Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Упутства за електронско подношење у Заводу за интелектуалну својину

Корисничко упутство е-Пријава (pdf)

Уколико имате техничких проблема са подношењем електронске пријаве, погледајте корисничко упутство или нас контактирајте:
- телефоном (011-2025853; 011-2025841), или
- мејлом ()