Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

JAVNE RASPRAVE

Trenutno nema javnih rasprava.

ODRŽANE JAVNE RASPRAVE

26. maj 2015.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovodi procedure javne rasprave o:
- izmenama i dopunama Zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti: javna rasprava je okončana 25. maja 2015. godine;
- novom Zakonu o inovacionoj delatnosti.

U nastavku su dati linkovi ka sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i sajtu Fonda za inovacionu delatnost na kojima možete naći informacije o javnoj raspravi o nacrtu Zakona o inovacionoj delatnosti:

- link ka sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- link ka sajtu Fonda za inovacionu delatnost

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA

30. mart - 20. april 2015. godine

U periodu od 30. marta do 20. aprila 2015. godine sprovodi se javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima. Odbor za privredu i finansije Vlade je, na 61. sednici održanoj 25. marta 2015. godine, utvrdio Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima.

Preuzmite sledeća dokumenta:
- Program javne rasprave
- Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o patentima
- Obrazloženje Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o patentima
- Pregled odredaba Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima koje se menjaju odnosno dopunjuju
- Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o patentima

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA

18. novembar - 16. decembar 2013. godine

Na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Odbor za javne službe je na sednici održanoj 7. novembra 2013. godine doneo odluku o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima u periodu od 18. novembra do 16. decembra 2013. godine.

- Program javne rasprave
- Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o autorskom i srodnim pravima
- Obrazloženje izmena i dopuna zakona o autorskom i srodnim pravima
-
Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima (PDF)