Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Информационе услуге претраживања у области патената

Завод за интелектуалну својину пружа посебне услуге претраживања у области патената. Ове услуге имају за циљ обезбеђивање информација на основу којих корисници могу донети одлуку о покретању поступка патентирања, избећи повреду права, купити или продати лиценцу, улагати у развој производа, идентификовати потенцијалног партнера и друго.
Услуге претраживања обављају стручњаци Завода, користећи доступне професионалне алате и различите методе претраживања, на захтев корисника.
Информационе услуге претраживања обухватају:
- претраживање на основу библиографских података,
- претраживање у присуству странке,
- претраживање патентне документације на основу описа техничког решења,
- претраживање у погледу патентне заштите у Републици Србији,
- претраживање ради оцене новости техничког решења,
- израда извештаја са мишљењем о патентибилности техничког решења,

  • Упутство за уплату таксе можете видети овде
Напомена
Резултат услуге претраживања представља информацију намењену кориснику услуге која нема правно дејство на управни поступак који се води у Заводу за интелектуалну својину.

Контакти
• за информације о претраживању на основу библиографских података и у присуству странке: (011) 20 25 835 или email: ,
• за информације о услугама претраживања:
- у области хемије и биотехнологије: (011) 20 25 925 или email: ,
- у области машинства, електротехнике и опште технике: (011) 20 25 908 или email: .