Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

TOPOGRAFIJE POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA

Dana 3. jula 2013. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti poluprovodničkih proizvoda. Ova oblast je ranije bila regulisana Zakonom o zaštiti topografija integrisanih kola. Donošenje Zakona o zaštiti poluprovodničkih proizvoda je proisteklo iz potrebe da se poboljša zakonodavni okvir u ovoj oblasti, kao i iz potrebe usklađivanja sa međunarodnim propisima i propisima Evropske unije.

Zakonom o zaštiti poluprovodničkih proizvoda se umesto integrisanog kola štiti poluprovodnički proizvod, te se u potpunosti obezbeđuje zaštita topografija poluprovodnika i omogućava šira zaštita, jer se odnosi na sva električna kola uključujući i ona napravljena od diskretnih komponenata. Osim navedenog, ovim zakonom je kao i kod drugih zakona iz oblasti industrijske svojine, uvedeno pravo žalbe na odluke Zavoda za intelektualnu svojinu koje se odnose na topografije poluprovodnika, uređeno je dejstvo upisa ugovora o zalozi u registre koje vodi Zavod, propisane su kaznene odredbe za privredni prestup i prekršaj i upotpunjena je građansko-pravna zaštita. Time su stvoreni preduslovi za potpuniju, širu i efikasniju zaštitu poluprovodničkih proizvoda, što je posebno važno za privredne subjekte u oblasti informacionih tehnologija.