Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА КОЛЕКТИВНИМ ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА

У овој секцији можете погледати одговоре на најчешћа питања у вези са надзором над радом организација за колективно остваривање права.
У овој секцији можете погледати одговоре на најчешћа питања која о организацијама за колективно остваривање права постављају аутори и носиоци права.
У овој секцији можете погледати одговоре на најчешћа питања која о организацијама за колективно остваривање права постављају корисници.
У овој секцији можете погледати одговоре на најчешћа питања која се постављају у вези са добијањем дозволе за колективно остваривање права.