Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OBRASCI I UPUTSTVA

PATENTI

Zahtev za priznanje patenta (Obrazac P-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis promene imena i adrese (Obrazac P-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis prenosa patenta ili prijave patenta (Obrazac P-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis ugovora o licenci (Obrazac P-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za priznanje malog patenta (Obrazac MP-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis evropskog patenta/proširenog evropskog patenta u Registar patenata (Obrazac EP)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za priznanje patenta (Obrazac PCT/RS)
Nacionalna faza postupka po međunarodnoj prijavi patenta ZIS kao naznačeni ili izabrani Zavod
(PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti (Obrazac SDZ-1)
(PDF_format) (WORD_format)

Uputstvo o načinu sastavljanja prijave za zaštitu pronalaska
( PDF_format)

Uputstvo za podnošenje zahteva za upis evropskog patenta/proširenog evropskog patenta u Registar patenata
( PDF_format)

Uputstvo za podnošenje zahteva za priznanje sertifikata o dodatnoj važnosti
(PDF_format)

Primer uredno sastavljene prijave iz oblasti biotehnologije
(PDF_format)

Primer uredno sastavljene prijave iz oblasti farmacije
( PDF_format)

Primer uredno sastavljene prijave iz oblasti hemijske-tehnologije
(PDF_format)

Primer uredno sastavljene prijave iz oblasti elektrotehnike
(PDF_format)

Primer uredno sastavljene prijave iz oblasti tehnologije hrane
(PDF_format)

Primer uredno sastavljene prijave iz oblasti građevinarstva
(PDF_format)

Primer uredno sastavljene prijave iz oblasti energetike
(PDF_format)

Primer uredno sastavljene prijave iz oblasti poljoprivrede
(PDF_format)

Primer uredno sastavljene prijave iz oblasti transportne ambalaže
(PDF_format)

Primer uredno sastavljene prijave iz oblasti biljnih mešavina-čaj
(PDF_format)

Primer uredno sastavljene prijave iz oblasti pranalazaka primenjenih na računaru
(PDF_format)

Primer uredno sastavljene prijave kojom je zatražena zaštita za urđaj, postupak i proizvod - jedinstvo pronalaska
(PDF_format)

ŽIGOVI

Zahtev za priznanje žiga (Obrazac Ž-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Uputstvo za podnošenje prijave za priznanje žiga
( PDF_format )

Zahtev za razdvajanje prijave žiga (Obrazac Ž-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis promene imena i adrese (Obrazac Ž-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis ograničenja spiska robe odnosno usluga (Obrazac Ž-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis prenosa žiga ili prava iz prijave (Obrazac Ž-5)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis licence (Obrazac Ž-6)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis zaloge (Obrazac Ž-7)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za produženje važenja žiga (Obrazac Ž-8)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za razdvajanje žiga (Obrazac Ž-9)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za sticanje žiga (Obrazac Ž-10)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za međunarodno priznanje žiga (Obrazac MŽ)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Uputstvo o postupku međunarodne zaštite žigova
( PDF_format )

Primer zahteva za rešerš žiga
( PDF_format ) ( WORD_format)

Primer zahteva za rešerš žiga na ime nosioca
( PDF_format) ( WORD_format)

INDUSTRIJSKI DIZAJN

Zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn (Obrazac D-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za razdvajanje višestruke prijave industrijskog dizajna (Ob. D-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis promene imena i adrese u registar (Obrazac D-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis prenosa prava na industrijski dizajn, odnosno prava iz prijave (Obrazac D-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis licence na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave (Obrazac D-5)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis zaloge na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave (Obrazac D-6)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za produženje važenja prava na industrijski dizajn (Obrazac D-7)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna (Ob. MD-1)

( PDF_format ) ( WORD_format )

Uputstvo o načinu sastavljanja i podnošenja prijave za priznanje prava na industrijski dizajn
(PDF_format )

Informacija o postupku međunarodne zaštite industrijskog dizajna
( PDF_format )

Primer zahteva za rešerš industrijskog dizajna
( PDF_format) ( WORD_format)

Primer zahteva za rešerš industrijskog dizajna na ime nosioca
( PDF_format) ( WORD_format)

OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

Zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla (Obrazac G-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za priznanje svojstva ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla (Obrazac O-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla
(Obrazac O-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis promene u registre ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla (Obrazac O-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla (Obrazac MG-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice (Obrazac EUG-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za izmenu podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda (Obrazac O-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

AUTORSKO I SRODNA PRAVA

Zahtev za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela (ObrazacA-1) ( WORD_format )

Zahtev za unošenje u evidenciju i deponovanje predmeta srodnog prava(Obrazac S-1)
( WORD_format )

Zahtev za
izdavanje licence za proizvodnju optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (Obrazac OD 1)
( PDF_format ) ( WORD_format )


Uputstvo za popunjavanje obrasca A-1
( WORD_format )


Uputstvo za popunjavanje obrasca S-1
( WORD_format )