Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА

О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА
Овде можете сазнати најважније информације о ауторском и сродним правима, обимом ауторскоправне заштите и правима аутора.
О КОЛЕКТИВНОМ ОСТВАРИВАЊУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

Овде можете сазнати више о надзору над радом организација, потребним елементима за добијање дозволе за колективно остваривање права и другим бројним питањима у вези са радом организација за колективно остваривање права.

О ДЕПОНОВАЊУ АУТОРСКИХ ДЕЛА И ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА
Овде можете сазнати више o заштити дела, користима депоновања дела, процедури депоновања и другим важним питањима у вези са депоновањем ауторских дела и предмета сродних права.