Konkurencija

Kada razmišljate o tržišnom potencijalu svoje ideje, morate razmotriti kako će se nositi s konkurencijom.

Takođe morate proučavati konkurenciju i zbog drugog razloga: ako je vaša ideja potpuno nova, ono što možete saznati o konkurentskim proizvodima ili kompanijama mogu biti jedini pouzdani podaci o tržištu koji se mogu naći.

Konkurencija ne znači samo proizvode koji su identični vašoj ideji. Ona znači bilo šta što se trenutno koristi ili radi da bi se rešio problem kojim se bavi vaša ideja.

Na primer, ako je vaša ideja nova mišolovka, konkurencija nisu samo sve ostale mišolovke. Ona mora da uključi sve metode za istrebljivanje miševa - čak i mačke!

Osim ako već niste ekspert u polju svojeg pronalaska, procena konkurencije obično uključuje tri faze:

Korišćenjem Interneta trebalo bi da bude prilično lako da se pronađu konkurentski proizvodi i tehnologije bilo gde u svetu. Ne ignorišite proizvod samo zbog toga što se ne prodaje u vašoj zemlji. Tržišta su sada globalna i proizvodi koji se trenutno prodaju u samo jednoj zemlji mogu biti dostupni širom sveta u roku od nekoliko meseci.

Kao i sa stanjem tehnike, tražite u radnjama, autletima, katalozima itd. Čitajte industrijske časopise i posećujte trgovačke izložbe da otkrijete šta ljudi kupuju i šta ne kupuju i da se informišete o lansiranju novih proizvoda.

Pričajte s ljudima iz relevantnih struka i zanata. Pitajte ih koje proizvode i metode koriste ili ne koriste i zašto. (Naravno, ne otkrivajte svoj pronalazak.) Posebno vam penzionisani eksperti mogu dati vredne informacije koje nisu smeli da otkrivaju dok su bili zaposleni. Oni bi mogli da imaju slobodnog vremena i ako im se dopada ono što vi radite, možda bi bili zainteresovani da se uključe u vaš projekat.

Do koje su vam mere konkuretni velika pretnja?

Potrebno je da znate što je više moguće o svakoj konkurentskoj kompaniji. Ako kompanija prodaje više proizvoda, razmatrajte samo one koji će se takmičiti s vašom idejom. Na primer:

  • Koliko novca zarađuju od tih proizvoda?
  • Kako određuju cene proizvoda?
  • Koliko često unapređuju ili zamenjuju proizvod?
  • Koji je njihov udeo na tržištu i da li raste ili opada?
  • Kako i gde distribuiraju svoje proizvode?
  • Koliko široko reklamiraju svoje proizvode i svoj brend?
  • Koliko je dobra njihova tehnička i post-prodajna podrška?
  • Koja je njihova reputacija među potrošačima i u branši?

Budite svesni da sposobnost kompanije da se takmiči može zavisiti više od marketinga nego od tehnologije, stoga ne podcenjujte pretnju od strane tehnički inferiornog proizvoda ako kompanija koja ga prodaje može da priušti puno novca za njegov marketing.

Da li vaša ideja može uspešno da se takmiči s njima?

Lansiranje novog proizvoda nikad nije lako jer tržište već pripada konkurenciji. Oni su poznati, iskusni i možda im se veruje dok je vaš proizvod nepoznat. Morate pažljivo da razmotrite da li vaša ideja ima potencijal da zauzme dovoljno tržišta da bi bila privlačna poslovna prilika za kompanije ili investitore.

Pitanja koja biste mogli da razmotrite uključuju:

Vas interesuje problem koji rešava vaš pronalazak ali da li se tako oseća i dovoljno drugih ljudi? Ako ne, tržište može biti previše malo i neprofitabilno da bi bilo vredno truda.

Ovo je mnogo teže za odgovoriti nego što mnogi investitori misle. Isto tržište često može biti razvijeno na različite načine, tako da tražite rupe u tržištu - prostor gde je postojeća konkurencija slaba.

Minimiziranje rizika mora da bude prioritet prilikom lansiranja novog proizvoda. Ako je mnogo skupo ući na vaše "najbolje" tržište, može biti dobra ideja ući na neko koje je jeftinije, čak iako je manje profitabilno. Uspeh na ovom tržištu može kasnije olakšati ulazak na profitabilnije tržište.

Koliko je zdravo vaše ciljno tržište?

Da li raste ili se smanjuje? Ne bi trebalo da ulazite na tržište u opadanju osim ako ne mislite da će ga vaš proizvod oživeti. Gledajući u budućnost, da li će se dogoditi neke tehnološke, socijalne, regulativne ili pravne promene koje mogu radikalno da utiču na njegovo blagostanje?

Ako cena vašeg proizvoda nije slična cenama koje naplaćuje konkurencija, može vam biti teško da prodate ili da zaradite. Vaši konkurenti su uradili dosta istraživanja za vas: otkrili su cenu koju će tržište da podnese.

Da li će vaš proizvod ispuniti standarde?

Mnogi proizvodi moraju da ispune nacionalne ili međunarodne bezbednosne standarde, standarde performanse i druge pre nego što zakonski mogu da se prodaju. Postizanje usaglašenosti može biti dug i skup proces, stoga saznajte šta će biti potrebno.