Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Међународне базе

LISBON EXPRESS

На овој страници дат је линк ка бази Lisbon Express путем које се могу претраживати заштићене ознаке порекла у оквиру Лисабонског система међународне регистрације ознака порекла. База садржи све информације о свим важећим ознакама порекла унетим у међународни регистар који води WIPO, у складу са Лисабонским аранжманом за заштиту ознака порекла и њихову међународну регистрацију.

LISBON EXPRESS - http://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/search-struct.jsp.