Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Међународне базе

LISBON EXPRESS

На овој страници дат је линк ка бази Lisbon Express путем које се могу претраживати заштићене ознаке порекла у оквиру Лисабонског система међународне регистрације ознака порекла. База садржи све информације о свим важећим ознакама порекла унетим у међународни регистар који води WIPO, у складу са Лисабонским аранжманом за заштиту ознака порекла и њихову међународну регистрацију.

LISBON EXPRESS - http://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/search-struct.jsp.