Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБРАСЦИ, УПУТСТВА И ПРИМЕРИ

ОБРАСЦИ - ПАТЕНТИ

Захтев за признање патента (Образац П-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис променe имена и адресе (Образац П-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис преноса патента или пријаве патента (Образац П-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис уговора о лиценци (Образац П-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање малог патента (Образац МП-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис европског патента/проширеног европског патента у Регистар патената (Образац ЕП)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање патента (Образац PCT/RS)
Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод
(PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање малог патента (Образац PCT/RS-MП)
Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод
(PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање сертификата о додатној заштити (Образац СДЗ-1)
(PDF_format) (WORD_format)


УПУТСТВА - ПАТЕНТИ

Упутство о начину састављања пријаве за заштиту проналаска
(PDF_format)

Упутство за подношење пријавa у области биотехнологије
(PDF_format)

Упутство за подношење захтева за упис eвропског патента/проширеног европског патента у Регистар патената
(PDF_format)

Упутство за подношење захтева за признање сертификата о додатној заштити
(PDF_format)

ПРИМЕРИ УРЕДНО САСТАВЉЕНИХ ПРИЈАВА - ПАТЕНТИ

Пример уредно састављене пријаве из области биотехнологије
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области фармације
( PDF_format)

Примери формулација патентних захтева за супстанце за употребу у медицини
(PDF_format)


Пример уредно састављене пријаве из области хемијске-технологије
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области електротехнике
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области технологије хране
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области грађевинарства
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области енергетике
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области пољопривреде
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области транспортне амбалаже
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области биљних мешавина-чај
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области праналазака примењених на рачунару
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве којом је затражена заштита за уређај, поступак и производ - јединство проналаска
(PDF_format)