Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Најаве догађаја

Листа заступника

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Е-регистар ознака географског порекла

Е-регистар ознака географског порекла са овлашћеним корисницима доступан је на адреси: http://reg.zis.gov.rs/ogpreg/

Табеларни преглед ознака географског порекла расположив је и у документу: Registrovane-oznake-geografskog-porekla.pdf.
Преглед је ажуриран дана 18. новембра 2016. године.