Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Упутства за електронско подношење у Заводу за интелектуалну својину

Корисничко упутство е-Пријава (pdf)

Уколико имате техничких проблема са подношењем електронске пријаве, погледајте корисничко упутство или нас контактирајте:
- телефоном (011-2025853; 011-2025841), или
- мејлом ()