Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Тарифа трошкова поступка и трошкова за пружање информационих услуга Завода за интелектуалну својину

Одлука о висини и начину плаћања трошкова поступка и трошкова за пружање информационих услуга Завода за интелектуалну својину („Службени лист РС“, број 113/13)

Уплатни рачун за накнаду трошкова, информационих услуга и за продају ГИС-а:

840-39845-97
позив на број 97, затим шифра са контролним бројем општине
(видети прилог – PDF)

НАПОМЕНА:
Сагласно одредби члана 19. став 1. тачка 2) Закона о републичким административним таксама као и Напомени под 2) из Тарифног броја 1.Тарифе републичких административних такси («Сл. гласник РС» бр.5/2009), не плаћа се такса за списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода : такси и средстава уплаћених на основу Одлуке о висини накнада посебних трошкова поступка који води Завод за интелектуалну својину и накнада трошкова за пружање информационих услуга завода.
Такође, такса се не плаћа ни приликом подношења захтева за повраћај више или погрешно плаћених, предходно наведених, јавних прихода.