Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПАТЕНТИ

Обрасци

Захтев за признање патента (Образац П-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис променe имена и адресе (Образац П-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис преноса патента или пријаве патента (Образац П-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис уговора о лиценци (Образац П-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање малог патента (Образац МП-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис европског патента/проширеног европског патента у Регистар патената (Образац ЕП)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање патента (Образац PCT/RS)
Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод
(PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање малог патента (Образац PCT/RS-MП)
Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод
(PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање сертификата о додатној заштити (Образац СДЗ-1)
(PDF_format) (WORD_format)

Упутства

Упутство о начину састављања пријаве за заштиту проналаска
(PDF_format)

Упутство за подношење пријавa у области биотехнологије
(PDF_format)

Упутство за подношење захтева за упис eвропског патента/проширеног европског патента у Регистар патената
(PDF_format)

Упутство за подношење захтева за признање сертификата о додатној заштити
(PDF_format)

Примери уредно састављених пријава

Пример уредно састављене пријаве из области биотехнологије
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области фармације
(PDF_format)

Примери формулација патентних захтева за супстанце за употребу у медицини
(PDF_format)


Пример уредно састављене пријаве из области хемијске-технологије
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области електротехнике
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области технологије хране
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области грађевинарства
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области енергетике
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области пољопривреде
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области транспортне амбалаже
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области биљних мешавина-чај
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области праналазака примењених на рачунару
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве којом је затражена заштита за уређај, поступак и производ - јединство проналаска
(PDF_format)