Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ТРОШКОВИ - ДИЗАЈН

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ

Уплатни рачун за накнаду трошкова: 840-39845-97

Позив на број 97, затим шифра са контролним бројем општине
(погледати прилог у PDF формату)

Прималац: Завод за интелектуалну својину

Тар. број 9.


За штампање документа или информације из неке од база података којима располаже Завод за интелектуалну својину, подносилац захтева по страни плаћа30 дин

Тар. број 10.


За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за интелектуалну својину, подносилац захтева по страни плаћа7 дин