Jednostavno pretraživanje Espacenet-а

Sledeće uputstvo je namenjeno samo da vam pokaže kako je jednostavno započeti pretrživanje.

Prvo, sumiraćemo šta treba uraditi.

1. Koristićete svoje ključne reči da biste našli makar neke relevantne patente. Ovo može rezultirati dovoljnim brojem stanja tehnike koje bi okončalo vašu pretragu.

2. Ako ne, koristićete neke od ovih relevantnih patenata da nađete relevantnu klasu predmeta pronalaska. Ovo može dati bolje rezultate od samih ključnih reči.

Koristeći svoju listu ključnih reči, pripremite kriterijume za pretraživanje do četiri ključne reči. (Koristite Espacenet opciju džokera da pronađete množine i druge varijante. Na primer: da nađete ventilator(s), ventilate(s), ventilated, ventilating i ventilation sve u isto vreme, samo otkucajte ventilate*.) Zatim:

 • Iz "Quick Search" opcije "Select the database in which you wish to search" (Odaberite bazu podataka koju želite da pretražujete) izaberite "Worldwide" (širom sveta).
 • Kod "Select what to search" (Izaberite šta da tražite) kliknite na "Keywords in title or abstract" (Reči u naslovu ili apstraktu).
 • Unesite svoj kriterijum za pretragu u "Enter search terms".
 • Kliknite "Search" i za nekoliko sekundi videćete:
 • Listu rezultata.
 • Ako pregledanjem naziva utvrdite da nije, idite nazad na "Quick Search" i pokušajte s drugačijim kriterijumom za pretragu.
 • Na listi rezultata kliknite na naziv koji izgleda relevantan. Ovo otvara bibliografski ekran koji bi trebalo da uključuje apstrakt i obično crtež. Jedno ili oba mogu biti dovoljni da zaključite da li je patent relevantan.
 • Ako nije relevantan, idite nazad na svoju listu rezultata i pokušajte isto sa drugim patentom.
 • Ako želite da znate više nego što možete da saznate sa bibliografskog ekrana možete pregledati ceo patent.

Ako želite možete da preuzmete ceo patent. Međutim, može biti brže da probate jedan ili više ovih koraka radi pronalaženja ključnih informacija:

 • Kliknite "Mosaics" link na bibliografskom ekranu. Ovo vam daje pregled svih crteža, i može prikazati više od jedinog crteža koji je dat na bibliografskoj strani.
 • Kliknite "Original document" link.
 • Iz padajućeg menija izaberite "Search report" (Izveštaj o pretraživanju) ili "SR" ako postoji; ili potražite "Search report" ili listu "reference cited" (Citirana dokumenta) na prvoj ili poslednjoj strani samog patenta. Pretražite listu izveštaja o pretraživanju drugih patenata koje su zvanični ispitivači označili kao relevantne. Među njima možete naći presudan patent koji biste inače propustili.
 • Iz padajućeg menija "Original document" izaberite "Claims" (Patentni zahtevi). Zahtevi ponekad mogu biti teški za tumačenje ali oni određuju komercijalnu snagu patenta i stoga su izuzetno važni. Da li neki od njih zvuče kao patentni zahtevi koje biste vi postavili za sopstveni pronalazak? Ako je tako, patent može biti stanje tehnike i nećete moći da podnesete zahtev za ono što je neko drugi već otkrio.

Podneti patentni zahtevi u odnosu na priznate patentne zahteve

Ovde je važno istaći da će većina dokumenata u bazi podataka biti samo podnete prijave a ne i odobreni patenti. Iako se patentni zahtevi u prijavama računaju kao otkrivanje, oni se kasnije često modifikuju i ne mogu voditi (a) zahtevima - koji su eventualno odobreni, i (b) do granice do koje vaša ideja može povrediti pravo nekog drugog.

Kada ponovite ovu proceduru nekoliko puta možda nađete dovoljno stanja tehnike da prestanete da tražite. Ako ne, pokušajte da pomerite osnovu svog pretraživanja sa ključnih reči na EC klasifikaciju tj. ECLA (Klasifikacija Evropskog zavoda za patente).

Korišćenje ECLA

Vratite se na bibliografski ekran najrelevantnijeg patenta koji ste našli i kliknite simbol u delu "Classification:European" ili ECLA. Ako ne postoji ECLA simbol za taj patent, probajte drugi relevantan patent.

 • Za svaki dokument može biti više od jednog ECLA simbola - pratite ovu proceduru.

Pronalaženje vaše prve klasifikacije

 • Nakon klika na ECLA pojavljuje se ekran koji ističe tu klasifikaciju. Da li ona ili bilo koja od njoj bližih klasifikacija zvuči relevantno za vašu ideju?
 • Ako zvuči, označite polje uz klasifikaciju. Njen broj bi trebalo automatski da se pojavi u "Copy to search form" polju (Kopiraj u polje za pretragu).Kliknite Copy (Kopiraj).
 • Strana za napredno pretraživanje će se pojaviti sa popunjenim poljem "European classification (ECLA)". Kliknite "Search".
 • Sada dobijate listu sa svim patentima u toj klasifikaciji.
 • Proverite patente na isti način na koji ste to uradili sa listom rezultata pretraživanja po ključnim rečima. Ovaj put možete naći veći deo relevantan za vašu ideju. Ako ne, može biti potrebno da tražite druge ECLA simbole.
 • Može postojati više od jedne relevantne klase za vašu ideju, stoga ponovite sve korake iz Korišćenje ECLA sa drugim relevantnim patentima iz svoje liste za pretragu po ključnim rečima. Ako isti ECLA simboli nastave da se pojavljuju, postoji dobra (ali ne i garantovana) šansa da ne propuštate nijednu drugu relevantnu klasifikaciju.

Da li ste na kraju ostali sa vrlo dugačkom listom ECLA simbola? Pokušajte da kombinujete ključne reči sa ECLA terminima da redukujete njihov broj.

 • Idite na ekran "Advanced search".
 • Unesite ECLA simbolkoji vam je dao veliku listu rezultata.
 • U jednom od polja "Keyword(s) in..." (Ključna reč(i) u...) dodajte jednu ili više ključnih reči i kliknite "Search".
 • Trebalo bi da dobijete značajno manji broj relevantnih patenata.
 • Ako je neophodno, ponavljajte ovu proceduru sa dodavanjem različitih ključnih reči.

Na primer, želimo da nađemo sve patente za mišolovke.

 • Mišolovke su u ECLA sistemu označene klasom A01M23 "Klopke za životinje", koja je u vreme naše pretrage imala preko 4800 patenata - previše za laku pretragu.
 • Ponovna pretraga sa klasom “A01M23“ u "ECLA" polju i rečima ”mouse” ILI “mice” u polju "Keyword(s) in title or abstract" spustila je broj na 399 relevantnih patenata koji se mogu lakše obraditi.
 • Ako ne nađemo stanje tehnike u tih 399, možemo pokušati ponovo sa, na primer, ECLA A01M23 i ključnim rečima rodent*, ili rat*, ili bird*, ili "small mammal*".

Uopšte, veština pretraživanja je u tome da se suzi pretraga što je više moguće bez da se greškom isključi nešto što bi moglo biti relevantno.