Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POSTAVITE PITANJE

Postupak za priznanje žiga pokreće se podnošenjem prijave na obrascu Ž1. Odgovore na osnovna i najčešće postavljana pitanja stranaka možete pronaći u rubrici „Najčešća pitanja“.
Sva dodatna pitanja koja se tiču postupka za priznanje žigova možete postaviti direktno putem elektronske pošte Zavodu ili Edukativno informativnom centru:
-
-
Pitanja koja se tiču postupaka koji se vode u konkretnim predmetima možete postaviti direktno Odeljenju za žigove. Svi kontakti su na kontakt strani.