за јавно здравље Србије, међу говорницима је био и представник Едукативно-информативног центра Завода. Предавање се, пре свега, односило на значај спровођења права интелектуалне својине, што је у директној вези са безбедношћу производа на тржишту и начином етикетирања, о чему су говорили представници Министарства. Поред тога, скренута је пажња и на значај патенте заштите, која у прехрамбеној и индустрији флашираних вода може имати не само економски значај за фирму, већ и шири друштвени значај, посебно у области пречишћавања вода. Скупу је присуствовало око 25 учесника, инжењера и правника.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=862
<![CDATA[ОТВОРЕНА ВРАТА]]>, 12.12.2014. Fri, 12 Dec 2014 00:00:00 e Отворена врата бити одржана у четвртак, 18. децембра, са почетком у 12 часова.

За више информација о Отвореним вратима и могућностима пријављивања молимо Вас да кликнете овде. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=859
<![CDATA[ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ЈАВНЕ ЧИТАОНИЦЕ]]>, 12.12.2014. Fri, 12 Dec 2014 00:00:00 e

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=860
<![CDATA[ПРЕДАВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ]]>, 11.12.2014. Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 e Шта је интелектуална својина? У чему је значај заштите права интелектуалне својине у пословању? Како функционише систем заштите права интелектуалне својине у Србији? Ово су само нека од питања на која су студентима четврте године Пословне економије одговор дали предавачи из Едукативни-информативног центра Завода за интелектуалну својину и тиме нагласили значај заштите права на креативност и иновативност, као основне покретаче развоја савременог пословног окружења. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=861 <![CDATA[СЕМИНАР ЗА ПРИВРЕДУ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ УЖИЦЕ]]>, 09.12.2014. Tue, 09 Dec 2014 00:00:00 e У оквиру семинара представљена је улога жигова, индустријског дизајна и патената за стицање и јачање конкурентне позиције на тржишту. Поред представљања значаја стратешког управљања правима интелектуалне својине у пословању и препознавања правог облика заштите, представљени су укратко и поступци заштите као и извори података о интелектуалној својини на сајту Завода за интелектуалну својину. Нарочито је скренута пажња на значај правовременог претраживања база података жигова, патената и дизајна са сврхом провере постојећих права и за доношење одлуке за избор знака за заштиту жигом и провере заштићених техничких решења. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=858 <![CDATA[ПОЗИВ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА]]>, 03.12.2014. Wed, 03 Dec 2014 00:00:00 e Позивају се сва заинтересована лица да закључно са 5.12.2014. године поднесу пријаве за полагање стручног испита Заводу за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице бр. 5.

Пријава мора да садржи: име и презиме, занимање и пребивалиште кандидата; доказ о завршеном факултету; доказ о распорђивању на послове индустријске својине и о периоду у коме је кандидат био распоређен на тим пословима и доказ овлашћене институције о познавању једног светског језика .

Усмени део испита за кандидате који положе писмени део испита одржаће се 18.12.2014. године, са почетком у 10 часова.

Програм посебног стручног испита објављен је у ”Службеном листу СРЈ” бр. 48/95 и налази се на службеном сајту Завода за интелектуалну својину.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=852
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ЕКОНОМИЈУ, ФИНАНСИЈЕ И АДМИНИСТРАЦИЈУ]]>, 02.12.2014. Tue, 02 Dec 2014 00:00:00 e Предавање је обухватило представљање свих права интелектуалне својине и њихових карактеристика, уз бројне примере из домаће и међународне праксе, након чега су студенти успешно окончали вежбу препознавања права интелектуалне својине у реалном примеру. Предавању је присуствовало 35 студената.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=857
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ "ПАВЛЕ САВИЋ" У НОВОМ САДУ]]>, 28.11.2014. Fri, 28 Nov 2014 00:00:00 e
Учесници трибине су поред представника Едукативно-информативног центра Завода били и представници предузећа EURO TIM, Pan-union, Цица чистуница и Удружења проналазача Војводине. Трибина је одржана у оквиру глобалне недеље предузетништва. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=855
<![CDATA[О ПАТЕНТИМА И СПРОВОЂЕЊУ ПРАВА ИС У ЛОЗНИЦИ]]>, 28.11.2014. Fri, 28 Nov 2014 00:00:00 e
Семинару је присуствовало око 20 учесника међу којима су били представници кондиторске и текстилне индустрије из овог краја. Семинар је био интерактиван, пропраћена дискусијом. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=856
<![CDATA[ОДРЖАНА ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА IPORTA]]>, 21.11.2014. Fri, 21 Nov 2014 00:00:00 e У првом делу конференције су представљени резултати пројекта и његов утицај на спровођење и увођење нових услуга за МСП од стране националних завода. Представљени су примери Грчке, Пољске, Србије, Естоније, Немачке и Мађарске као примери добре праксе у погледу пружања појединих услуга за МСП. Други део конференције био је посвећен активностима јединица EU IPR Helpdesk, ASIA и China Helpdesk и MERCUSOR Helpdesk у пружању консултација за МСП. Истакнута је неопходност континуитета у помоћи при разумевању питања везаних за интелектуалну својину од стране МСП а нарочито у управљању истима и питањима спровођења права. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=854 <![CDATA[ОТВОРЕН СЕМИНАР О СПРОВОЂЕЊУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЗА СУДИЈЕ]]>, 18.11.2014. Tue, 18 Nov 2014 00:00:00 e Скуп је отворила Бранка Тотић, директор Завода, истакавши да су закони о интелектуалној својини у Србији у великој мери хармонизовани са законодавством ЕУ, те да је ниво заштите интелектуалне својине у Србији сличан оном у ЕУ. Уследила су предавања о последицама права интелектуалне својине од стране Ање Хорнекер из Данског завода за патенте и жигове и Биљане Ремовић Димић из Завода за интелектуалну својину Републике Србије, затим предавање Улриха Нахтлбергера о законодавству ЕУ у области индустријске својине и предавање Драгице Попеску, судије Апелационог суда у Београду, која је говорила о законодавству у овој области у Републици Србији. Први дан је завршен излагањима Ање Хорнекер и Мирјане Шарић, начелника одељења за жигове у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије, о оценама сличности за знаке, робу и услуге, у ЕУ, односно Србији.

Другог дана биће представљене бројне студије случајева од стране Улриха Нахтлбергера, те Јасмине Стаменковић и Весне Тодоровић, судије Привредног апелационог суда у Београду. Последњег дана биће речи о законодавству у области ауторског права у ЕУ и Србији, о чему ће говорити Улрих Нахтлбергер и Драгица Попеску

Семинар се одржава у оквиру твининг пројекта "Спровођење права интелектуалне својине".
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=853
<![CDATA[ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ЈАВНЕ ЧИТАОНИЦЕ]]>, 17.11.2014. Mon, 17 Nov 2014 00:00:00 e

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=826
<![CDATA[ДАН ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ]]>, 14.11.2014. Fri, 14 Nov 2014 00:00:00 e

Није лако постићи савршенство у раду, међутим Завод томе тежи водећи се начелима стручности, транспарентности и квалитета услуга. У својој богатој историји Завод је подржавао иновативност и привредни развој државе и имао значајну улогу у друштву. Константно се развијајући, Завод данас обавља бројне стручне послове у вези са правима интелектуалне својине, те пружа специјализоване услуге и информације, као и врхунске обуке у области интелектуалне својине.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=700
<![CDATA[ОТВОРЕНА ВРАТА]]>, 10.11.2014. Mon, 10 Nov 2014 00:00:00 e Отворена врата бити одржана у четвртак, 20. новембра, са почетком у 12 часова.

За више информација о Отвореним вратима и могућностима пријављивања молимо Вас да кликнете овде. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=827
<![CDATA[НОВИ БРОЈ БИЛТЕНА ЕИЦ]]>, 31.10.2014. Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 e Нови број можете преузети овде.
- Билтен ЕИЦ бр. 19]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=730
<![CDATA[ОДРЖАН СЕМИНАР О ПАТЕНТНОМ СИСТЕМУ]]>, 31.10.2014. Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 e Посебан део семинара био је посвећен начинима на које се може остварити патентна заштита у иностранству, док је речи било и о значају коришћења патентне документације.

Поред предавача из Завода, полазници су били у прилици да из прве руке чују и искуства проналазача, у вези са заштитом проналазака. Maрко Костић, иноватор, научни радник и оснивач фирме Chromosome Group, говорио је о својој иновацији и путу који је прешао од идеје за истраживања, истраживања тржишта и развоја производа, поступка патентне заштите, до заштите других права интелектуалне својине. Он је истакао да проналазак нема вредност уколико нема тржиште, док улога патената на тржишту највише доприноси репутацији самог привредног друштва и користи се и као средство за преговоре и склапање послова. Учесници су показали изузетно интересовање за ову тему, о чему сведоче бројна питања, коментари и активно учествовање у свим сегментима семинара. Такође велики број учесника је изразио жељу за даљим усавршавањем у овој области. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=850
<![CDATA[СЕМИНАР О ОДРЕЂИВАЊУ ЦИЉЕВА У СПРОВОЂЕЊУ ПРАВА ИС]]>, 23.10.2014. Thu, 23 Oct 2014 00:00:00 e Први дан био је посвећен криминалу у области интелектуалне својине, другог дана се говорило о интернету као посебном каналу за откривање криминала, док су се предавања током трећег дана тицала изазова у погледу доказа за криминал у области интелектуалне својине. Предавачи су били Ерлинг Вестергард из Државног тужилаштва Данске, Пиа Блабјерг Андерсен из Поморског и трговинског суда Данске, Бранко Стаменковић, посебни тужилац за високотехнолошки криминал, Денис Бећирић, судија Првог основног суда, Зоран Стршоглавец из компаније NIKE, Тијана Милијановић из адвокатске канцеларије Петошевић, као и Владимир Марић и Мирјана Шарић из Завода за интелектуалну својину Републике Србије. Међу слушаоцима су биле судије, тужиоци и представници других институција активних у области интелектуалне својине. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=844 <![CDATA[ДОНЕТА УРЕДБА О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕЛЕКТРОНСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЕМИТОВАЊА И РЕЕМИТОВАЊА АУТОРСКИХ ДЕЛА]]>, 16.10.2014. Thu, 16 Oct 2014 00:00:00 e - Уредба о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела("Сл. гласник РС", бр. 108/2014 од 10.10.2014 године). ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=839 <![CDATA[ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ДРЖАВНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ ПАЗАРУ]]>, 16.10.2014. Thu, 16 Oct 2014 00:00:00 e Предавање је имало фокус на упознавању студената са улогом права интелектуалне својине, начинима њиховог коришћења од стране привредника и истраживача, те улози патентног система за заштиту проналазака. Такође је представљен Приручник за наставу о патентима.

Предавању су присуствовали професори и асистенти са департмана за правне науке, за економију и рачунарску технику, као и студенти са правног департмана који слушају предмет о интелектуалној својини у току студија. Постављена питања су била у вези са заштитом различитих права и о томе шта она пружају привредницима. Такође, поједини асистенти су изнели мишљење да се у региону Новог Пазара, где постоји велики број произвођача нпр. намештаја и текстила, као и у другим специфичним областима привреде, мало зна о правима ИС и изнео потребу обуке и привредника кроз сличан програм.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=842
<![CDATA[РАДИОНИЦА О ПРЕТРАЖИВАЊУ У НТП ЧАЧАК]]>, 15.10.2014. Wed, 15 Oct 2014 00:00:00 e Радионица је одржана од стране стручњака Едукативно-информативног центра ЗИС-а за представнике предузећа којима је пружена услуга Дијагностике интелектуалне својине. Привредна друштва су показала интересовање за овај вид обуке, а радионици су присуствовали и представници других предузећа из региона Чачка и Горњег Милановца. Међу учесницима су били представници фирми које се баве развојем производа: Металац, Елсат, Спектар Чачак, 9. Септембар, Алфако и других.

Учесници радионице су се упознали са различитим техничким и правним информацијама које могу да сазнају из патентног документа, са техникама претраживања у бази Espacenet, као и могућностима комбиновања различитих критеријума. Учесници из привредних друштава имали су пуно питања о начинима коришћења информација до којих се дошло путем претраге, као и о функционисању патентног система.

Погледајте прилог из медија поводом радионице на овом линку.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=841
<![CDATA[ТЕСЛА ФЕСТ 2014]]>, 14.10.2014. Tue, 14 Oct 2014 00:00:00 e

Поред изложбе проналазака, нових производа и технологија, индустријског дизајна и других права интелектуалне својине, биће одржане и конференције и такмичења младих. На догађају ће бити уручене награде за најуспешнију иновацију, жену проналазача и младог проналазача.

Сви заинтересовани ће током трајања фестивала моћи да се упознају са светом интелектуалне својине и да сазнају више о патентима и другим правима интелектуалне својине од стране наших стручњака на штанду Завода за интелектуалну својину.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=837
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА И УНИВЕРЗИТЕТИ"]]>, 14.10.2014. Tue, 14 Oct 2014 00:00:00 e Предавању, које су одржали стручњаци Едукативно-информативног центра, присуствовали су декан факултета и професори који су спроводили различите пројекте и који намеравају да у будућности у одређеним предметима у настави уведу наставне јединице о интелектуалној својини. Представљен је систем патентне заштите и могућност заштите техничких проналазака насталих на факултетима. Учесници су били веома заинтересовани за тему управљања правима интелектуалне својине у будућим пројектима а нарочито у пројектном циклусу „Хоризонт 2020“, као и за евентуалне консултације у том правцу. Такође, професори су показали интересовање за одржавањем радионице о претраживању патентне документације за истраживаче и за студенте. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=840 <![CDATA[ОДРЖАН СКУП "ИНОВАТИВНОСТ У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА" У ЛОЗНИЦИ]]>, 13.10.2014. Mon, 13 Oct 2014 00:00:00 e
Након уводних речи и отварања скупа, уследила је презентација о рачуноводственом приказивању нематеријалних улагања уз мноштво примера финансијског извештавања у великим компанијама из Србије. Представник Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину представио је улогу интелектуалне својине у иновативности привреде и привредних друштава, са нагласком на патентном систему. На скупу је учествовало двадесетак представника фирми, факултета и представника различитих удружења. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=836
<![CDATA[НОВИ ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ – ОБЛАСТ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ]]>, 09.10.2014. Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 e Напоменуто је и да је извршена подела надлежности судова за рад по споровима у области интелектуалне својине, те да постоји потреба за формалном координацијом свих интересних страна у циљу обезбеђивања ефикаснијег спровођења права интелектуалне својине. Такође је истакнута потреба за спровођењем преосталих мера из Националне стратегије развоја интелектуалне својине Републике Србије.

Извештај можете преузети на сајту Канцеларије за европске интеграције (линк).
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=843
<![CDATA[160 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА МИХАЈЛА ПУПИНА]]>, 01.10.2014. Wed, 01 Oct 2014 00:00:00 e Михајло Пупин је власник великог броја патената признатих широм света. У Сједињеним Америчким Државама одобрено је 35 патената нашег научника, у Енглеској 17, у Француској 10, у Канади 8, те у Данској 5 патената. Међу бројним Пупиновим проналасцима, најпознатији су тзв. „Пупинови калемови“ који су омогућили телефонске разговоре на великим удаљеностима. Интересантан податак је да је Михајло Пупин 1915. године био један од оснивача Националног саветодавног комитета за аеронаутику, који је касније преминован у организацију NASA.

Пупин је рођен у банатском селу Идвор, док је већи део живота провео у Сједињеним Америчким Државама, где је остварио научну и универзитетску каријеру.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=833
<![CDATA[ОДРЖАН СЕМИНАР У ПОСЛОВНОМ ИНКУБАТОРУ "ГНЕЗДО"]]>, 29.09.2014. Mon, 29 Sep 2014 00:00:00 e

Семинару је присуствовало око петнаест учесника, међу којима је највише било предузетника и представника малих и средњих предузећа. Стручњак Завода за интелектуалну својину је представила значај заштите интелектулне својине на самом почетку развоја МСП и предузетништва. На основу уводних напомена о врстама права интелектуалне својине, поступцима и трошковима заштите, присутни су могли да се упознају са предностима које пружају права ИС, као и са проблемима до којих може доћи у пословању уколико се заштита пропусти. Учесници семинара су били веома активни и постављали су конкретна питања у вези са својим делатностима. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=835
<![CDATA[ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ И БИЛАТЕРАЛНОЈ САРАДЊИ СА ЗАВОДОМ ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ УНУТРАШЊЕГ ТРЖИШТА (OHIM)]]>, 26.09.2014. Fri, 26 Sep 2014 00:00:00 e Наведени Меморандум о разумевању je закључен на иницијативу OHIM-а и има за циљ унапређење техничке сарадње два завода кроз бројне пројектне активности које се односе на правну заштиту жигова и индустријског дизајна. Ове активности обухватају одржавање обука у области права интелектуалне својине намењених за запослене или ширу јавност, укључујући одржавање семинара и радионица, обезбеђивање e-learning курсева и организацију студијских посета за запослене, одржавање годишњих састанака експерата ради дискусија о главним текућим питањима у области жигова и дизајна, унапређење електронског и информатичког система који се односи на базе података жигова и индустријског дизајна, хармонизацију праксе у области заштите жигова и индустријског дизајна, као и сарадњу на плану спровођења права. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=829 <![CDATA[ЕКСПЛОРАТОРНИ СКРИНИНГ У ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ]]>, 26.09.2014. Fri, 26 Sep 2014 00:00:00 e На састанку су делегацији Републике Србије представљени правни прописи ЕУ (acquis communautaire) у области ауторског и сродних права, као и права индустријске својине. Област ауторског и сродних права је, између осталог, обухватила теме рачунарских програма, ауторског права у информационом друштву, управљања ауторским и сродним правима, аудиовизуелних извођења, правне заштите база података и многе друге, док су у погледу индустријске својине такође обухваћене бројне теме, и то: жигови, индустријски дизајн, патенти, унитарни патент, сертификат о додатној заштити, обавезно давање лиценце, и проналасци из области биотехнологије. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=830 <![CDATA[ОДРЖАНЕ РАДИОНИЦЕ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ И НА УНИВЕРЗИТЕТУ КРАГУЈЕВАЦ]]>, 15.09.2014. Mon, 15 Sep 2014 00:00:00 e У оквиру истог пројекта одржана је и радионица са сличном агендом у Ректорату Универзитета Крагујевац 11-12. септембра, с тим што је фокус био на јачању капацитета истраживача у областима трансфера знања и управљању иновацијама.

У уводним излагањима председнице Националног савета за науку и технолошки развој проф. др. Вере Дондур, помоћника министра проф. др. Виктора Недовића, потпредседника ПКС Михаила Весовића и директорке Центра за промоцију науке Александре Дрецун, истакнута је неопходност повезивања универзитета и научно-истраживачких институција са привредним субјектима како би ресурси знања и резултати истраживања показали своју вредност на тржишту и допринели економији земље. Један од начина промовисања комерцијализације знања јесте и кроз пословне инкубаторе и научно-технолошке паркове и на радионици су презентована искуства неколико инкубатора и паркова из земље и као и из земаља учесница на пројекту. Као битан инструмент у комерцијализацији резултата истраживања истакнута је и улога заштите права интелектуалне својине. У оквиру обе радионице представника Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину, имао је предавања о систему заштите интелектуалне својине са посебним освртиом на улогу патената у трансферу знања. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=828
<![CDATA[РАДИОНИЦА – “Working Together for Promoting Innovation and Knowledge Transfer in the Sub-Region”]]>, 08.09.2014. Mon, 08 Sep 2014 00:00:00 e
Циљ радионице је јачање иновационих капацитета, политика и инфраструктуре на научно-истраживачким институцијама и универзитетима. Такође, учесници радионице ће имати прилику за бољим повезивањем и разменом искустава у области трансфера технологије у регији.

На радионицу су позвани стручњаци из области трансфера технологије који ће учеснике упознати са новим трендовима у комерцијализацији интелектуалне својине, регионалној сарадњи и интернационализацији трансфера технологије. Учесници ће имати прилику кроз дискусију на округлим столовима да поделе своја искуства и разговарају о циљевима и изазовима у регији.

За више информација и поступак пријављивања можете прочитати најаву догађаја на сајту Центра за трансфер технологије -http://www.ctt.bg.ac.rs/category/vesti ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=825
<![CDATA[ЗАВОД НА САЈМУ INOCOOP 2014]]>, 01.09.2014. Mon, 01 Sep 2014 00:00:00 e

Током трајања сајма, свим заинтересованим особама су на располагању били стручњаци Завода који су на посебно опремљеном штанду пружали одговоре на питања у погледу заштите права интелектуалне својине и давали консултације на друге теме из ове области. У суботу, 30. августа, стручњак Едукативно-информативног центра Завода је пред око 40 слушалаца одржао предавање на тему „Патенти - како, зашто, где и колико?", у оквиру обележавања 160 година од рођења Михајла Пупина у Зрењанину. Поред представника Завода, предавања су одржали и професори факултета, представник фондације Пупин и представник проналазача региона Баната.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=821
<![CDATA[ГЛАСНИК ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 2014/4]]>, 29.08.2014. Fri, 29 Aug 2014 00:00:00 e Ново издање Гласника можете преузети на овом линку.
- Гласник интелектуалне својине 2014/4 (13,5 Mb) ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=822
<![CDATA[ОТВОРЕНА ВРАТА]]>, 11.08.2014. Mon, 11 Aug 2014 00:00:00 e Отворена врата бити одржана у четвртак, 21. августа, са почетком у 12 часова.

За више информација о Отвореним вратима и могућностима пријављивања молимо Вас да кликнете овде.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=679
<![CDATA[НАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ИНОВАЦИЈЕ]]>, 07.08.2014. Thu, 07 Aug 2014 00:00:00 e Позив је намењен младим талентима, женама иноваторима и почетницима у бизнису који имају или су већ до одређене мере развиили своје пословне идеје и потребна им је финансијска подршка да би их реализовали. Циљ организације такмичења је разрада бизнис плана иновације и припрема предлога за презентацију потенцијалним инвеститорима у земљи и на нивоу југоисточне Европе.

Рок за пријављивање на конкурс је 7. септембар 2014.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=820
<![CDATA[ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - МЕЂУНАРОДНИ ЖИГ И ДИЗАЈН]]>, 04.08.2014. Mon, 04 Aug 2014 00:00:00 e
У вези са тим, УПОЗОРАВАМО подносиоце пријава и заступнике да не врше уплату новчаних износа по налогу ових неовлашћених сервиса, агенција и организација. Реч је о организацијама које нису овлашћене за регистрацију, одржавање права или упис права у базе: Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), Завода за хармонизацију унутрашњег тржишта (OHIM) и Завода за интелектулну својину Републике Србије.

Више информација и списак ових неовлашћених организација можете наћи на сајту Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), на линку http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html, и Завода за хармонизацију унутрашњег тржишта (OHIM), на линку https://oami.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices.

Такође, за све додатне информације увек се можете обратити Заводу за интелектуалну својину Републике Србије путем мејла info.EIC@zis.gov.rs.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=819
<![CDATA[ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА NEXT У КРАГУЈЕВЦУ]]>, 30.07.2014. Wed, 30 Jul 2014 00:00:00 e
Пројекат има за циљ стварање мреже између пословне, институционалне и академске заједнице кроз формирање колаборативне платформе између истраживачких центара, предузећа и истраживача која ће стимулисати и подржати пут иновација.

Радионица је одржана у Хотелу Крагујевац. Међу учесницима су били представници сектора малих и средњих предузећа и представници академске и институционалне заједнице које су, поред представника организатора, чинили и представници Бизнис иновационог центра, Грађевинског кластера Шумадије и Поморавља, Регионалног Кластера ИКТ, Факултета инжењерских наука, Бизнис инкубатора техничких факултета из Београда, Научно технолошког парка из Чачка и Завода за интелектуалну својину.

Представница Едукативно информативног центра Завода је, између осталог, одржала предавање о значају заштите права интелектуалне својине у циклусу развоја и примене иновација. Циљ радионице био је да се ближе представе стратешки оквир и инфраструктура за подршку иновацијама у Србији, како на националном, тако и на регионалном и локалном нивоу, као и примери добре праксе, а све кроз призму неопходности успостављања ближе сарадње између носилаца знања и пословне заједнице. Успостављање овакве сарадње управо омогућава већу примену резултата истраживања у функцији ефикаснијег управљања иновацијама.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=818
<![CDATA[ЛЕТЊА ШКОЛА ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЗНАЊА]]>, 24.07.2014. Thu, 24 Jul 2014 00:00:00 e
Међународна летња школа трансфера технологије и знања је намењена свима онима који желе да се упознају са процесом и да се баве трансфером технологије са универзитета или истраживачких центара из земаља Дунавског региона (Немачка, Аустрија, Мађарска, Чешка, Словачка, Словенија, Бугарска, Румунија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Молдавија, Украјина).

За више информација и поступак пријављивања можете прочитати најаву догађаја на сајту Центра за трансфер технологије - http://www.ctt.bg.ac.rs/vesti/medjunarodna-letnja-skola. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=817
<![CDATA[ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА]]>, 15.07.2014. Tue, 15 Jul 2014 00:00:00 e ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=816 <![CDATA[WIPO GREEN ROSTER – ПРОМОВИСАЊЕ УСЛУГА У ОБЛАСТИ ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА]]>, 11.07.2014. Fri, 11 Jul 2014 00:00:00 e Регистрација је у току, док ће сама платформа биће покренута на јесен. Регистрација се врши путем адресе: https://www3.wipo.int/wipogreen/en/network/rosp.html.

За више информација о WIPO GREEN пројекту позивамо вас да посетите сајт: https://webaccess.wipo.int/green/.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=813
<![CDATA[ДАН НАУКЕ У СРБИЈИ ]]>, 10.07.2014. Thu, 10 Jul 2014 00:00:00 e

Данас 10. јула 2014. године се обележава „ДАН НАУКЕ“ у Србији, у част и поводом дана рођења нашег истакнутог научника и проналазача Николе Тесле. Никола Тесла је скренуо пажњу светској јавности на значај интелектуалне својине у једном чланку објављеном у америчком часопису „Sun“, 18. маја 1904. године, где је написао: „Један од највећих проблема са којим се свет суочава је проналажење пута и начина да се заштити интелектуална својина. Што се више развијамо, ту нам се ова потреба снажније намеће“.


Све већа улога интелектуалне својине у економији и друштву заснованима на знању довела је до пораста активности у подизању свести у овој области. Познавање заштите и примене права интелектуалне својине је важно за сваког појединца, како би се на прави начин обезбедио напредак друштва базиран на развоју науке и иновативне технологије. Ефикасно управљање патентима треба да представља важан ослонац стратегије сваке научне организације. Ово не подразумева само заштиту техничких решења него и коришћење патентне документације. Наиме у патентним документима су садржане техничке информације, које често не могу да се нађу у другим изворима. Преко 80% тренутног техничког знања присутно је само у патентним документима. Стога је препоручљиво пре почетка истраживачких пројеката извршити претраживање познатих решења и то не само у књигама и стручним часописима, него и у доступним базама патентне документације (више о базама податка можете наћи овде) Завод за интелектуалну својину се труди да својим радом подстакне научне раднике, проналазаче, привредна друштва, факултете и институте, да још више у оквиру својих редовних радних активности користе интелектуалну својину у циљу промоције науке и увођења иновација. Из тог разлога се организују семинари, радионице и обуке за све заинтересоване из области патентне заштите, коришћење патентних информација и претраживања база података, као и из области других права интелектуалне својине (жиг, индустријски дизајн, ознаке географског порекла, топографија полупроводничких кола и ауторско права). Уколико сте заинтересовани за обуке и радионице из области интелектуалне својине, можете нас контактирати путем електронске адресе на info.eic@zis.gov.rs , телефон 011 2025800 или лично. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=809
<![CDATA[КОНКУРС ЗА ЕВРОПСКУ НАГРАДУ ЗА НАЈБОЉЕГ ПРОНАЛАЗАЧА 2015. ГОДИНЕ]]>, 04.07.2014. Fri, 04 Jul 2014 00:00:00 e Детаљне информације о условима такмичења можете преузети на следећем линку:
http://www.epo.org/news-issues/european-inventor/nominate/rules.html.

Уколико проналазак испуњава све услове конкурса молимо вас да све неопходне податке доставите у електронској форми најдаље до 15. септембра ове године на начин прописан условима конкурса на електронску адресу Завода за интелектуалну својину: zis@zis.gov.rs.

Предлоге за најбољег проналазача или проналазак можете достављати и директним подношењем пријаве за такмичење Европском заводу за патенте до 30. септембра ове године.

Како је протекла додела Европске награде за најбољег проналазача 2014. године можете видети на следећем линку: http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/press/materials.html.

Такође, материјал о номинованим проналазачима и финалистима за ову награду у 2014. години можете преузети на следећим линковима:
- категорија индустрије
- категорија истраживања
- категорија малих и средњих предузећа
- категорија животних достигнућа
- категорија неевропских земаља
- сви финалисти такмичења у 2014. години (youtube) ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=805
<![CDATA[СЕМИНАР О ИНСТРУМЕНТИМА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ]]>, 04.07.2014. Fri, 04 Jul 2014 00:00:00 e Представљени су портали Innovaccess, IP Response, IP Marketplace и IP Valuation, као и базе података патената и жигова. У првом делу семинара, учесници су на интерактиван начин упознати са свим могућностима које наведени портали пружају. У другом делу семинара демонстриран је рад у базама података патената и жигова, уз неколико задатака које су учесници успешно решили директним радом у базама Espacenet, Romarin, као и у е-Регистру жигова. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=806 <![CDATA[НОВИ УПЛАТНИ РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА]]>, 30.06.2014. Mon, 30 Jun 2014 00:00:00 e Нови рачун гласи:
840-30686845-62 Завод за интелектуалну својину
Такса за одржавање европског патента
(позив на број: 97+шифра са контролним бројем општине на којој се налази седиште уплатиоца)

ВАЖНА НАПОМЕНА : Таксе за одржавање европских патената који су уписани у Регистар патената на основу Споразума о проширењу ( Закон о ратификацији Споразума између владе СРЈ и ЕПО о сарадњи у области патената -„Сл.лист СЦГ-Међ. уговори“ бр.14/04), уплаћују се и даље на стари рачун:
840-742221843-57 Републичке административне таксе
(позив на број 97+шифра са контролним бројем општине на којој се налази седиште уплатиоца)

За све информације можете се обратити госпођи Биљани Јовичић, начелнику Одељења за регистре на телефон број 20 25 829, e-mail:bjovicic@zis.gov.rs.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=793
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ]]>, 20.06.2014. Fri, 20 Jun 2014 00:00:00 e На Машинском факултету у Нишу je 19. јуна oдржано предавање на тему заштите и коришћења права интелектуалне својине.


Учесници, међу којима је било највише студената мастер студија са смера Менаџмент, показали су велико интересовање за тему, активно учествујући у дискусији постављањем питања на тему патентне заштите, ауторско-правне заштите и заштите жигом, као и питања из области вредновања интелектуалне својине. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=802
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ НА ИНФО ДАНУ У КРАГУЈЕВЦУ]]>, 10.06.2014. Tue, 10 Jun 2014 00:00:00 e Учесници Инфо дана, међу којима је било представника малих и средњих предузећа, предузетникa и истраживачa, показали су велико интересовање за интелектуалну својину, а пре свега за домаћу и међународну патентну заштиту и заштиту жига, као и за ауторска права и трансфер технологије. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=801 <![CDATA[ЗАШТИТА РОБНЕ МАРКЕ У ЗЕМЉАМА ИЗВОЗА]]>, 06.06.2014. Fri, 06 Jun 2014 00:00:00 e
Скуп је отворила Бранка Билен-Катић, помоћник директора Завода, нагласивши значај познавања система заштите жигова и других права интелектуалне својине за активности извоза. Билен-Катић је подсетила да је прошлогодишња студија Европске патентне организације и Канцеларије за хармонизацију интерног тржишта показала да индустрије са интензивним коришћењем система интелектуалне својине у Европској унији запошљавају 26% популације ЕУ, те производе 39% њеног бруто националног дохотка. Уследило је предавање Биљане Ремовић-Димић, која је говорила о вези жига и бренда, домаћем и међународним поступцима заштите жига, као и бројним факторима о коришћењу и заштити жига о којима извозници морају размишљати. Никола Радовановић из Завода је говорио о новим порталима који пружају подршку компанијама у вези са заштитом права интелектуалне својине на међународном нивоу, и представио апликацију IP Response која пружа процену потенцијала знања којим компаније располажу.

Адвокат Милан Милојевић из адвокатске канцеларије Милојевић, Секулић и партнери говорио је о инвестицији у заштиту жига у тржиштима региона и Европи. Милојевић је приказао пресек фактора система заштите који опредељују одлуку компанија приликом одабира система међународне заштите жига. Такође, представљени су неки примери из праксе. Након тога, Александар Познанић, директор маркетинга у фирми Jaffa из Црвенке, представио је начин рада ове компаније у сфери заштите кључних производа фирме жиговима. Предавање Александра Познанића обиловало је корисним примерима из праксе, у којима се Jaffa суочавала са изазовима одбране жига. Семинар је завршен предавањем Дејана Богдановића из канцеларије Микијељ, Јанковић и Богдановић, који је говорио о заштити жига на тржиштима Русије, Сједињених Америчких Држава и Кине. На предавању је указано на бројне специфичности које ова тржишта поседују у области заштите жига.

Учесници семинара су током и по завршетку скупа постављали бројна питања предавачима и испољена је жеља за одржавањем додатних семинара са овом и сродним темама у наредном периоду.

Семинар је организован под окриљем међународног пројекта IPorta који има за циљ пружање подршке малим и средњим предузећима у приступу релевантним информацијама и услугама у области интелектуалне својине.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=799
<![CDATA[ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ЈАВНЕ ЧИТАОНИЦЕ]]>, 03.06.2014. Tue, 03 Jun 2014 00:00:00 e 6. јуна бити умањена, уз ограничену могућност коришћења јавне читаонице у временском периоду од 10-14 часова, због организације семинара о интелектуалној својини. Захваљујемо се на разумевању.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=797
<![CDATA[ИЗМЕНЕ У ИЗНОСИМА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ]]>, 02.06.2014. Mon, 02 Jun 2014 00:00:00 e
- Закон о републичким административним таксама (pdf) ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=796
<![CDATA[НА ДАНАШЊИ ДАН ЈЕ НИКОЛА ТЕСЛА ПОСЕТИО БЕОГРАД]]>, 01.06.2014. Sun, 01 Jun 2014 00:00:00 e Никола Тесла је боравак у Београду искористио и да се обрати професорима и студентима Велике школе, као и да разговара са физичарем Ђорђем Станојевићем, јединм од зачетника електрификације у Србији. Наш прослављени научник је током боравка у Београду одликован Орденом Светог Саве другог степена.

Током његовог проналазачког рада, Николи Тесли је одобрено око три стотине патената широм света.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=795
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА]]>, 28.05.2014. Wed, 28 May 2014 00:00:00 e
Поред представљања права која стоје привредницима на располагању за заштиту својих креација, акценат је стављен на значај управљања правима у пословању у циљу постизања бољих пословних резултата кроз обезбеђење и очување својих позиција на домаћем тржишту. Предавање је обухватило и аспекте права интелектуалне својине о којима је потребно водити рачуна приликом изласка на друга тржишта. Током предавања представљене су и информације у услуге које стоје на располагању привредницима, као помоћ у дефинисању својих потреба, а које се могу наћи на сајту Завода. ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=794
<![CDATA[СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У ПОСЕТИ ЗАВОДУ]]>, 26.05.2014. Mon, 26 May 2014 00:00:00 e Студенти су слушали и предавање о значају заштите интелектуалне својине и стратешком управљању овим обликом нематеријалне активе у пословању. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=789 <![CDATA[УЛОГА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ПОСЛОВАЊУ - СЕМИНАР]]>, 23.05.2014. Fri, 23 May 2014 00:00:00 e Поред стратешког коришћења интелектуалне својине у пословању, биће представљени основни услови за заштиту права индустријске својине на националном и међународном нивоу.

За учешће на семинару можете се пријавити путем онлајн пријаве Привредне коморе Београда на следећем линку:
http://www.kombeg.org.rs/Komora/Centri/c_obrazovanje/PrijavaSeminara.aspx?id=149
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=786
<![CDATA[СЕМИНАР НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ]]>, 22.05.2014. Thu, 22 May 2014 00:00:00 e На Електронском факултету у Нишу је јуче одржан семинар о патентној заштити проналазака који се примењују на рачунарима. Међу слушаоцима су били професори и студенти Катедре за микроелетронику Електронског факултета.


Предавања стручњака Едукативно-информативног центра су обухватила приказ система интелектуалне својине у Србији, специфичности проналазака који се примењују на рачунарима и критеријуме патентибилности ових проналазака, као и међународне портале за специјализоване информације и трговање правима интелектуалне својине. Семинар, који су заједнички организовали Едукативно-информативни центар Завода, проф. др Зоран Пријић, шеф Катедре за микроелектронику, и професор мр Љубомир Врачар са исте катедре, побудио је велику пажњу учесника, те је постигнут договор о новом, напреднијем нивоу семинара на ову тему током следећег наставног семестра.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=785
<![CDATA[УПЛАТА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ ПОСРЕДСТВОМ PAYPAL СЕРВИСА]]>, 19.05.2014. Mon, 19 May 2014 00:00:00 e Од 18. маја је активан PayPal рачун преко кога је могуће уплатити хуманитарну помоћ за жртве поплава у Републици Србији. Адреса преко које је могуће извршити уплату помоћи коришћењем PayPal сервиса је floodrelief.gov.rs. На овој страници се налазе и подаци о другим могућностима за уплату хуманитарне помоћи за жртве поплава у Републици Србији.


Рачун пропада Мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу, а средства која се уплате коришћењем PayPal сервиса се директно пребацују на наменски рачун Владе Републике Србије отворен за помоћ отклањања последица ванредних околности - поплава.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=783
<![CDATA[ЗАВОД НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ У НОВОМ САДУ]]>, 18.05.2014. Sun, 18 May 2014 00:00:00 e Стручњаци Завода ће свакодневно, од 9 до 19 часова, пружати консултације свим заинтересованим особама на штанду Завода у Мастер хали.]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=779 <![CDATA[О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ]]>, 14.05.2014. Wed, 14 May 2014 00:00:00 e Стручњак Едукативно-информативног центра говорио је о начелима система интелектуалне својине у Србији и иностранству, основама за одређивање вредности права интелектуалне својине, стратегијама које компаније користе на тржишту у оквиру управљања овим обликом нематеријалне активе, као и новим појавама у овој области у развијеним земљама. Након предавања, студенте су посебно интересовале теме тржишног пласмана патента и жига и спровођења права интелектуалне својине.]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=776 <![CDATA[ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНOM СИМПОЗИЈУМУ WIPO]]>, 14.05.2014. Wed, 14 May 2014 00:00:00 e

Циљеви симпозијума су да се размотри функционисање Хашког система за међународну регистрацију индустријског дизајна, да се размене погледи о перспективама његовог развоја, као и да се успостави дијалог између Међународног бироа WIPO, националних завода уговорних чланица и потенцијалних чланица, те пословне заједнице.

Светска организација за интелектуалну својину позива заинтересоване стране да се пријаве за учешће на овом симпозијуму. Више информација о самом догађају можете пронаћи на линку: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32963.

За пријављивање за учешће на симпозијуму посетите линк: https://webaccess.wipo.int/hague01/.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=777
<![CDATA[ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ПОЛАЗНИКЕ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ]]>, 14.05.2014. Wed, 14 May 2014 00:00:00 e

Семинар је отворила директорка Завода, Бранка Тотић, истакавши значај активног коришћења интелектуалне својине у пословању који доприноси развоју привреде земаља у Европи, нагласивши притом значај судова у решавању спорова у вези са интелектуалном својином. Уследила су предавања о систему заштите жигова и индустријског дизајна, ауторским и сродним правима, као и о систему заштите проналазака патентима.

Одржани семинар је био трећи у низу који се одржава за полазнике Правосудне академије, у оквиру сарадње Правосудне академије и Завода за интелектуалну својину.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=778
<![CDATA[ЗНАЧАЈ КОРИШЋЕЊА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ]]>, 12.05.2014. Mon, 12 May 2014 00:00:00 e На Агрономском факултету у Чачку je 8. маја одржан семинар на тему "Значај коришћења интелектуалне својине у пољопривреди", у организацији Регионалне привредне коморе Краљева.


Семинар је отворио и присутне је у име Коморе Краљево поздравио председник Петрашин Јаковљевић, истакавши значај окупљања привредника у образовним институцијама, где се јача веза између науке и привреде, што би требало да допринесе подизање нивоа конкурентности националних компанија и брендирању домаћих производа. Међу бројним предавачима, на семинару су предавања одржали и стручњаци Едукативно-информативног центра Завода.

Више о овом догађају можете прочитати на сајту Привредне коморе Краљева (кликните на линк).

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=774
<![CDATA[ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА]]>, 29.04.2014. Tue, 29 Apr 2014 00:00:00 e

Позивају се сва заинтересована лица да закључно са 23.05.2014. године поднесу пријаве за полагање стручног испита Заводу за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице бр. 5.

Пријава мора да садржи: име и презиме, занимање и пребивалиште кандидата; доказ о завршеном факултету; доказ о распорђивању на послове индустријске својине и о периоду у коме је кандидат био распоређен на тим пословима и доказ овлашћене институције о познавању једног светског језика .

Усмени део испита за кандидате који положе писмени део испита одржаће се 04.06.2014. године, са почетком у 10 часова.

Програм посебног стручног испита објављен је у ”Службеном листу СРЈ” бр. 48/95 и налази се на службеном сајту Завода за интелектуалну својину.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=772
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ НА САЈМУ ПРИВРЕДЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ]]>, 28.04.2014. Mon, 28 Apr 2014 00:00:00 e У организацији Института за одрживи развој Пословног факултета у Ваљеву, Универзитета Сингидунум, одржана су предавања под кровном темом „Предузетништво у функцији одрживог развоја“. У оквиру првог предавања, стручњак Едукативно информативног центра Завода је одржао предавање о интелектуалној својини и њеном значају за предузетништво. Уследило је предавање о међународним стандардима од стране предавача из фирме за консалтинг и управљање квалитетом, где је било речи о значају увођења стандарда за извоз на светско тржиште, нарочито прехамбених производа.

Предавањима су присуствовали студенти Пословног факултета, излагачи као и други заинтересовани за наведене теме. Након предавања, предавач Едукативно-информативног центра је био замољен и да да изјаву за ваљевски недељник „Напред“.]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=771
<![CDATA[СВЕТСКИ ДАН ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – 26. АПРИЛ]]>, 25.04.2014. Fri, 25 Apr 2014 00:00:00 e

Чарли Чаплин је пре сто година створио „Луталицу“, чиме су постављени темељи модерног филма. Чаплин је на екран донео усхићење, нијансе и дубину карактера. Као режисер, он је усвајао нове технологије и истраживао нове правце развоја овог медија, док је као продуцент развијао иновативне начине финансирања и дистрибуције, доприносећи стварању модерне филмске индустрије и промовишући филм као једног од најпопуларнијих видова уметности широм света.

Један век касније, филмови су постали глобална страст за милионе људи који их свакодневно гледају, као и за стотине хиљада запослених у глобалној филмској индустрији. Сценаристи и глумци, режисери и продуценти, уредници, композитори и дизајнери, техничари за звук и осветљење, креатори специјалних ефеката и нових технологија – свако од њих доприноси овом заједничком послу својом искром креативности и иновативног генија.

Од све већег броја филмова из различитих земаља, као и више средстава за дисеминацију тих филмова, сви имамо користи. Од Чаплинове „Луталице“ филмови су прешли дугачак пут, али њихов утицај на нас, који обилује задовољством и страшћу, остао је исти.

Традиционалну поруку генералног директора Светске организације за интелектуалну својину, Френсиса Гарија, можете прочитати овде.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=769
<![CDATA[ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА]]>, 23.04.2014. Wed, 23 Apr 2014 00:00:00 e Скуп је отворила Бранка Тотић, директорка Завода за интелектуалну својину, након чега је Бранка Билен Катић, помоћник директора, представила IPORTA пројекат који је намењен подршци малим и средњим предузећима у области интелектуалне својине, а у којем учествује и Србија. Уследило је предавање проф. др Ђуре Кутлаче о стратегијама управљања интелектуалном својином, а потом је од стране Данице Мићановић из Привредне коморе Србије представљена улога привредних комора у развоју иновативних малих и средњих предузећа. Први део семинара завршен је презентацијом програма финансијске и нефинансијске подршке јачању конкурентности и иновативности малих и средњих предузећа и предузетника, коју је одржао Синиша Тешић из Националне агенције за регионални развој.

Током другог дела семинара представљени су нови инструменти за подршку МСП сектору у области интелектуалне својине (INNOVACESS, IP RESPONSE, IP MARKETPLACE и IP VALUATION) од стране Николе Радовановића из Завода за интелектуалну својину, као и услуге Едукативно-информативног центра намењене малим и средњим предузећима, те модели сарадње са институцијама за подршку привреди, од стране Даниеле Златић-Шутић, руководиоца Едукативно-информативног центра.

Током семинара су размењене бројне идеје о даљим заједничким наступима Завода и институција за подршку привреди како би се привредним друштвима, а пре свега малим и средњим предузећима, приближиле информације и специјализоване услуге намењене ефикасном искоришћавању система интелектуалне својине.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=767
<![CDATA[ЗАВОД НА САЈМУ ГРАЂЕВИНЕ]]>, 14.04.2014. Mon, 14 Apr 2014 00:00:00 e Заинтересовани посетиоци Сајма грађевине који је на Београдском сајму одржан од 8-12. априла имали су прилике да се у консултацијама са стручњацима Завода за интелектуалну својину упознају са светом патената, жигова и других права интелектуалне својине.


Стручњаци Завода су током целог периода трајања сајма пружали информације на специјализованом штанду у хали 2а.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=765
<![CDATA[О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ]]>, 11.04.2014. Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 e Током првог дела семинара представљене су карактеристике права интелектуалне својине уз сликовите примере заштите појединих права, након чега је уследио осврт на уобичајене технике мерења вредности интелектуалне својине. Узимајући у обзир да се у области вредновања патената најчешће примењује рачуноводствени приступ на бази прихода, приказан је пример обрачунавања вредности патента по овом приступу. Први део семинара је завршен предавањем о генеричким стратегијама за управљање интелектуалном својином.

Другим делом семинара обухваћене су биле теме лиценце и франшизе. Дат је правни оквир за обе врсте комерцијализације права интелектуалне својине, уз нагласак на појединости које уговори у овој области обухватају. Приказане су користи и недостаци за даваоца и примаоца лиценце и франшизе у аранжманима лиценцирања и франшизинга. Након предавања предавачи су одговарали на бројна постављена питања, док су учесници семинара изразили задовољство предавањима, те је предложен наставак сарадње Завода и Економског факултета у Нишу у овој области током наредног семестра.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=763
<![CDATA[АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОМОЋ У САСТАВЉАЊУ УРЕДНОГ СПИСКА РОБА И УСЛУГА]]>, 07.04.2014. Mon, 07 Apr 2014 00:00:00 e

У њој су садржани сви термини (називи конкретних роба и услуга) алфабетске листе Ничанске класификације. Ова апликација олакшава састављање списка роба и услуга (битан елемент пријаве за признање жига) на тај начин што пружа поуздану информацију о томе да су сви термини које садржи правилно класификовани према најновијем издању Међународне класификације роба и услуга (Ничанске класификације), као и о прихватљивости изабраног назива у поступку за признање жига пред Заводом. MGS омогућава подносиоцима пријава да претражују и врше одабир релевантних термина ради састављања списка роба и услуга, које затим могу да преведу на било који од три радна језика Мадридског система ради подношења међународне пријаве жига.

1. априла 2014. године апликација је постала доступна корисницима на српском језику и ћириличном писму путем Интернет странице WIPO: http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=sr, где можете сазнати више о начину и начину и предностима њеног коришћења (Упутство за коришћење и Најчешћа питања).

Више о MGS апликацији можете прочитати и овде.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=760
<![CDATA[ПРЕДАВАЊА НА ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ]]>, 07.04.2014. Mon, 07 Apr 2014 00:00:00 e Семинар је отворила декан проф. Зорица Вујић и истакла све већи значај теме заштите интелектуалне својине у истраживачком раду, а нарочито за будуће вредновање пројеката. Поред уводног предавања о врстама и права интелектуалне својине, указано је на значај који има заштита патента и жига у фамацеутској индустрији, као и коришћење система патентне заштите који обезбеђује повраћај огромних инвестиција у развој и пуштање на тржиште лека за људску употребу. Представљени су услови за патентну заштиту и специфичности делова патентног документа и заштите у фармацији. У другом делу предавања представљена је ауторско-правна заштита за коју су били посебно заинтересовани истраживачи који се баве писањем научних радова и сарджаја који се стварају у сврху одвијања образовне делатности.]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=761 <![CDATA[УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА ЗАВОДА НА ОВОГОДИШЊЕМ САЈМУ ГРАЂЕВИНЕ]]>, 07.04.2014. Mon, 07 Apr 2014 00:00:00 e Стручњаци Завода ће пружати информације на штанду Завода који се налази у хали 2а.]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=762 <![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА]]>, 04.04.2014. Fri, 04 Apr 2014 00:00:00 e Први део предавања био је посвећен упознавању студената са карактеристикама система интелектуалне својине и могућностима заштите свих права интелектуалне својине, док је током другог дела нагласак био на ауторском и сродним правима и представљању најбитнијих чињеница и полазишта закона који регулишу ову област. Предавања су испраћена високом заинтересованошћу студената који су постављали бројна питања о поступку заштите патената, одређивању својстава производа заштићених ознаком географског порекла, варијететима знакова и слогана и њиховој заштити жигом. Одржано предавање је део веома успешне вишегодишње сарадње Факултета организационих наука и Завода за интелектуалну својину.]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=758 <![CDATA[ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВУ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ]]>, 04.04.2014. Fri, 04 Apr 2014 00:00:00 e www.epo.org/teaching-kit.
Овај део пружа довољно информација за уводне презентације у трајању од 2-3 сата и покрива сва права интелектуалне својине.

Преостала два дела приручника – IP Advanced и IP Search Tools биће комплетирани током године. Приручник за наставу о интелектуалној својини израђен је у сарадњи Европске патентне академије и Завода за хармонизацију интерног тржишта, те представља „напредну верзију“ постојећег приручника за наставу о патентима који је представљен јавности пре четири године.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=759
<![CDATA[ЗАВОД НА ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ „НАУК НИЈЕ БАУК“]]>, 02.04.2014. Wed, 02 Apr 2014 00:00:00 e Шести по реду Фестивал науке, „Наук Није Баук“ одржан је на Електронском факултету 28. и 29. марта. Главни организатор била је Гимназија „Светозар Марковић“ из Ниша у сарадњи са Електронским факултетом из Ниша и бројним сарадницима.


Оборен је прошлогодишњи рекорд са преко 20.000 посетилаца. Посетиоци фестивала су, између осталог имали прилике да се упознају и са поступцима заштите интелектуалне својине на штанду који је и Завод за интелектуалну својину имао током фестивала.

Представници Завода су организовали радионицу за најмлађе, који су имали прилике да уз едукативни материјал сами нацртају своје проналаске, као и да постављају питања и да се упознају са проналасцима од 1848. године до данас. Поред најмлађих, највећи број посетилаца био је из студентске популације, професора из образованих установа и из других институција. Поред њих посетиоци штанда Завода су били и проналазачи и представници привредних друштва, који су исказали заинтересованост за заштиту патената, жигова, индустријског дизајна као и за ауторска права. Преко 70 учесника је присуствовало и предавању које је одржала Зорица Обрадовић, стручњак Завода са темом „Свет проналазака“, када су и постављали велики број питања.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=757
<![CDATA[ОДРЖАН ИНФО ДАН ЗА НОВЕ ПРОЈЕКТЕ ФИНАНСИРАНЕ ОД СТРАНЕ ФОНДА ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ]]>, 31.03.2014. Mon, 31 Mar 2014 00:00:00 e Поред основних информација неопходних за имплементацију појеката у сарадњи са Фондом за иновациону делатност, представници привредних друштрава који су одабрани за финансирање су чули и предавање представника Завода за интелектуалну својину о Значају заштите права интелектуалне својине у пословању и развоју иновативних решења. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=756 <![CDATA[ОДРЖАН СЕМИНАР „УВОД У ПАТЕНТНИ СИСТЕМ“]]>, 28.03.2014. Fri, 28 Mar 2014 00:00:00 e Посебан део семинара био је посвећен начинима на које се може остварити патентна заштита у иностранству, а било је речи и о значају коришћења патентне документације. Семинару је присуствовало 50-так учесника међу којима су били представници научно-истраживачких организација, привредних друштава, проналазача и студената. Поред предавача из Завода, полазници су били у прилици да из прве руке чују и искуства проналазача, у вези са заштитом проналазака. Живослав Миловановић, проналазач и оснивач фирме Високи вакуум доо говорио је о путу који је прошао од подношења пријаве за заштиту проналаска у Србији до добијања патента у земљи али и у иностранству. Он је истакао да проналазак нема вредност уколико се правно не заштити, као и да је изузетно важно да проналазачи имају реалну слику о свом проналаску. Као један од својих циљева навео је отварање фабрике у Србији која би производњу заснивала на његовом патенту. Учесници су показали изузетно интересовање за ову тему, што показују бројна питања, коментари и активно учествовање у свим сегментима семинара. Такође велики број учесника је изразио жељу за даљим усавршавањем у овој области.]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=755 <![CDATA[ЗАВОД НА ФЕСТИВАЛУ „НАУК НИЈЕ БАУК“]]>, 26.03.2014. Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 e Стручњак Завода ће одржати и предавањe на тему „Свет проналазака“ у петак 28. марта од 12 часова у амфитеатру Електронског факултета. Позивамо вас да посетите овај фестивал за младе у организацији Гимназије „Светозар Марковић“ која слави 60 година постојања и дате ваш лични допринос присуством на истом. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=754 <![CDATA[ОБЕЛЕЖЕН ПОЧЕТАК ТВИНИНГ ПРОЈЕКТА «СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ»]]>, 25.03.2014. Tue, 25 Mar 2014 00:00:00 e У четвртак 20. марта 2014. године у хотелу Зира у Београду одржан је свечани скуп поводом званичног почетка твининг пројекта „Спровођење права интелектуалне својине“ у оквиру претприступних фондова ЕУ - ИПА  2011. Пројекат се заснива на сарадњи између Србије, Данске и Велике Британије у вези са јачањем капацитета државних органа Србије за борбу против кривотворења и пиратерије у Србији.


Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација – Сектор тржишне инспекције, Министарство финансија – Управа царина, Министарство унутрашњих послова и Републичко јавно тужилаштво су корисници овог пројекта. Завод за интелектуалну својину, једина институција у Србији која се бави искључиво правима интелектуалне својине, такође је партнер у овом пројекту. Корисници овог пројекта ће у наредна 24 месеца имати прилику да сарађују са стручњацима из земаља чланица ЕУ и да похађају специјализовану обуку у вези са спровођењем права интелектуалне својине. Активности ће такође бити усмерене на усклађивање законодавства Србије са условима за приступање Европској унији и обезбедиће се и разрада формализованог модела сарадње између институција укључених у пројекат. Поред тога, биће спроведене мере у циљу подизања нивоа свести и знања друштва у Србији о интелектуалној својини.

Том приликом су се присутнима обратили José Antonio Gomez Gomez, шеф сектора операција у Делегацији ЕУ у РС, Бранка Тотић, директор Завода за интелектуалну својину, помоћник министра Лидија Стојановић и виши саветник  Вера Деспотовић из Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Сектор тржишне инспекције, Keld Nymann Jensen, заменик директора Завода за патенте и жигове Данске, Peter Astley, помоћник директора Trading Standards North West из Велике Британије и Michael Poulsen, виши саветник Завода за патенте и жигове Данске.

Закључак њихових излагања јесте да све партнери на овом пројекту треба да раде на постизању истог циља. Тај циљ није само успостављање и унапређење међусобне сарадње свих органа, већ и одрживост успостављеног система за заштиту права ИС на тржишту и након завршетка пројекта. Глобални аспект пиратерије и кривотворења, као и њихова заступљеност на Интернету и друштвеним мрежама  захтевају међудржавну сарадњу.

Директор Завода Бранка Тотић је најпре подсетила присутне да је ово трећи пројекат ЕУ у коме учествује Завод. Европска комисија је у свом извештају 2012. године похвалила резултате Завода који су постигнути у оквиру претходног ЕУ пројекта, а који се, поред осталог односе и на одржавање великог броја едукативних догађаја за представнике органа за спровођење права. Будући да Србија тежи да постигне сличан ниво заштите права ИС који постоји у ЕУ, овај пројекат омогућава постизање овог циља. Он се не огледа само у имплементирању прописа ЕУ, већ и у обезбеђивању спровођења прописа.

Важна компонента овог пројекта је реализација формализованог моделе сарадње који треба да обезбеди координацију ових органа по различитим питањима, као што је: планирање заједничких акција, размена информација о спроведеним активностима и активностима које су у току, сарадња у вези усавршавања запослених, стварање различитих база података, заједничке промотивне активности које треба да доведу до подизања свести потрошача о штетности пиратерије и кривотворења и сл. Завод за интелектуалну својину би требало, по угледу на заводе многих држава ЕУ, да постане тело задужено за координацију и унапређење сарадње између органа надлежних за спровођење права.

Израда процедура задржавања, одлагања и уништавања кривотворене и пиратске робе, а које су намењене Царини и Тржишном инспекторату, реализација програма обуке намењене овим органима и израда студије о повредама права ИС у РС такође чине важне компоненте овог пројекта. Будући да до сада нису организоване кампање које би указле на штетност кривотворених и пиратских производа, планира се организовање оваквих активности у циљу развоја свести опште јавности.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=753
<![CDATA[ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА СУДИЈЕ ПРИВРЕДНОГ И ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ]]>, 17.03.2014. Mon, 17 Mar 2014 00:00:00 e

На почетку семинара директорка Завода за интелектулну својину гђа Бранка Тотић поздравила је учеснике семинара. Том приликом је представила надлежност и активности Завода за интелектулну својину. Имајући у виду новоуспостављену искључиву месну надлежност ових судова, као и комплексност права интелектулне својине, истакла је значај едукације судија који одлучују о повреди ових права. Подсећања ради, Завод је до сада за судије, тужиоце и друге органе који спроводе права интелектулне својине (царина, тржишна инспекција…) одржао бројне семинаре. С обзиром да су правила на основу којих Завод у поступку за признање жига одлучује о сличности жига иста као и правила на основу којих суд одлучује о сличности, размена искуства и праксе би свакако допринела унапређењу квалитета одлука оба органа.

Предавачи су били запослени у Заводу за интелектулну својину који су представили основна начела, поступак заштите, обим и садржину права који су заштитом обухваћени, као и значај заштите права ИС. Пажњу учесника су привукли примери из праксе Завода у вези са дистинктивношћу и сличношћу  знакова за заштиту жигом. Практично и веома јасно је објашњено питање у вези са националним исцрпљењем права на жиг, које у пракси може стварити одређене недоумице. Када је реч о индустријком дизајну, то су примери у вези са испитивањем новости и индивидуалног карактера производа који се штити индустријским дизајном. У оквиру предавања о ауторском и сродним правима представљена је и страна судска пракса у вези са плагијатима. Највеће интересовање је изазвао део предавања који се односио на колективно остваривање ауторског и сродних права. С тим у вези, судије су изнеле своја искуства из праксе. Иако су учесници били правници, предавање о патентима је било веома интерактивно. Ово из разлога што су примери за оцену новости и инвентивног нивоа проналаска пажљиво одабрани и објашњени на начин разумљив правницима. Значај тумањења патентних захтева у одређивању обима заштите у случајевима утврђења повреде права су  били сликовито представљени.

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=752
<![CDATA[ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О АУТОРСКОМ ПРАВУ У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ]]>, 11.03.2014. Tue, 11 Mar 2014 00:00:00 e Радионица је осмишљена да младима на практичан начин пружи информације о писању научних радова, како развити идеју у научни рад у складу са законским регулативама и поштовањем ауторског права и указивањем на све раширенију појаву писања научних радова за друге. Поред предавања организатора, адвоката и професора са факултета, стручњак Завода у области ауторског права, Јелена Радојевић,  је приближила прописе у области ауторског права учесницима који су били углавном студенти завршних година са неколико факултетa.]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=749 <![CDATA[СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ НАСТАЛОЈ У РАДНОМ ОДНОСУ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА]]>, 11.03.2014. Tue, 11 Mar 2014 00:00:00 e Данас је за представнике Рударског басена Колубара, у свечаној сали Завода за интелектуалну својину, одржан семинар на тему интелектуалне својине настале у радном односу.


Том приликом је истакнут значај интелектуалне својине за пословање, а посебно су појашњени принципи ауторско-правне и патентне заштите, као и заштите ауторског дела и проналаска насталих у радном односу. Присутни  су показали велико интересовање за тему, постављајући многобројна питања, пре свега из области односа патентибилног проналаска и иновације,  области процене вредности интелектуалне својине, као и из области интегрисања менаџмента интелектуалне својине у постојеће системе менаџмента. Семинар је завршен презентовањем информационих услуга Завода путем информација доступних на вебсајту Завода.]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=750
<![CDATA[БЕСПЛАТАН ONLINE СЕМИНАР О ЗАШТИТИ СОФТВЕРА И БЕЗБЕДНОСТИ НА ИНТЕРНЕТУ]]>, 07.03.2014. Fri, 07 Mar 2014 00:00:00 e Предавање ће одржати руководилац одељења за борбу против пиратерије у балтичким земљама из фирме Microsoft, Мартинас Бијелиунас. Језик семинара ће бити енглески.

За регистрацију је потребно послати име и презиме и e-mail адресу са назнаком "Application for the Cybersecurity and computer software protection webinar" на следећу адресу: martin.hanson@eitk.ee.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=747
<![CDATA[СЕМИНАР ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ ИНСТИТУТА ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ И ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО]]>, 24.02.2014. Mon, 24 Feb 2014 00:00:00 e Посебна пажња посвећена је теми патентне заштите. Поред општих информација везаних за ову тему, посебан део предавања односио се на специфичности патентне заштите из области у којима је институт активан. Како је ово био први семинар овакве врста за ову институцију, учесници су показали изузетно интересовање и бројним питањима, коментарима и дискусијом активно учествовали у предавањима.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=742
<![CDATA[ЖИГ И ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН - АДУТИ ЗА УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ]]>, 21.02.2014. Fri, 21 Feb 2014 00:00:00 e Дорис Марковић из Пионира и Јелена Каралејић из BUCK-а су изнеле своја искуства у вези са избором знака за заштиту жигом и избором предмета за заштиту индустријског дизајна. Говорећи о коришћењу жигова и индустријског дизајна у пословању, оне су истакле значај претраживања база жигова и индустријског дизајна пре покретања поступка за заштиту. Поред препознатљивости на тржишту, истакнуте су и следеће користи од заштите: боља позиција штанда на међународним сајмовима (BUCK), сарадња са иностраним партнерима, ширење тржишта, могућност предузимања мера за примену права у случају повреде. Највећу пажњу су изазвали њихови примери из праксе у вези са повредом права, као и значај правног уређивања власништва над правима интелектуалне својине, када се ангажују спољни сарадници (закључивање уговора о наруџбини ауторског дела).

Представници компанија су говорили и о конфликтима са другим правним субјектима у вези са интелектуалном својином. Истакнуто је да стране компаније-носиоци тзв. јаких бренова веома воде рачуна о активности конкуренције и правовремено предузимају мере у везе повреде (нпр. писмо упозерења, тужба за повреду права, привремена мера).

Професори су изнели своја искуства приликом сарадње са привредом (конкурс за идејна решења) и значај правилног уређивања односа између ових страна.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=741
<![CDATA[СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРЕ И ИСТРАЖИВАЧЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗ НОВОГ САДА]]>, 18.02.2014. Tue, 18 Feb 2014 00:00:00 e Предавања су обухватила теме патентног система, патентне заштите у области биотехнологије, претраживање патентних база података, као и коришћење патентне документације.]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=740 <![CDATA[СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У РУДАРСКОМ БАСЕНУ КОЛУБАРА]]>, 14.02.2014. Fri, 14 Feb 2014 00:00:00 e Повод за организацију семинара било је формирање Комисије за израду Правилника о иновацијама, патентима и ауторским правима Рударског басена Колубара. Око тридесет запослених у РБ Колубари имало је прилику да слуша и активно учествује у предавањима о интелектуалној својини. На семинару је представљен систем интелектуалне својине са посебним освртом на патентну заштиту и заштиту знака жигом, док је други део семинара био посвећен заштити пословних тајни и поверљивих информација. На крају семинара биле су представљене приче из праксе српских и светских компанија у области заштите и коришћења интелектуалне својине. У дискусији након предавања највише питања било је усмерено на однос патентне и заштите пословних тајни, као и на могућности заштите жигом. Приликом семинара је представљен и интранет портал РБ Колубара на коме се, између осталог, могу наћи бројни прописи и друга документација из области заштите интелектуалне својине.
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=739
<![CDATA[КОНКУРС ЗА КРЕАТИВНА РЕШЕЊА У ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ, ДИЗАЈНА, Е-КУЛТУРЕ, МОДЕ И ВИДЕО ИГАРА]]>, 13.02.2014. Thu, 13 Feb 2014 00:00:00 e Фонд за креативну индустријализацију планира да подржи изузетне пројекте, са посебним освртом на оне који долазе из области архитектуре, дизајна, е-културе, моде и видео игара. Планирана су четири круга финансирања од по 200.000 евра у 2014. години. Први круг је окончан, а подношење пријава за други круг је могуће до 8. маја.

За више информација посетите следећу адресу:
http://stimuleringsfonds.nl/en/grants/grant_programmes/12/grant_programme_for_internationalization
]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=737
<![CDATA[СЕМИНАР О ЖИГУ И ИНДУСТРИЈСКОМ ДИЗАЈНУ]]>, 10.02.2014. Mon, 10 Feb 2014 00:00:00 e У Заводу ће 21. фебруара бити организован специјализовани семинар под називом “Жиг и индустријски дизајн - адути за успешно пословање“. Међу предавачима ће, по први пут, бити и компаније - носиоци права интелектуалне својине, чија ће искуства у заштити и управљању ових права допринети подизању свести о значају интелектуалне својине за наступ на тржишту.

За више информација о семинару и начину пријављивања, молимо Вас да кликнете овде.


 

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=736
<![CDATA[ПОКРЕНУТ ТЕМПУС ПРОЈЕКАТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ]]>, 05.02.2014. Wed, 05 Feb 2014 00:00:00 e Партнери на пројекту, чији је носилац Универзитет у Новом Саду, су и друге академске институције: универзитети у Ниш и Крагујевцу, Сингидунум, два универзитета из Грчке, један из Немачке, партнер из Аустрије који има искуства у акредитацији оваквих академских програма, као и неколико партнера из Србије међу којима су бизнис инкубатори из Новог Сада и Крагујевца, Иновациони фонд и Завод за интелектуалну својину. Поред акредитације академског курикулума, један од циљева пројекта је и креирање курсева за доживотно учење, такозвани long-life learning програми у трајању од неколико дана, које ће у области управљања иновацијама држати неакадемски партнери.]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=735 <![CDATA[ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ РЕГИСТАРА, ПРИЈАВА И ЗАХТЕВА У ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈА ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА]]>, 31.01.2014. Fri, 31 Jan 2014 00:00:00 e Правилник о садржини регистара, пријава и захтева у поступку заштите топографија полупроводничких производа.
- линк за Правилник]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=732
<![CDATA[ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У РИМУ]]>, 30.01.2014. Thu, 30 Jan 2014 00:00:00 e На конференцији су говорили директор Светске организације за интелектуалну својину, Френсис Гари, високи функционери МИП-а Републике Италије, представници разних министарстава ове земље, представници организација које се баве заштитом интелектуалне својине, као и бројни привредници. Министар иностраних послова Италије Е. Бонино је рекла да интелектуална својина представља важан фактор за опоравак италијанске индустрије, истакавши да производи и изуми малих и средњих предузећа у Италији могу бити конкурентни на тржишту са производима који долазе из држава са мањим трошковима производње уколико се на одговарајући начин заштите од кривотворења, односно копирања. Генерални секретар у Министарству иностраних послова Италије, М. Валенсисе је нагласио важност заштите познатих карактеристичних производа Италије путем ознака географског порекла. Генерални директор Светске органзације за интелектуалну својину, Френсис Гари, изнео је податке истраживања који показују да је у периоду од 2008. до 2010. године 26% од укупног броја запослених у ЕУ радило у секторима са високом заштитом интелектуалне својине, који су произвели 39% укупног БДП-а ЕУ. У питању су подаци из свеобухватног извештаја Канцеларије за хармонизацију интерног тржишта и Европске патентне организације "Индустрије са интензивним коришћењем права интелектуалне својине".

- Извештај под називом „Индустрије са интензивним коришћењем права интелектуалне својине у Европској унији“ (на енглеском језику) можете преузети овде.]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=731
<![CDATA[СЕМИНАР У ЧАЧКУ]]>, 29.01.2014. Wed, 29 Jan 2014 00:00:00 e Предавање је одржано у просторији Регионалног центра за професионални развој запослених у Чачку. Учесници семинара су били представници МСП сектора, удружења из овог краја, као и представници градске управе и Народног музеја града Чачка.

На основу интерактивне дискусије за време и након предавања закључује се да су привредници овог краја свесни значаја заштите права интелектуалне својине. Питања учесника су била конкретна, пре свега у вези са дистинктивношћу знака за заштиту жигом, избором роба и услуга за заштиту, као и важношћу правовремене међународне регистрације и сл. Један учесник семинара је изнео и своје искуство у вези са повредом туђег жига. Активности у вези са повредом права интелектуалне својине, могућност подношења захтева надлежним органима за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине у промету су теме које су учеснике највише интересовале. На крају семинара је представљен и Е-регистар жигова који је доступан на сајту Завода.]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=729
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА]]>, 27.01.2014. Mon, 27 Jan 2014 00:00:00 e На предавању је било речи о основама система интелектуалне својине, критеријумима за заштиту појединих права интелектуалне својине, обележјима који утичу на одређивање вредности права, и тржишним маневрима које компаније предузимају у овој области. Нарочита пажња посвећена је савременим појавама у области патената, као и могућностима одбране предлога вредности у кључним правима интелектуалне својине. Студенте су посебно интересовале теме валидности патентне заштите на међународном нивоу, активности “non-practicing” ентитета, као и одређене појединости у испитивању сличности и подобности у поступку регистрације жига. ]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=727 <![CDATA[ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ]]>, 23.01.2014. Thu, 23 Jan 2014 00:00:00 e Првог дана семинара било је речи о успостављању ознака географског порекла пољопривредних производа и о систему патентне заштите, са посебним фокусом на заштиту уређаја у пољопривреди и прехрамбених производа. Представљене теме другог дана семинара, обухватале су заштиту права оплемењивача биљних сорти, изузетке од патентибилности у области пољопривреде и услове за заштиту биотехнолошких проналазака. Семинар је окончан презентовањем могућности коришћења доступних база патентне документације и могућности коришћења и управљања правима интелектуалне својине у процесу трансфера технологије.]]> http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=724 <![CDATA[О ЗНАЧАЈУ КОРИШЋЕЊА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ПОЖАРЕВЦУ]]>, 23.01.2014. Thu, 23 Jan 2014 00:00:00 e Основе о правима интелектуалне својине, надлежност и услуге из надлежности Завода, коришћење жига у пословању, значај регистрације ознака географског порекла су биле теме о којима су говорили стручњаци ЕИЦ-а Завода. Дискусија која је уследила након предавања највише се односила на поступак регистрације жига, односно на питање ко може бити подносилац пријаве за признање жига. Учеснике је занимало и то коме могу да се обрате у случају повреде права интелектуалне својине. Том приликом, представници општине Жагубица и удружења пчелара "Хомоље" из Жагубице изнели су своја позитивна искуства у вези са заштитом и коришћењем ознаке географског порекла Хомољски мед.

Удруживањем локалних пчелара, великим ангажовањем свих учесника из јавног и приватног сектора овог краја, успели су да Хомољски мед региструју не само на националном нивоу већ и путем Лисабонског аранжмана. Према њиховим речима, активности у вези са коришћењем, маркетингом и у вези са спречавањем кривотворења овог производа нису завршене, већ представају важне циљеве овог удружења. Истакли су веома добру и континуирану сарадњу са Заводом. На овом примеру, учесници семинара су могли и на практичном нивоу да се упознају за значајем заштите права интелектулне својине.]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=726
<![CDATA[КОНКУРС ЗА ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ У ОБЛАСТИ ПРОНАЛАЗАКА, ДИЗАЈНЕРСКИХ РЕШЕЊА И ТЕХНИЧКИХ УНАПРЕЂЕЊА]]>, 22.01.2014. Wed, 22 Jan 2014 00:00:00 e

У оквиру својих активности на подстицању и унапређивању проналазаштва у привреди Београда, Привредна комора Београда од 1975. године додељује годишње награде за најбоље проналаске и техничка унапређења. Предлоге је потребно припремити у складу са садржајем пријаве за доделу годишњих награда, коју можете преузети преко линка у дну странице. Предлоге и попуњене формуларе за податке о ауторима потребно је доставити на адресу:

Привредна комора Београда
Центар за развој и трансфер технологија и екологију
- за награду Коморе –
Кнеза Милоша бр. 12
11000 Београд

Рок за подношење пријава је 18. фебруар 2014. године. Избор најбољих и најуспешнијих проналазака, дизајнерских решења и техничких унапређења обавиће жири Привредне коморе Београда.

За детаљније информације можете се обратити Анђели Софић путем телефона 011 2641355/лок. 159 и 113, или путем електронске поште ajanjic@kombeg.org.rs.

- пријава за доделу годишњих награда, формулар са подацима о ауторима и изјава о тачности података (zip)

]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=723
<![CDATA[ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ЈАВНЕ ЧИТАОНИЦЕ]]>, 17.01.2014. Fri, 17 Jan 2014 00:00:00 e 22-23. јануара, уз ограничену могућност коришћења јавне читаонице у временским периодима од 11-14:30 часова, због организације семинара о интелектуалној својини. Захваљујемо се на разумевању.
 ]]>
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=467