Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OBRASCI I UPUTSTVA

ŽIGOVI

Zahtev za priznanje žiga (Obrazac Ž-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Uputstvo za podnošenje prijave za priznanje žiga
( PDF_format )

Zahtev za razdvajanje prijave žiga (Obrazac Ž-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis promene imena i adrese (Obrazac Ž-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis ograničenja spiska robe odnosno usluga (Obrazac Ž-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis prenosa žiga ili prava iz prijave (Obrazac Ž-5)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis licence (Obrazac Ž-6)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis zaloge (Obrazac Ž-7)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za produženje važenja žiga (Obrazac Ž-8)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za razdvajanje žiga (Obrazac Ž-9)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za sticanje žiga (Obrazac Ž-10)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za međunarodno priznanje žiga (Obrazac MŽ)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Uputstvo o postupku međunarodne zaštite žigova
( PDF_format )

Primer zahteva za rešerš žiga
( PDF_format ) ( WORD_format)

Primer zahteva za rešerš žiga na ime nosioca
( PDF_format) ( WORD_format)